Kucsera Tamás Gergely

Születési hely, idő: Budapest, 1976. 06. 28.

Anyja neve: Hajdu Éva Judit
Családi állapota: nős, három leánygyermek édesapja
Állampolgársága: magyar
Állandó lakcím: 2026 Visegrád, Tölgyfa utca 29.
Személyes telefonszám: 06-20-9-60-74-14

Végzettségek, képzettségek

2005. okleveles filozófia szakos középiskolai tanár

Képzést adó intézmények:

2000-2005 Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, valamint Pedagógiai és Pszichológiai Kar, szakmódszertani képzés, illetve oktatási-nevelési gyakorlat

1996-1998 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, pedagógia-, és pszichológiaelméleti képzés

2005. okleveles filozófia szakos bölcsész


Képzést adó intézmények:


2000-2005 Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

1995-1998 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar

2004. M.A. in Advanced European and International Studies (IEHEI, Franciaország)

/egyenértékű: okleveles nemzetközi szakértő, Európa főszakirányon diplomával; ekvivalencia-igazolás: Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem/

Képzést adó intézmények, kapcsolódó tanulmányok:


2004. Institut für Europäische Politik, Berlin, nemzetközi kapcsolatok és Európa-tanulmányok

2004. Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Rostock, közgazdaságtudományi részképzés, nemzetközi gazdaságtan

2004. Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza" Centro Interdipartimentale di Ricerca in Studi Europei ed Internazionali – EuroSapienza, közgazdaságtudományi részképzés, nemzetközi gazdaságtan

2003-2004 Institut Européen des Hautes Études Internationales, Nizza, közgazdaságtudományi, valamint nemzetközi kapcsolatok és Európa-tanulmányok, továbbá jog-, illetve politikatudományi képzés

1999-2003 Általános Vállalkozási Főiskola, közgazdaságtudományi tanulmányok, vállalkozásszervezési, illetve non-profit szakon

2002. okleveles szociológus (politika- és jogszociológia specializációval)

Képzést adó intézmény:
1994-1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar

2002. közigazgatási alap-, illetve szakvizsga

Képzést adó intézmény:
Magyar Közigazgatási Intézet

1994. speciális spanyol tannyelvű érettségi

Képzést adó intézmény:
1990-1994 Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Budapest

Nyelvismeret


Angol állami nyelvvizsga - középfokú „C” típusú

Francia Franciaországban szerzett egyetemi oklevél /egyenértékű: felsőfokú „C” típusú közgazdasági szakmai nyelvvizsgával, ekvivalencia-igazolás: Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ/

Latin állami nyelvvizsga - középfokú „B” típusú

Német állami nyelvvizsga - középfokú „C” típusú

Spanyol speciális érettségi

Munkahelyek


2006 – A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának munkatársa, elnöki főtanácsadó, jelenleg vezető tanácsos

2002-2006 az Országgyűlés Hivatalának /a FIDESZ Frakcióhivatal – Volt Miniszterelnöki Kabinet/ munkatársa szakértő, tanácsos; a Hajrá Magyarországért Mozgalom társadalmi kapcsolatokért felelős munkatársa, majd a FIDESZ és a KDNP közötti kapcsolattartó

2001-2002 a Határon Túli Magyarok Hivatalának munkatársa, mb. főosztály-referatúra-vezető

További tanulmányok


2009 – Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Interdiszciplináris Doktori Iskola, Politikatudományi Doktori Program, egyéni felkészülésű doktorjelölt

2003-2007 Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori Iskola, Politikafilozófia Doktori Program, doktori (PhD.) tanulmányok, abszolutórium

1995. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, esztétika szakos tanulmányok

1994-1995 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, magyar nyelv és irodalom szakos tanulmányok

Egyéb szakmai és közéleti tevékenység

2010 – a Magyar Rektori Konferencia Tehetséggondozási Állandó Bizottságának tagja

2010 – a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke

2009 – a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának tagja

2008-2009 a Magyar Rádió Közalapítvány kurátora

2007-2009 a Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökségének tagja, majd főtitkára

2006 – a Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány kurátora

2006-2009 az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Hitéleti, Hittudományi és Filozófiai Intézetének megbízott oktatója

2006-2009 a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Társadalomtudományi Tanszékének megbízott előadója

2006-2007 a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Politikatudományi Tanszékének megbízott előadója

2003-2007 az Új Ifjúsági Szemle szerkesztőbizottságának tagja

2003-2004 a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány ösztöndíjasa

2000-2002 a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat Nemzetközi Programok Tanácsának – tanácskozási jogú – tagja

1999-2003 a Fesztivál a határon ifjúsági közéleti és kulturális rendezvénysorozat szervezőbizottságának tagja, illetve a rendezvény főszervezője

1999-2002 a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsának tagja

1999-2002 a Magyar Ifjúsági Konferencia Állandó Bizottságának elnöke, Magyarország képviselője

1999-2002 az Országgyűlés Oktatási és Tudományos ügyek Bizottságának, illetve Ifjúsági és Sportbizottságának állandó meghívottja

1999-2000 a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke

1999. a Világbank – Oktatási Minisztérium Diákhitel, illetve Diákjóléti Bizottságának tagja

1998-2000 a Felsőoktatási és Tudományos Tanács – tanácskozási jogú – állandó meghívottja

1998. a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, valamint a Felsőoktatási Fejlesztési Alap pályázati szakértője

1998. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Prohászka Ottokár Szakkollégiumának ösztöndíjasa

1997-2002 a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológia Intézet demonstrátora

1997-2000 a Magyar Akkreditációs Bizottság – HÖOK által delegált – tagja

1997-1999 a Deák Téri Evangélikus Gimnázium filozófia tanára

1997-1998 a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája választmányának, majd elnökségének tagja

1997. a magyarországi jezsuiták felnőttképzési programjának – a Faludi Ferenc Akadémiának – ösztöndíjasa

1995-1999 a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának tagja, alelnöke, illetve elnöke

Jeltősebb publikációk


-    Sikerágazat?! – Az állami felsőoktatás Magyarországon, 2001, HÖOK, Pécs-Budapest (társszerzőként)
-    A magyarországi felsőoktatási hallgatók munkavállalói érdekképviseletének alternatívái külföldi példák vizsgálatával, 2002, Budapest, HÖOK-OFA (társszerzőként)
-    Gyermek-, ifjúság és sportpolitika, in: Ígéretek sodrásában – A Medgyessy-kormány első éve, 2003, Budapest, Századvég Kiadó
-    13 év - Kormányzati ifjúságpolitikák a rendszerváltás-rendszerváltoztatás után, in: Új Ifjúsági Szemle, 2003. I.évf. / I. szám. (társszerzőként)
-    Egy példaértékű együttműködés: a Magyar Ifjúsági Konferencia, in: Nemzet-Politika az ezredfordulón (társszerzőként és szerkesztőként), 2004, Budapest, HÖOK A Hallgatókért Alapítvány
-    Civil szervezetek és hallgatói öntevékenység a felsőoktatásban, 2005, Budapest, HÖOK A Hallgatókért Alapítvány (társszerzőként és társszerkesztőként)
-    A szociológus Jászi Oszkár társadalom-, és politikafilozófiai gondolatai, 2005, www.bibomuhely.hu
-    Kézikönyv civileknek, 2006első, valamint második bővített, 2008 harmadik, kiegészített digitális, 2010 átdolgozott kiadás, Budapest, NAFIORE, (szerkesztő és társszerző)
-    XIX-XX. századi föderalista koncepciók, 2007, Budapest, HÖOK A Hallgatókért Alapítvány
-    Az Európai Unió: elméletek és gyakorlatok, 2007, Budapest, HÖOK A Hallgatókért Alapítvány, (társszerzőként és szerkesztőként)
-    A magyar egyetemisták és főiskolások világa a 2000-es évek közepén, 2008, Budapest, HÖOK A Hallgatókért Alapítvány (társszerzőként és társszerkesztőként)
-    Felsőoktatási hallgatói kisokos, 2008 első (digitális), és 2009 második, 2010 átdolgozott harmadik kiadás, Budapest, HÖOK A Hallgatókért Alapítvány (társszerzőként és társszerkesztőként)
-    A magyar képzett migráció a rendszerváltás óta, in: Magyar Tudomány 2008./5. (társszerzőként)
-    Europe in a World in Transformation, 2008, Hungarian Academy of Sciences – Magyar Tudományos Akadémia (társszerkesztőként)
-    Húsz esztendős a magyarországi felsőoktatási hallgatói mozgalom – 1988-2008, 2008, Budapest, HÖOK A Hallgatókért Alapítvány (társszerzőként és társszerkesztőként)
-    Oktatáspolitika – a költségvetés szorításában, in: Végjáték – a 2. Gyurcsány-kormány második éve, 2008, Budapest, Századvég Kiadó (társszerzőként)
-    A doktori képzés Magyarországon a doktoranduszok szemével, 2009, Budapest, Doktoranduszok Országos Szövetsége (társszerzőként és társszerkesztőként)
-    Oktatáspolitika – a „realitásokhoz igazítva”, in: (V)álságkormányzás – A 2. Gyurcsány-kormány harmadik éve, 2009, Budapest, Századvég Kiadó (társszerzőként)
-    A magyarországi hallgatói mozgalom húsz esztendejéről, 2009, Budapest, HÖOK A Hallgatókért Alapítvány (társszerzőként és társszerkesztőként)
-    A doktori képzés Magyarországon – szervezetek, szereplők, hallgatók, 2009, Budapest, Doktoranduszok Országos Szövetsége (társszerzőként és társszerkesztőként)
-    Oktatáspolitika, in: Hazárdjáték – A szocialista–liberális kormányzás nyolc éve, 2010, Budapest, Századvég Kiadó (társszerzőként)
-    K+F és tudománypolitika, in: Hazárdjáték – A szocialista–liberális kormányzás nyolc éve, 2010, Budapest, Századvég Kiadó
-    A magyarországi doktori képzés állapota – interdiszciplináris megközelitésben, in Jura, 16. évfolyam, 2010. 1. szám, PTE ÁJK (társszerzőként)
-    A magyarországi főiskolai és egyetemi hallgatói képviseletek 20. századi története a hallgatói önkormányzatok megjelenéséig, in: Civil Világ, 3. szám, 2010, Századvég
-    A modern magyar hallgatói érdekképviselet ifjúsági tevékenysége az ifjúságügy és a kormányzati ifjúságpolitika történeti keretében, in: Civil Világ, 3. szám, 2010, Századvég

MRK TÁB 2021. beszámoló

 TÁJÉKOZTATÓ 

A felsőoktatási tehetséggondozás elmúlt időszakban történt főbb ereseményeiről 

az MRK TÁB tagjai és meghívottjai részére 

Bővebben...:

Kitüntetés átadó ünnepi ülés

2021. november 24-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében, Kitüntetés átadó ünnepi ülés keretében lezárult a XXXV. OTDK.

Bővebben...:

Véget ért a XXXV. OTDK

2021. május 19-én véget ért a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Bővebben...:

Megkezdődött a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Prof. Dr. Szendrő Péter OTDT elnöke, Prof. Dr. Sótonyi Péter Állatorvostudományi Egyetem rektora és Dr. Nagy István agrárminiszter a Prof. Dr. Freund Tamás MTA elnöke, Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter,  Dr. Hankó Balázs az ITM felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára és Dr. Birkner Zoltán NKFIH elnöke üdvözleti szavaival 2021. március 29-én, az Állatorvostudományi Egyetemen megnyitották a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. A megnyitó egyben az Agrártudományi Szekció kezdetét is jelentette, amelynek a 234 éves Intézmény ad otthont három napon keresztül.

Bővebben...:

A tervezett számot jelentősen meghaladva pályázatot támogat a Kooperatív doktori program

A tervezett számot jelentősen meghaladva 246 pályázatot támogat a Kooperatív doktori program - közölte az innovációs és technológiai miniszter a kiírás hétfői sajtótájékoztatóján Budapesten

Bővebben...: