Nagy Dávid

Cím(ek): 9600, Sárvár, Petőfi út 30.

Telefonszám(ok): 06-1/600-575, Mobil: 06-70/383-4595

Fax(ok): 06-1/321-2878

Állampolgárság: Magyar

Születési dátum: 1984. szeptember 22.

 

Szakmai tapasztalat

Időtartam 2014-

Foglalkozás / beosztás Széchenyi István Egyetem, TÁMOP 4.1.1.F, Projektmenedzser

Főbb tevékenységek és feladatkörök A TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0001számú projekt megvalósítása során a „Hallgatói szolgáltatások keretében: Középfokú oktatási intézmények tanulói számára karok (kiemelten a műszaki és természettudomány karok) népszerűsítése, új szakmák részletes megismertetése, bemutatása ” alprojektelemben szakértőként elvégzi a projektelemhez kapcsolódóan a régióhoz tartozó középiskolákkal való kapcsolatfelvételt és felméri a lehetséges kapcsolódási pontokat.  Beszámoló készítése a szakmai tevékenységről. Szoros gazdasági együttműködéseken alapuló, új felsőoktatási modell kialakítása a regionális-térségi munkaerő-piaci igények kielégítése érdekében. Műszaki-járműipari képzések népszerűsítése a középiskolások körében valamint Duális és Moduláris képzési programok kialakítása

A munkáltató neve és címe Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Időtartam 2012-

Foglalkozás / beosztás NABAGO Kft., Ügyvezető igazgató

Főbb tevékenységek és feladatkörök Ügyvezetői feladatok ellátása, koordináció. A Kft. által megvalósított projektek menedzselése, szakmai felügyelete, irányítása. Tanácsadás.

Egyebek mellett:

TÁMOP 4.2.2.A – „Tudástranszfer irodák fejlesztéséhez, változásmenedzsmenthez kapcsolódó stratégiai tanácsadás, fiatalkutatói életpálya tanácsadás a Dunaújvárosi Főiskolán” projekt menedzselése (2013. március 1. – december 31.)

A munkáltató neve és címe NABAGO Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 1139 Budapest, Teve utca 1/D. 71. Levelezési cím: 1396 Budapest, Postafiók 472.

Időtartam 2012-

Foglalkozás / beosztás Széchenyi István Egyetem, Rektori hivatal, Ügyvivő-szakértő

Főbb tevékenységek és feladatkörök TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV pályázat keretein belül a Győri Járműipari körzet (mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze) kutatása, a kutatáshoz szükséges feladatok ellátása. Ezt megelőzően a pályázat és a projekt előkészítése

A munkáltató neve és címe Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Időtartam 2012-

Foglalkozás / beosztás Magyary Zoltán Kuratórium, Kuratóriumi tag

Főbb tevékenységek és feladatkörök Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program keretin belül. A TÁMOP 4.2.4.A. kiemelt projekt elfogadott céljainak megvalósítása érdekében a Kuratórium dönt a kiemelt projekt keretében nyújtott ösztöndíj-támogatások szakmai feltételeinek kialakításáról, a benyújtott pályázatok támogatásáról, valamint a pályázatok végrehajtásának és lezárásának folyamatáról.

A munkáltató neve és címe

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Wekerle Sándor Alapkezelő

1088 Budapest, Múzeum u. 17.

 

Időtartam 2011- 2013

Foglalkozás / beosztás Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, elnök

Főbb tevékenységek és feladatkörök Az intézményi Hallgatói Önkormányzatok munkájának koordinációja; Kormányzati kapcsolattartás; Felsőoktatással kapcsolatos szakértői tevékenység (Magyar Akkreditációs Bizottság, Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottsága); A 2011. évi Felsőoktatási Törvény alakítása során a hallgatói érdekek hangsúlyozása; a szervezet által megvalósított projektek menedzselése.

Egyebek mellett:

„HÖOK mentor program” projekt menedzser (2011. január 1. – december 31.)

„HÖOK mentor program” projekt menedzser (2012. január 1. – december 31))

A munkáltató neve és címe

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája

1074 Budapest, Damjanich utca 44.

 

Időtartam 2011- 2014

Foglalkozás / beosztás EFOTT Kft., Ügyvezető-helyettes

Főbb tevékenységek és feladatkörök Az EFOTT Fesztivál megszervezését végző menedzsment ellenőrzése, koordinálása; a Fesztivál költségvetésének felügyelete, számlák ellenőrzése és nyilvántartása. A gazdasági társaság által megvalósított egyes projektek menedzselése.

Egyebek mellett:

„SportPontProgram” projekt menedzser (2012. január 1. – december 31.)

„SportPontProgram” projekt menedzser (2013. január 1. – december 31.)

A munkáltató neve és címe

EFOTT Kft.

1074 Budapest, Damjanich utca 44.

Időtartam 2008 - 2012

Foglalkozás / beosztás Bologna tanácsadó

Főbb tevékenységek és feladatkörök A felsőoktatás átalakulásának kommunikációja intézmények és a hallgatóság felé. A magyar felsőoktatás helyzetének bemutatása nemzetközi konferenciákon. A hallgatóság érdekének képviselete országos fórumokon. Európai országok felsőoktatásának vizsgálata.

A munkáltató neve és címe Tempus Közalapítvány

1030 Budapest, Lónyay utca 31.

Időtartam 2006

Foglalkozás / beosztás Gazdasági megbízott, Kollégiumi Internetklub gazdasági vezető

Főbb tevékenységek és feladatkörök A Hallgatói Önkormányzat és szervezetei költségvetésének kezelése, közbeszerzések koordinációja. Ösztöndíjak számítása. Kapcsolattartás az Egyetem vezetésével és a Tanulmányi, Pénzügyi és Számviteli osztályával.

A munkáltató neve és címe Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzat

9026 Győr, Egyetem tér 1.

Időtartam 1997-1999

Foglalkozás / beosztás Gyakornok

Főbb tevékenységek és feladatkörök Idegen nyelvű tájékoztatás, tolmácsolás. Biztosítási kötvények kiállítása, általános irodai kisegítő feladatok ellátása.

A munkáltató neve és címe Savaria Tourist utazási iroda, Sárvár

(az iroda időközben megszűnt)

 

Tanulmányok

Időtartam 1999-2004

Végzettség / képesítés Kétnyelvű (magyar-német) érettségi

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola Idegenforgalmi szak, Szombathely

Időtartam 2004-2012

Végzettség / képesítés Közgazdász - Gazdálkodási szak

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Közgazdaságtan, Statisztika, Nemzetközi gazdaságtan

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Időtartam 2012-

Végzettség / képesítés Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

(kutatási terület: Oktatási stratégiák, K+F)

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Széchenyi István Egyetem

Társas készségek és kompetenciák Jó kommunikációs készség

Szervezési készségek és kompetenciák Jó problémamegoldó képessé

Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák Word, Excel és Power Point felhasználói szintű ismeret

Járművezetői engedély(ek) „B” kategóriás jogosítvány


Referenciák

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV „A Győri Járműipari Körzet, mint a területi fejlesztés új iránya és eszköze” projekt előkészítése, majd aktív részvétel a projekt megvalósításában, kutatásban

TÁMOP-4.2.4.A. „Nemzeti Kiválóság Program” keretein belül, a Magyary Zoltán Kuratórium tagjaként a projekt magvalósításában való aktív részvétel

TÁMOP-2.3.6.A „Fiatalok Vállalkozóvá Válása” projekt előkészítése, a program megvalósításában való aktív részvétel, a pályázatot elnyerő konzorcium egyik képviselőjeként projektmenedzselési feladatok ellátása

TÁMOP 4.2.2.A „Tudástranszfer irodák fejlesztéséhez, változásmenedzsmenthez kapcsolódó stratégiai tanácsadás, fiatalkutatói életpálya tanácsadás a Dunaújvárosi Főiskolán”

EFOTT „SportPontProgram” projekt menedzser

EMMI „HÖOK mentor program” projekt menedzser

Ismét lehet pályázni a Pro Scientia Aranyéremre!

Megnyílt a Pro Scientia Aranyérem pályázat

Bővebben...:

Széchényi Egyetemen kezdődött meg a XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

A Győri Nemzeti Színházban megrendezett ünnepséggel nyílt meg a hallgatói tehetséggondozás legfontosabb fórumának számító 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), valamint annak Állam- és Jogtudományi Szekciója. Az utóbbinak idén – 2005 után másodszor – a Széchenyi István Egyetem a házigazdája: a háromnapos rendezvényen csaknem háromszáz fiatal mutatkozik be a zsűrik előtt..

Bővebben...:

A Roska Tamás pályázat nyertesei - 2023

Megszületett a XXXVI. OTDK-ra benyújtott Roska Tamás pályázat eredménye.

Bővebben...:

Roska Tamás előadás pályázata - 2022

Az OTDT felhívja a doktorjelölteket, fiatal doktorokat, hogy színvonalas pályamunkákkal nevezzenek a XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián tartandó Roska Tamás Tudományos Előadás megtartására.

Bővebben...:

70. születésnapját ünnepelte a tudományos diákköri tevékenység

 

Bővebben...: