Dr. Hernádi Klára

Születési idő, hely: 1960. március 28;  Miskolc
Telefon: +36-30-2057893

Munkahely: Szegedi Tudományegyetem, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Rerrich B. tér 1.

Tel/fax: 36-62-544-626/619, e-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tanulmányok:

1978    Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc: érettségi
1983    okleveles vegyész diploma ("Szénhidrogének szelektív oxidációja Sn/V keverékoxid katalizátorokon") József Attila Tudományegyetem
1983- TMB ösztöndíj a József Attila Tudományegyetem Alkalmazott Kémiai Tanszékén
1993    kémiai tudomány kandidátusa ("n-Butének oxidatív dehidrogénezése ón-antimon keverékoxid katalizátorokon")
2004    MTA doktora (“Szén nanocsövek katalitikus szintézise, tisztítása és alkalmazása”)
2005    habilitációs cím – Szegedi Tudományegyetem (kémiatudomány)

 

Nyelvtudás:

angol: középfok (Á 028836/1983)
német: középfok (Á 057760/1985)
orosz: alapfok (Á 015639/1987)

Alkalmazások:

1983-87    TMB-ösztöndíjas
1987-89    tudományos segédmunkatárs, JATE, Alkalmazott Kémiai Tanszék
1989-93    tudományos munkatárs, ugyanott
1993-99    tudományos főmunkatárs, ugyanott
1999-        egyetemi docens, SZTE AKKT
2000-2003    Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (BO/00351/00)
2003-2006    Széchenyi István Ösztöndíj (SZÖ193/2003.)
2006-        egyetemi tanár, SZTE AKKT   

Hosszabb külföldi tartózkodás:


1988-89    Veterinary Department, Texas A&M University, College Station, TX, (18 hónap)
1994-95    Laboratoire de Catalyse, F.U.N.D.P., Namur, Belgium, (12 hónap)
1998-2001 Institute Genie Atomique, E.P.F.L., Lausanne, Svájc, (2 hét, 3+4 hét, 2+4 hét, 3+4 hét)
2002    Institute of Physics of Complex Matter, E.P.F.L., Lausanne, Svájc, (6 hét)
2003    Institute of Physics of Complex Matter, E.P.F.L., Lausanne, Svájc, (4 hét)
2004    Institute of Physics of Complex Matter, E.P.F.L., Lausanne, Svájc, (2 hét)
2010    Institute of Physics of Complex Matter, E.P.F.L., Lausanne, Svájc, (2 hét)

Oktatás:

Kémiai technológia (előadás), kémiatanár, 1994

Alkalmazott kémia I. (A kurzus), vegyész-fizikus laboratóriumi operátor, 2001-2003

Kémiai technológia I. (A kurzus), kémiatanár, 2001-2003, 2011-

Heterogén katalízis vegyész MSc, 2015-

Kémiai reaktorok (B kurzus), vegyész, kémiatanár, 2003-tól

Nanokompozitok, kémia BSc, anyagtudományi szakirány, 2009-től

Mindennapok kémiája (ÁMÉT), bármely szak, 1998-tól

Hétköznapi kémiai anyagismeret, kémia BSc, anyagtudományi szakirány, 2009-től

Mindennapok kémiája kémiatanár szakos hallgatóknak, kémiatanár, 2000-2003

Grafit szálak és nanocsövek (C kurzus), vegyész, fizikus, kémiatanár, fizikatanár, 1998-tól, SZV 2005-től

Kémiai technológiai számítások, vegyész, kémiatanár, 1983-2004

Kémiai reaktorok számítások, vegyész, 1999-2005

Szaknyelvi társalgás, kémia szakfordító, 2002-től

Fordítástechnika, kémia szakfordító, 2002-től

Kémiai technológia laboratóriumi gyakorlat, vegyész, kémiatanár, 1985-től

Környezetvédelmi technológia laboratóriumi gyakorlat, környezetvédő, környezet­tudományi, 1999-től

PhD-témavezetés: 2+7 fő

Diplomamunka/szakdolgozat témavezetés: ~25 fő

Projektmunka témavezetés: ~45 főKutatási terület:

 fizikai kémia, heterogén katalízis anyagtudomány

 szén nanocsövek  katalitikus szintézise, módosítása és alkalmazása (fotokatalízis, szenzorika, polimer erősítés, stb.), bionanokompozitok

 Hazai kutatási pályázatokban való részvétel az elmúlt tíz évben:

 Új, szervetlen anyagú nanocsövek katalitikus előállítása és alkalmazási lehetőségeinek tanulmányozása – OTKA, 1998-2001 – 5500 eFt – Kiricsi Imre

 Karbon nanocsövek katalitikus szintézise, tisztítása és alkalmazási lehetőségei – FKFP, 1998 – 1500 eFt – Hernádi Klára

 Szén nanocsövek katalitikus szintézise, tisztítása és alkalmazási lehetőségei – FKFP, 2000-2001 – 1000 eFt – Hernádi Klára

 Szilárd mátrixban immobilizált komplexek készítése és katalitikus hatásának vizsgálata – OTKA, 2001-2003 – 1800 eFt – Hernádi Klára

 Szén nanocső chipek – a jövő technológiája – OTKA, 2002-2004 – 5000 eFt – Kiricsi Imre

 Szelektív oxidációs reakciók vizsgálata… – OTKA, 2003-2004 – 1600 eFt – Halász János

 Szén nanocsövek katalitikus szintézise, … – OTKA, 2004-2007 – 6207 eFt – Hernádi Klára

 Nanotechnológia oktatás – KNRET 2.5. alprojekt, 2006-2008 – 6000 eFt – Hernádi Klára

 Spirális szén nanocsövek szintéziseOTKA (76125), 2009-2012 – 10207 eFt – Hernádi Klára

 A vízkezelésben használatos új nagyhatékonyságú oxidációs eljárások OTKA CK 80193 – 19884 eFt

 Fabrication and investigation of carbon nanotube based sensors and (bio)nanocomposite materials – SNSF IZ73Z0_128037/1, 2010-2013 – 52,5 eCHF – Hernádi Klára

 A látható fény energiájának átalakítása szén nanokompozitok segítségével: napenergiahasznosítás és fotokatalízis – Svájci-Magyar Együttműködési Program SH/7/2/20, 2010-2014 – 1200 eCHF Hernádi Klára

 TÉT_10-1-2011-0563 Greek-Hungarian bilateral project

 TÉT_12_RO-1-2013-0013 Romanian- Hungarian bilateral project

 Szén nanocső erdők kontrollált szintézise: jellemzés, módosítás és alkalmazási lehetőségek – OTKA 114463 – 35,25 MFt – 2015-2018 – Hernádi Klára

 

Publikáció:

 

tankönyv: 1

könyvfejezet: 12

folyóiratcikk: ~150

konferencia: >200

hivatkozások száma (önhivatkozás nélkül): ~4000

kumulatív impakt faktor: >315

H-index: 28 (31)

 

Tudományos társasági tagság:


Hungarian Chemical Society, Hungarian Zeolite Association, Materials Research Society, MTA Katalízis Munkabizottság, MDPI, Materials - Editorial Board member, guest editor - special issue: Synthesis of Carbon Nanotube

Közéleti tevékenység:

 

évfolyamfelelős (2 ciklus)

KTCS tag (1 ciklus)

KTCS Stratégiai és Pályázati Bizottság (1998-tól tag, 2004-től elnök)

Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete SZTE TTKari titkár 1995-2002

kémia szakfordító képzés tanszéki felelős

tanszéki külkapcsolati felelős

SZTE TTK hallgatói dékánhelyettes 2002-től 2005-ig

SZTE TT(I)K általános és tudományos dékánhelyettes 2005-től 2008-ig

MRK Természettudományi Bizottság tag 2006-2014

SZTE TTIK dékán 2008-2014

MRK Tehetséggondozó Állandó Bizottság tag 2010-től

MRK Műszaki Tudományos Bizottság tag 2013-2014

 

Elismerések:

 

Pro Scientia témavezető oklevél

FDSZ plakett

Bolyai plakett

L’Oreal-UNESCO: „a Nőkért és a Tudományért”

NATE „Nők a tudományban Kiválósági Díj” – Anyagtudomány

 

 

Ismét lehet pályázni a Pro Scientia Aranyéremre!

Megnyílt a Pro Scientia Aranyérem pályázat

Bővebben...:

Széchényi Egyetemen kezdődött meg a XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

A Győri Nemzeti Színházban megrendezett ünnepséggel nyílt meg a hallgatói tehetséggondozás legfontosabb fórumának számító 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), valamint annak Állam- és Jogtudományi Szekciója. Az utóbbinak idén – 2005 után másodszor – a Széchenyi István Egyetem a házigazdája: a háromnapos rendezvényen csaknem háromszáz fiatal mutatkozik be a zsűrik előtt..

Bővebben...:

A Roska Tamás pályázat nyertesei - 2023

Megszületett a XXXVI. OTDK-ra benyújtott Roska Tamás pályázat eredménye.

Bővebben...:

Roska Tamás előadás pályázata - 2022

Az OTDT felhívja a doktorjelölteket, fiatal doktorokat, hogy színvonalas pályamunkákkal nevezzenek a XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián tartandó Roska Tamás Tudományos Előadás megtartására.

Bővebben...:

70. születésnapját ünnepelte a tudományos diákköri tevékenység

 

Bővebben...: