Dr. Merkely Béla Péter (Társ-elnök)

Születési idő, hely: 1966, Budapest

Tudományos fokozat
1999 PhD.
2001 Fellow of the European Society of Cardiolology (FESC)
2006 MTA doktora
2006 Habilitáció Semmelweis Egyetem (Kardiológia)

Jelenlegi munkahely

Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ
Igazgató 2007. okt. 1-től
Tanszékvezető 2007. júl. 1-től
Egyetemi tanár 2008. szept. 1-től
Kardiológiai Szakmai Kollégium elnöke 2009. ápr. 15-től

ISKOLÁK

1980-1984 Táncsics Mihály Gimnázium
1984-1991 Semmelweis Orvostudományi Egyetem ÁOK
1986-1991-ig Tudományos Diákkörös, majd demonstrátor Kórélettani Intézetben 4 TDK első díj, egy Országos TDK díj, egy első és egy II. díjas rektori pályamunka, 3 éven át Népköztársasági/Köztársasági Ösztöndíjas.

SZAKMAI KÉPZÉS

1991     Általános orvosi diploma (summa cum laude), SOTE, Budapest
1996     Belgyógyászati szakvizsga
1998     Kardiológiai szakvizsga
2005     Lipidológus képesítés,
2007     Transthoracalis echocardiographias licensz (honoris causa-2 szint)
2007     EHRA Cardiac Pacing and ICD Accreditation-Device Therapy
2007    Aritmológus licensz – Invazív elektrofiziológia
2007    Aritmológus licensz – Eszközös terápia (PM, ICD, CRT)
2009    Intervencionális kardiológus licensz – Expert szint

NYELVISMERET

Angol (középfokú állami nyelvvizsga, C típusú)
Német (középfokú állami nyelvvizsga, C típusú)
Német (felsőfokú állami nyelvvizsga, A típusú)

TANULMÁNYUTAK

1990-1991, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, Innere Medizin III. Egyetemi ösztöndíj. 
1992-1993, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Innere Medizin III. DAAD ösztöndíj.  Téma: Klinikai és experimentális electrophysiologia. (Prof. Dr. Johannes Brachmann)


KUTATÁSI TÁMOGATÁSOK TÉMAVEZETŐKÉNT

1994-1996, „A major kamrai arrhythmiák experimentális elektrofiziológiai vizsgálata" Népjóléti Minisztérium ETT-pályázat (ETT-T-06-394/93 525 eFt)
1996-1998, „A triggerelt kamrai ritmuszavarok patomechanizmusának vizsgálata monofázisos akciós potenciál regisztrálásával” (SOTE ETK-pályázat 450 eFt)
1997-1999,  „Életet veszélyeztető kamrai arrhythmiák patomechanizmusának vizsgálata monofázisos akciós potenciál regisztrálással” (OTKA-F 023904 pályázat 1200 eFt).
1997-1999, „Malignus kamrai ritmuszavarok klinikai és experimentális elektrofiziológiai vizsgálata” Népjóléti Minisztérium ETT pályázat (ETT-NM 490/96 pályázat 1320eFt)
2000-2001, „Az endothel és a kardiovaszkuláris kórképek” (MKT pályázat 500eFt)
2000-2002, „Klinikai és experimentális kamrai tachyarrhythmiák kialakulását befolyásoló tényezők in vivo vizsgálata” Egészségügyi Minisztérium ETT pályázat (T-06-180/00 1200 eFt)
2001-2004, „Endothelin-1 szerepe a malignus kamrai ritmuszavarok pathomechanizmusában. ” Oktatási Minisztérium Pályázata (FKFP 0151/2001 12 000 eFt).
2001-2005, „Malignus kamrai ritmuszavarok mechanizmusainak, prevenciós lehetőségeinek klinikai és experimentális vizsgálata” (OTKA T 035144 6948 eFt).
2006-2008, „A szívelégtelenség patomechanizmusainak vizsgálata, és gyógyszeres, illetve nemgyógyszeres kezelésének új módszerei” (ETT-374/2006 2700 eFt)
2007, „A szívelégtelenség patomechanizmusának vizsgálata és a reszinkronizációs kezelés optimalizációjának új lehetőségei” (Egyetemi Kutatási Alap 1800 eFt)
2007, „Szívelégtelenség és társuló arrhythmiák klinikai és experimentális vizsgálata” (NKTHOTKA K-68792 16 867 eFT)
2009, Semmelweis Híd Projekt TÁMOP – 4.2.2.-08/1/KMR-2008-0004: Projektvezető (609.206.080 Ft + 15% önrész)

OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

1991- TDK témavezető: 42 előadás, 19 TDK I. díj, 6 II. díj, 7 III. díj, 4 országos TDK díj (2 II. díj, 1 III. díj, 1 Kardiológiai külön díj). Konzulens: 22 Rektori pályamunka (1 Haynal Imre Díj, 1 Beznák Aladár Díj, 18 I. díj, 2 II. díj), 25 szakdolgozat ill. diplomamunka
1993- 2006, Kórélettan/Orálbiológia gyakorlat, tantermi előadás, vizsgáztatás (magyar/német nyelven)
1996- 2006, Szívsebészeti gyakorlati oktatás magyar és német nyelven
1999- Kardiológiai szakorvosképzés (intervencionális kardiológia, elektrofiziológia)
2000- PhD alprogramvezető majd témavezető: Kamrai ritmuszavarok mechanizmusainak elektrofiziológiai vizsgálata. Új utak az arrhythmiák nonfarmakológiás kezelésében. 11 ösztöndíjas Ph.D. hallgató témavezetője.
2004- Kardiológiai rezidensek 7 fő mentora Kardiológiai, aneszteziológia és intenzív terápia, belgyógyászati rezidensek (40 fő) tutora
2005- Kardiológiai graduális oktatás magyar és német nyelven
2006- Master Course in Cardiology CME akkreditált postgraduális oktatás szervezője és előadója
2007- Elméleti Doktori Iskola „Szív-és érrendszeri betegségek élettana és klinikuma c. programjának vezetője
2007- Graduális és postgraduális kardiológiai oktatás irányítása tanszékvezetőként
2008- Semmelweis Egyetem Kardiológiai Szakmai Grémium elnöke

TUDOMÁNYOS SZAKÉRTŐI FELADATOK

2006- OTKA, NKTH, ETT és TéT pályázatok bírálata (50 esetben)
2006- Habilitációs szakértőbizottsági tag (DEOEC/PTE 2 esetben)
2006- PhD értekezés opponens/bizottsági tag/elnök SE (5 esetben)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

1985, Táncsics Mihály Érdemérem Arany Fokozat
1995, 3rd Alpe-Adria Cardiology Meeting - 2. díj
1996, International Union of Angiology - Fizilógiai díj
1997, Adorján Ferenc Alapítványi Díj
1999, 10th World Congress of Electrophysiology, International Virchow Award 1. díj
2000-2003, Magyar Tudományos Akadémia Bolyai Kutatási Ösztöndíja
2000, Ifjúsági Gábor György Díj
2002, Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő kitüntetése
2004, Magyar Kardiológusok Társasága Pro Societate Emlékérme
2004, Rudolf-Thauer-Posterpreis 3. díj: Deutsche Gesellschaft für Kardiologie Kongresszusa
2004, Magyar Tudományos Akadémia Bolyai-plakett kitüntetés
2006, Pro Civitate Sana – Az egészséges városért – díj
2007, Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa elismerő oklevele
2007, Mestertanár Aranyérem - Országos Tudományos Diákköri Tanács kitüntetése
2008, Jendrassik Ernő emlékérmet és jutalomdíj

PUBLIKÁCIÓK, ELŐADÁSOK

3 szerkesztett könyv ill. 2 szakkönyv, 43 könyvfejezet (13 angol)
122 nemzetközi és 100 hazai közlemény. Közlemények kumulatív impakt faktora 239, 935; Független idézettség: 833
703 idézhető absztrakt
647 előadás (180 nemzetközi) – 277 invited

TÁRSASÁGI TAGSÁG, VÁLASZTOTT FUNKCIÓK

Magyar Kardiológusok Társasága (MKT); Magyar Szívsebészeti Társaság, Magyar Atherosclerosis Társaság, European Society of Cardiology (ESC), International Society for Heart Research tagja


1990-1996, Vereinigung ungarischer und deutscher Studenten und Wissentschaftler in Heidelberg- Eötvös József Gesellschaft elnöke,
1996-2004, Working Group of Cardiac Pacing (ESC) -vezetőségében nemzeti delegált,
1999-2006, Progress in Biomedical Research-ben szerkesztőbizottsági tag,
2000- North American Society of Pacing and Electrophysiology/ Heart Rhythm Association rendes tagja,
2001- MKT tanácsadó testületének tagja.
2001- Fellow of the European Society of Cardiology
2004-2007, Magyar Kardiológusok Társasága Aritmia és Pacemaker Munkacsoport elnöke,
2004- Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Bizottságának tagja
2004- Kardiológiai Szakmai Kollégium, Intervenciós Kardiológiai Szakcsoport tagja
2004- European Heart Rhythm Assotiation Advisory Board majd National Societies Board tagja
2006- JACC magyar nyelvű kiadás szerkesztőbizottsági tagja
2006- Lege Artis Medicinae (LAM) szerkesztőbizottsági tagja
2006- Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottság tagja
2006-2009, Budapest kardiológus szakfelügyelő főorvosa
2007- Semmelweis Egyetem Rektori Pályamunka Értékelő Bizottság tagja
2007- MKT Interventionalis Kardiológiai Munkacsoport elnöke
2007- MKT Elnökségi tag

TDK-s elismerések hallgatóknak és oktatóknak - Az OTDT kitüntetésátadó ünnepi ülése

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2023. november 24-én tartotta kitüntetésátadó ünnepi ülését a 36. OTDK befejezése alkalmából, a Zeneakadémia Nagytermében.

Bővebben...:

Megjelent a XXXVII. OTDK központi felhívása

Megjelent a XXXVII. OTDK központi felhívása

Bővebben...:

Ismét lehet pályázni a Pro Scientia Aranyéremre!

Megnyílt a Pro Scientia Aranyérem pályázat

Bővebben...:

Széchényi Egyetemen kezdődött meg a XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

A Győri Nemzeti Színházban megrendezett ünnepséggel nyílt meg a hallgatói tehetséggondozás legfontosabb fórumának számító 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), valamint annak Állam- és Jogtudományi Szekciója. Az utóbbinak idén – 2005 után másodszor – a Széchenyi István Egyetem a házigazdája: a háromnapos rendezvényen csaknem háromszáz fiatal mutatkozik be a zsűrik előtt..

Bővebben...:

A Roska Tamás pályázat nyertesei - 2023

Megszületett a XXXVI. OTDK-ra benyújtott Roska Tamás pályázat eredménye.

Bővebben...: