Kucsera Tamás Gergely

Születési hely, idő: Budapest, 1976. 06. 28.

Anyja neve: Hajdu Éva Judit
Családi állapota: nős, három leánygyermek édesapja
Állampolgársága: magyar
Állandó lakcím: 2026 Visegrád, Tölgyfa utca 29.
Személyes telefonszám: 06-20-9-60-74-14

Végzettségek, képzettségek

2005. okleveles filozófia szakos középiskolai tanár

Képzést adó intézmények:

2000-2005 Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, valamint Pedagógiai és Pszichológiai Kar, szakmódszertani képzés, illetve oktatási-nevelési gyakorlat

1996-1998 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, pedagógia-, és pszichológiaelméleti képzés

2005. okleveles filozófia szakos bölcsész


Képzést adó intézmények:


2000-2005 Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

1995-1998 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar

2004. M.A. in Advanced European and International Studies (IEHEI, Franciaország)

/egyenértékű: okleveles nemzetközi szakértő, Európa főszakirányon diplomával; ekvivalencia-igazolás: Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem/

Képzést adó intézmények, kapcsolódó tanulmányok:


2004. Institut für Europäische Politik, Berlin, nemzetközi kapcsolatok és Európa-tanulmányok

2004. Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Rostock, közgazdaságtudományi részképzés, nemzetközi gazdaságtan

2004. Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza" Centro Interdipartimentale di Ricerca in Studi Europei ed Internazionali – EuroSapienza, közgazdaságtudományi részképzés, nemzetközi gazdaságtan

2003-2004 Institut Européen des Hautes Études Internationales, Nizza, közgazdaságtudományi, valamint nemzetközi kapcsolatok és Európa-tanulmányok, továbbá jog-, illetve politikatudományi képzés

1999-2003 Általános Vállalkozási Főiskola, közgazdaságtudományi tanulmányok, vállalkozásszervezési, illetve non-profit szakon

2002. okleveles szociológus (politika- és jogszociológia specializációval)

Képzést adó intézmény:
1994-1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar

2002. közigazgatási alap-, illetve szakvizsga

Képzést adó intézmény:
Magyar Közigazgatási Intézet

1994. speciális spanyol tannyelvű érettségi

Képzést adó intézmény:
1990-1994 Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Budapest

Nyelvismeret


Angol állami nyelvvizsga - középfokú „C” típusú

Francia Franciaországban szerzett egyetemi oklevél /egyenértékű: felsőfokú „C” típusú közgazdasági szakmai nyelvvizsgával, ekvivalencia-igazolás: Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ/

Latin állami nyelvvizsga - középfokú „B” típusú

Német állami nyelvvizsga - középfokú „C” típusú

Spanyol speciális érettségi

Munkahelyek


2006 – A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának munkatársa, elnöki főtanácsadó, jelenleg vezető tanácsos

2002-2006 az Országgyűlés Hivatalának /a FIDESZ Frakcióhivatal – Volt Miniszterelnöki Kabinet/ munkatársa szakértő, tanácsos; a Hajrá Magyarországért Mozgalom társadalmi kapcsolatokért felelős munkatársa, majd a FIDESZ és a KDNP közötti kapcsolattartó

2001-2002 a Határon Túli Magyarok Hivatalának munkatársa, mb. főosztály-referatúra-vezető

További tanulmányok


2009 – Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Interdiszciplináris Doktori Iskola, Politikatudományi Doktori Program, egyéni felkészülésű doktorjelölt

2003-2007 Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori Iskola, Politikafilozófia Doktori Program, doktori (PhD.) tanulmányok, abszolutórium

1995. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, esztétika szakos tanulmányok

1994-1995 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, magyar nyelv és irodalom szakos tanulmányok

Egyéb szakmai és közéleti tevékenység

2010 – a Magyar Rektori Konferencia Tehetséggondozási Állandó Bizottságának tagja

2010 – a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke

2009 – a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának tagja

2008-2009 a Magyar Rádió Közalapítvány kurátora

2007-2009 a Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökségének tagja, majd főtitkára

2006 – a Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány kurátora

2006-2009 az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Hitéleti, Hittudományi és Filozófiai Intézetének megbízott oktatója

2006-2009 a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Társadalomtudományi Tanszékének megbízott előadója

2006-2007 a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Politikatudományi Tanszékének megbízott előadója

2003-2007 az Új Ifjúsági Szemle szerkesztőbizottságának tagja

2003-2004 a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány ösztöndíjasa

2000-2002 a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat Nemzetközi Programok Tanácsának – tanácskozási jogú – tagja

1999-2003 a Fesztivál a határon ifjúsági közéleti és kulturális rendezvénysorozat szervezőbizottságának tagja, illetve a rendezvény főszervezője

1999-2002 a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsának tagja

1999-2002 a Magyar Ifjúsági Konferencia Állandó Bizottságának elnöke, Magyarország képviselője

1999-2002 az Országgyűlés Oktatási és Tudományos ügyek Bizottságának, illetve Ifjúsági és Sportbizottságának állandó meghívottja

1999-2000 a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke

1999. a Világbank – Oktatási Minisztérium Diákhitel, illetve Diákjóléti Bizottságának tagja

1998-2000 a Felsőoktatási és Tudományos Tanács – tanácskozási jogú – állandó meghívottja

1998. a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, valamint a Felsőoktatási Fejlesztési Alap pályázati szakértője

1998. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Prohászka Ottokár Szakkollégiumának ösztöndíjasa

1997-2002 a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológia Intézet demonstrátora

1997-2000 a Magyar Akkreditációs Bizottság – HÖOK által delegált – tagja

1997-1999 a Deák Téri Evangélikus Gimnázium filozófia tanára

1997-1998 a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája választmányának, majd elnökségének tagja

1997. a magyarországi jezsuiták felnőttképzési programjának – a Faludi Ferenc Akadémiának – ösztöndíjasa

1995-1999 a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának tagja, alelnöke, illetve elnöke

Jeltősebb publikációk


-    Sikerágazat?! – Az állami felsőoktatás Magyarországon, 2001, HÖOK, Pécs-Budapest (társszerzőként)
-    A magyarországi felsőoktatási hallgatók munkavállalói érdekképviseletének alternatívái külföldi példák vizsgálatával, 2002, Budapest, HÖOK-OFA (társszerzőként)
-    Gyermek-, ifjúság és sportpolitika, in: Ígéretek sodrásában – A Medgyessy-kormány első éve, 2003, Budapest, Századvég Kiadó
-    13 év - Kormányzati ifjúságpolitikák a rendszerváltás-rendszerváltoztatás után, in: Új Ifjúsági Szemle, 2003. I.évf. / I. szám. (társszerzőként)
-    Egy példaértékű együttműködés: a Magyar Ifjúsági Konferencia, in: Nemzet-Politika az ezredfordulón (társszerzőként és szerkesztőként), 2004, Budapest, HÖOK A Hallgatókért Alapítvány
-    Civil szervezetek és hallgatói öntevékenység a felsőoktatásban, 2005, Budapest, HÖOK A Hallgatókért Alapítvány (társszerzőként és társszerkesztőként)
-    A szociológus Jászi Oszkár társadalom-, és politikafilozófiai gondolatai, 2005, www.bibomuhely.hu
-    Kézikönyv civileknek, 2006első, valamint második bővített, 2008 harmadik, kiegészített digitális, 2010 átdolgozott kiadás, Budapest, NAFIORE, (szerkesztő és társszerző)
-    XIX-XX. századi föderalista koncepciók, 2007, Budapest, HÖOK A Hallgatókért Alapítvány
-    Az Európai Unió: elméletek és gyakorlatok, 2007, Budapest, HÖOK A Hallgatókért Alapítvány, (társszerzőként és szerkesztőként)
-    A magyar egyetemisták és főiskolások világa a 2000-es évek közepén, 2008, Budapest, HÖOK A Hallgatókért Alapítvány (társszerzőként és társszerkesztőként)
-    Felsőoktatási hallgatói kisokos, 2008 első (digitális), és 2009 második, 2010 átdolgozott harmadik kiadás, Budapest, HÖOK A Hallgatókért Alapítvány (társszerzőként és társszerkesztőként)
-    A magyar képzett migráció a rendszerváltás óta, in: Magyar Tudomány 2008./5. (társszerzőként)
-    Europe in a World in Transformation, 2008, Hungarian Academy of Sciences – Magyar Tudományos Akadémia (társszerkesztőként)
-    Húsz esztendős a magyarországi felsőoktatási hallgatói mozgalom – 1988-2008, 2008, Budapest, HÖOK A Hallgatókért Alapítvány (társszerzőként és társszerkesztőként)
-    Oktatáspolitika – a költségvetés szorításában, in: Végjáték – a 2. Gyurcsány-kormány második éve, 2008, Budapest, Századvég Kiadó (társszerzőként)
-    A doktori képzés Magyarországon a doktoranduszok szemével, 2009, Budapest, Doktoranduszok Országos Szövetsége (társszerzőként és társszerkesztőként)
-    Oktatáspolitika – a „realitásokhoz igazítva”, in: (V)álságkormányzás – A 2. Gyurcsány-kormány harmadik éve, 2009, Budapest, Századvég Kiadó (társszerzőként)
-    A magyarországi hallgatói mozgalom húsz esztendejéről, 2009, Budapest, HÖOK A Hallgatókért Alapítvány (társszerzőként és társszerkesztőként)
-    A doktori képzés Magyarországon – szervezetek, szereplők, hallgatók, 2009, Budapest, Doktoranduszok Országos Szövetsége (társszerzőként és társszerkesztőként)
-    Oktatáspolitika, in: Hazárdjáték – A szocialista–liberális kormányzás nyolc éve, 2010, Budapest, Századvég Kiadó (társszerzőként)
-    K+F és tudománypolitika, in: Hazárdjáték – A szocialista–liberális kormányzás nyolc éve, 2010, Budapest, Századvég Kiadó
-    A magyarországi doktori képzés állapota – interdiszciplináris megközelitésben, in Jura, 16. évfolyam, 2010. 1. szám, PTE ÁJK (társszerzőként)
-    A magyarországi főiskolai és egyetemi hallgatói képviseletek 20. századi története a hallgatói önkormányzatok megjelenéséig, in: Civil Világ, 3. szám, 2010, Századvég
-    A modern magyar hallgatói érdekképviselet ifjúsági tevékenysége az ifjúságügy és a kormányzati ifjúságpolitika történeti keretében, in: Civil Világ, 3. szám, 2010, Századvég

A Roska Tamás pályázat nyertesei - 2023

Megszületett a XXXVI. OTDK-ra benyújtott Roska Tamás pályázat eredménye.

Bővebben...:

Roska Tamás előadás pályázata - 2022

Az OTDT felhívja a doktorjelölteket, fiatal doktorokat, hogy színvonalas pályamunkákkal nevezzenek a XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián tartandó Roska Tamás Tudományos Előadás megtartására.

Bővebben...:

70. születésnapját ünnepelte a tudományos diákköri tevékenység

 

Bővebben...:

Megjelentek a szekció felhívások

 

Bővebben...:

Zajlanak a tavaszi intézményi TDK Konferenciák

2022 tavaszi TDK konferenciák 

Bővebben...: