Dr. Pokol György

 

Elérhetőség

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék, 1111 Budapest, Szt. Gellért tér 4.

1521 Budapest, Pf. 91.

Tel.: +36 1 463 1593

 

Fax: +36 1 463 3408

 

Születési hely, idő

Budapest, 1950

 

Felsőfokú tanulmányok, végzettség

Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki  Kar, 1968-1973; okleveles vegyészmérnök, 1973

 

Tudományos fokozatok, címek

Dr. Tech., Budapesti Műszaki Egyetem, 1977 

Kémiai Tudományok Kandidátusa (PhD), 1987

Dr. Habil., Budapesti Műszaki Egyetem, 1994

Kémiai Tudományok Doktora (MTA doktora), 1996

 

Munkahely

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME, korábban Budapesti Műszaki Egyetem), Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék (korábban Általános és Analitikai Kémia Tanszék), 1973-; egyetemi tanár, 1994 - 

 

Vezetői feladatok

Oktatási dékánhelyettes, BME Vegyészmérnöki Kar, 1991-1996

Tanszékvezető, BME Általános és Analitikai Kémia Tanszék, 1996 – 2005

Dékán, BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (2006-ig Vegyészmérnöki Kar), 2003 - 2013

 

Kutatási területek

Szilárd anyagok fázisátalakulásai és termikus reakciói, a szerkezet és a reakcióképesség összefüggései.

A termikus analízis alkalmazása az anyagtudományban.

Gyógyszeripari anyagok termikus és szerkezeti vizsgálata. Polimorfia.

Szupramolekuláris vegyületek termikus sajátságai. Termikus analízis alkalmazása királis elválasztások tervezésében és optimalizálásában.

 

Egyetemi oktatási tevékenység

Előadások és gyakorlatok tartása analitikai kémiából és ennek részterületeiről (BSc, MSc és PhD szinten és szakirányú továbbképzésben)

Előadások tartása szilárdtestkémiából

Részvétel tantervek és tárgyak programjának kidolgozásában

Egyetemi jegyzetek írása és szerkesztése

PhD munkák, TDK munkák, diplomamunkák (osztatlan és MSc), szakdolgozatok (BSc) vezetése. 

 

Tisztségek

MTA Analitikai és Környezeti Kémiai Tudományos Bizottság, társelnök, 2011-

MTA Kémiai Osztály, Doktori Tudományos Bizottság, tag 2011- 

MTA Közöktatási Elnöki Bizottság, tag 2008-

Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE), Analitikai Szakosztály, elnök, 2009-

Magyar Természettudományi Társulat, Kémiai Szakosztály, elnök, 2009-

EuChems Division of Analytical Chemistry (DAC) nemzeti képviselő, 2013-

BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar VEGY-ÉRTÉK Tehetségpont, vezető, 2014-

BME Tehetségsegítő Tanácsa, elnök, 2014-

 

Oktatás és kkülföldi kutatás

University of Akron, Akron, OH, USA, 1977 – 1978, 1 év

Helsinki University of Technology, Espoo, Finnország, 1992, 1993, 2004, összesen 6 hónap

GSF – Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, Unterschleissheim bei München, Németország, 1995, 1 hónap

 

NYELVTUDÁS

Angol (felsőfok)

Orosz (középfok) 

 

ELISMERÉSEK

Kiváló Feltaláló, Arany Fokozat, 1982 éa 1987

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett, 1997

Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 1997 – 2001

A Finn Kémiai Társaság Levelező Tagja, 1999

Apáczai Csere János Díj, 2003

József Nádor Emlékérem (BME), 2015

Náray-Szabó István Tudományos Díj (MKE), 2010

 

MRK TÁB 2021. beszámoló

 TÁJÉKOZTATÓ 

A felsőoktatási tehetséggondozás elmúlt időszakban történt főbb ereseményeiről 

az MRK TÁB tagjai és meghívottjai részére 

Bővebben...:

Kitüntetés átadó ünnepi ülés

2021. november 24-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében, Kitüntetés átadó ünnepi ülés keretében lezárult a XXXV. OTDK.

Bővebben...:

Véget ért a XXXV. OTDK

2021. május 19-én véget ért a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Bővebben...:

Megkezdődött a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Prof. Dr. Szendrő Péter OTDT elnöke, Prof. Dr. Sótonyi Péter Állatorvostudományi Egyetem rektora és Dr. Nagy István agrárminiszter a Prof. Dr. Freund Tamás MTA elnöke, Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter,  Dr. Hankó Balázs az ITM felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára és Dr. Birkner Zoltán NKFIH elnöke üdvözleti szavaival 2021. március 29-én, az Állatorvostudományi Egyetemen megnyitották a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. A megnyitó egyben az Agrártudományi Szekció kezdetét is jelentette, amelynek a 234 éves Intézmény ad otthont három napon keresztül.

Bővebben...:

A tervezett számot jelentősen meghaladva pályázatot támogat a Kooperatív doktori program

A tervezett számot jelentősen meghaladva 246 pályázatot támogat a Kooperatív doktori program - közölte az innovációs és technológiai miniszter a kiírás hétfői sajtótájékoztatóján Budapesten

Bővebben...: