Dr. Tonk Márton

Név: Tonk Márton

Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia

Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Telefon, e-mail: tel. +40-264-260209; e-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Munkahelyi cím: Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar, RO-400193 Kolozsvár, Tordai u. 4. sz.

Munkahely: Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar, Európai Tanulmányok Tanszék

Oktatói státus: egyetemi tanár

Egyetemi tanulmányok:

1991–1996: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Történelem-Filozófia Kar, Filozófia szak

1996: Filozófia licenciátus. Államvizsga-dolgozat címe: „Tavaszy Sándor filozófiája” 

Egyetem utáni tanulmányok:

1996–2001: doktorandus a „Babeş-Bolyai” Tudományegyetemen, Metafizika és ontológia szakirány

2001: PhD. Doktorátus filozófiából. A disszertáció címe: „Tavaszy Sándor filozófiája – Metafizika és ontológia”

Tudományos fokozat: filozófia doktora (PhD)

Szakmai tevékenység:

1996–1998: gyakornok a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia Tanszékcsoport, Filozófiatörténet és Logika Tanszék (antik filozófia, modern filozófia szemináriumok)

1998–2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia Tanszékcsoport, Filozófiatörténet és Logika Tanszék (antik filozófia, modern filozófia, klasszikus német filozófia, magyar filozófia szemináriumok)

2002–2006: adjunktus a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia Tanszékcsoport, Filozófiatörténet és Logika Tanszék (modern filozófiatörténet, klasszikus német filozófia előadások)

2006–2014: docens a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar, Jogtudományi és Európai Tanulmányok tanszékén (európai politikai gondolkodás története, politikai ideológiák és doktrínák, oktatáspolitika előadások)

2014–: egyetemi tanár a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar, Európai Tanulmányok tanszékén (európai politikai gondolkodás története, politikai ideológiák és doktrínák, oktatáspolitika előadások)

Meghívott oktatói tevékenység:

2000–2001: társult tanársegéd a Partiumi Keresztény Egyetem Filozófia Tanszékén (antik filozófiatörténet, modern filozófiatörténet szemináriumok)

2002–2006: társult adjunktus a Partiumi Keresztény Egyetem Filozófia Tanszékén (antik filozófiatörténet, középkori filozófiatörténet, magyar filozófia előadások)

2006–2014: társult docens a Partiumi Keresztény Egyetem Filozófia Tanszékén (magyar filozófiatörténet előadások)

2009-2010: meghívott előadótanár a veszprémi Pannon Egyetem Társadalomtudományi Tanszékén (politikai eszmetörténet, államelmélet kurzus)

2010–2015: helyszíni képzésvezető, óraadó a Budapesti Gazdasági Főiskola (Egyetem) kolozsvári Nemzetközi Tanulmányok mesterképzőjének keretében (politikai eszmetörténet, országelemzések előadások)

2014–2015: társult egyetemi tanár a Partiumi Keresztény Egyetem Filozófia Tanszékén (magyar filozófiatörténet előadások)

Szakmai egyesületi, szerkesztőségi tagság/vezetői tagság:

1994–2004: „Kellék”- filozófiai folyóirat (Kolozsvár) – főszerkesztő

1994–: Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár) – tag

1997–: Pro Philosophia Alapítvány (Kolozsvár) – alapító tag, igazgató

1999–: Magyar Filozófia Társaság (Budapest) – tag

2003–: Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) – külső köztestületi tag

2004–: „Kellék”- filozófiai folyóirat (Kolozsvár) – alapítószerkesztő, szerkesztőbizottsági tag

2007–: Kolozsvári Akadémiai Bizottság (Kolozsvár) – tag

2008–: Sapientia EMTE Regionális Tanulmányok Kutatóintézet (Kolozsvár) – tag

2009–: Acta Universitatis Sapientiae – European and Regional Studies (Scientific Journal of Sapientia University, Kolozsvár) – szerkesztőbizottsági tag

2010–: Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények; Journal of Economic and Social Studies (Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza) – tanácsadó testület tagja

2010–: Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság – tag

2010–: Romániai Magyar Évkönyv (Temesvár-Kolozsvár) – szerkesztőbizottsági tag

2010–: Acta Universitatis Sapientiae – Social Analysis (Scientific Journal of Sapientia University, Csíkszereda) – szerkesztőbizottsági tag

2013–: Közép-Európai Közlemények (Szeged) – szerkesztőbizottsági tag

2013–: Prosperitás (Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest) – szerkesztőbizottsági tag

2013–: OTDT Társadalomtudományi Szakmai Bizottság (Magyarország) – bizottsági tag

2013–: Mediterrán és Balkán Fórum (Pécs) – szerkesztőbizottsági tag

2013–: Asociația pentru Dezvoltarea Evaluării în România (ADER, București) - tag

2014–: Külhoni Magyar Oktatási Tanács Romániai Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíj Bizottság – elnök

2015–: Politeia – Romániai Magyar Politikatudományi Egyesület – tag

2015–: Magyar Rektori Konferencia, Tehetséggondozó Állandó Bizottság – tag

Közéleti tevékenységek/tisztségek:

2000–2005 : Sapientia Alapítvány (Kolozsvár) – oktatási tanácsos

2003–: Sapientia Hungariae Alapítvány (Budapest) – felügyelőbizottsági tag

2003–2004: Partiumi Egyetemi Kiadó (Nagyvárad) – igazgató

2004–2012: Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet (Kolozsvár) – igazgatótanácsi tag

2006–2008: Tanszékvezető a Sapientia – EMTE Természettudományi és Művészeti Karának Európai tanulmányok tanszékén (Kolozsvár)

2006–: Dékán a Sapientia – EMTE Természettudományi és Művészeti Karán (Kolozsvár)

2007–: Kulturális Autonómia Tanács – tag

2008–: Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium – igazgatótanácsi tag, alelnök

2008–: Robert Schuman Egyesület (Kolozsvár) – alapító tag, alelnök`

2010–: Kós Károly Alapítvány (Kolozsvár) – kuratóriumi tag

2012–: Prof. Lupán Ernő Alapítvány (Kolozsvár) – vezetőtanácsi tag

Kutatói tevékenység:

Tudományterület:

1. filozófia- és eszmetörténet, ezen belül elsősorban a magyar eszmetörténet, a magyar (erdélyi) filozófiai és politikai gondolkodás története;

2. kisebbségelmélet, kisebbségpolitika;

3. politikai gondolkodás és ideológiák története; politika- és államelmélet;

4. oktatáspolitika.

 

Konferencia-részvétel és -előadás:

2001. február 9–10. – Protestáns Teológiai Intézet (Kolozsvár): Éves Tudományos Szimpózium; előadás címe: Tavaszy Sándor filozófiája

2001. november 3. – BBTE (Kolozsvár): Alkalmazott filozófia – a filozófia alkalmazása; előadás címe: Filozófia és világnézet

2002. június 1. – Sapientia-KPI (Kolozsvár): Tudomány és önismeret Erdélyben. 1990–2001; előadás címe: Az erdélyi magyar filozófia a XX. század utolsó évtizedében

2002. november 23. – EME-MTA (Kolozsvár): A Magyar Tudomány Napja Erdélyben; előadás címe: Forráskutatások a magyar nyelvű filozófiai irodalom területén

2004. november 13. – BBTE (Kolozsvár): Állam és egyén; előadás címe: Kisebbségelméleti argumentációk a XX. századi erdélyi politikafilozófiában

2007. szeptember 26-27 – Hollandiai Mikes Kör (Hága): Mikes International Philosophiai Symposium (Elspeet, NL); előadás címe: „Van a filozófiának egészen erdélyi feladata is...” Kolozsvári forráskutatások a magyar filozófia körében

2007. november 23-24 – Pannon Egyetem (Veszprém): Társadalmak, nyelvek, civilizációk (Veszprém); előadás címe: A nemzeti/etnikai kisebbségek megközelítésének kérdése az Európai Unióban

2008. március 27-29. – Sapientia-EMTE (Kolozsvár); BBTE (Kolozsvár); Romániai Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár); MTA Politikatudományi Intézet (Budapest): European Union Nations and National Minorities; előadás címe: European Organizations and the Minority Issue

2009. május 8. – Pannon Egyetem (Veszprém) – Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala: A kultúra, a tudomány és a nemzet helyzete a Kárpát-medencében (Veszprém); előadás címe: Filozófiai kultúra és filozófiatörténet-írás Erdélyben: intézmények, eredmények, kihívások; szekcióelnök: Magyar bölcselet

2010. június 17-19. – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár); Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Amszterdami Egyetem (Amszterdam); European Consortium for Political Research: Minority Politics within the Europe of Regions (Kolozsvár); előadás címe: Present and Future of Higher Education in the Hungarian Language in Romania

2010. november 9. – Nyíregyházi Főiskola (Nyíregyháza): Tudománnyal a régió gazdasági-társadalmi fellendüléséért; előadás címe: Kisebbségi felsőoktatás Romániában

2011. május 6-7. – Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Forum Iuris Egyesület (Kolozsvár); Hargita Megyei Kulturális Központ: Actual Issues of the European Law – Minority Rigths and Policies (Kolozsvár); előadás címe: Oktatáspolitika és annak dilemmái a romániai magyar felsőoktatásban

2011. május 27-28. – Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron); Életfa Egyesület (Hegykő): A társadalmi és kulturális átalakulás tendenciái a Kárpát-medencében; előadás címe: Kisebbségi társadalom és kisebbségi oktatás Erdélyben

2011. július 8-9. – Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Neumann János Informatikatudományi Társaság (Budapest); Romániai Magyar Pedagógusszövetség (Csíkszereda): XVII. Nemzetközi Multimédia az Oktatásban Konferencia; előadás címe: WEB alapú információs és kommunikációs technológiák a felsőoktatásban. Az Európai Virtuális Akadémia című LLP-Erasmus projekt, mint a multimédia felsőoktatási alkalmázának egyik lehetősége

2011. szeptember 2. – Dr. Bernády György Kulturális Alapítvány (Marosvásárhely): Educația în limba maternă, o șansă și o oportunitate – cum o folosim? / Az anyanyelvű oktatás: esélyek és lehetőségek; előadás címe: Romániai magyar felsőoktatás – tények, dilemmák, lehetőségek

2011. október 22-23. – Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron); Pálos-Karmelita Kolostor (Sopronbánfalva): Világvallások a társadalomtudományok tükrében; előadás címe: Filozófia és teológia a kolozsvári iskola gondolkodóinál

2011. december 9. – Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár); Magyar Tudományos Akadémia (Budapest): A Magyar Tudomány Napja Erdélyben: Az erdélyi magyar tudomány a rendszerváltás után; előadás címe: Társadalomtudományi kutatások a Sapientia kolozsvári karán

2012. május 24-26. – Temesvári Nyugati Egyetem: The First International Conference on Social Inclusion and Equal Opportunities – SIEO 2012 „Employment for Young People: Challenges and Opportunities“ (Temesvár); előadás címe: Educational Policy in the European Union. The Impact of the Bologna Process ont he MA Programmes of the Universities in Cluj-Napoca

2012. október 11-14. – Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár); ECPR Standing Group on Regionalism and Federalism; Amszterdami Egyetem: Minority Representation and Minority Language Rights. Origins, Experiences and Lessons to Be Learned (Kolozsvár); előadás címe: Opinions and Experiences on the Higher Education Programs among MA Students in Kolozsvár – a Multicultural Approach

2012. október 26-27. – Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Veszprém); Humán Tudományokért Alapítvány (Veszprém): Nemzetpolitika és magyarságtudomány; előadás címe: Nemzetpolitika és kisebbségi oktatás

2012. november 16. – Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Területi Bizottsága (Kolozsvár): Anyanyelvoktatás. Irányok és törésvonalak; előadás címe: Tények, adatok a romániai magyar felsőoktatásról

2012. november 28-30. – Nemzeti Közszolgálati Egyetem (Budapest); PI-NET: PI-NET Conference; előadás címe: Actual State and Challenges in the Education of the Future Generation of Hungarian Scientists Beyond the Border of Hungary

2013. február 2. – Debreceni Egyetem (Debrecen): Az egyetemes doktorképzés a Kárpát-medencében; előadás címe: Felsőoktatás és doktorképzés Erdélyben

2013. november 20-21. – Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár); Magyar Tudományos Akadémia (Budapest): A Magyar Tudomány Napja Erdélyben: Velünk élő tudomány; előadás címe: A civil társadalom és az egyház – együttműködés, rivalizálás vagy komplementer jelleg az erdélyi magyar társadalomban

2013. november 22. – Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézete (Pécs); Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja (Veszprém); Földtudományok Doktori Iskola (Pécs); „Borderless Europe” – Jean Monnet Centre of Excellence (Pécs); Mediterrán Világ (Veszprém); MTA Világgazdasági Kutatóintézet (Budapest): Nemzetpolitika és identitás a Mediterráneumban és a Balkánon; előadás címe: A civil társadalom és az egyház – együttműködés, rivalizálás vagy komplementer jelleg az erdélyi magyar társadalomban

2013. november 29. – Magyar Tudományos Akadémia Politikai Földrajzi Albizottsága (Budapest); Szegedi Akadémiai Bizottság Magyar Történeti Munkabizottsága (Szeged); Közép-Európai Közlemények (Szeged); Móra Ferenc Múzeum Történeti Osztály (Szeged): VI. Régiótörténeti kutatások konferencia. Partium, Bánság, Székelyföld és Erdély mint történelmi régiók; előadás címe: Az erdélyi magyar nyelvű oktatás jellemzői, különös tekintettel a felsőoktatásra

2014. november 6-8. – Universitatea din Oradea (Nagyvárad): Migration and European Integration of Minorities; előadás címe: Hungarian Minority and Minority Higher Education System in Romania

2015. november 14. – Erdélyi Szövetség (Budapest): Számvetés 70 év után: Fejlődés vagy visszafejlődés a romániai magyar oktatásban; előadás címe: Romániai magyar felsőoktatás: helyzetkép és stratégiai kihívások

2016. február 11-12. – Budapesti Corvinus Egyetem: II. Kárpát-medencei közgazdász konferencia. A magyar nyelvű gazdasági képzés lehetőségei a Kárpát-medencében (Budapest); előadás címe: Magyar felsőoktatás Erdélyben: helyzetkép, kihívások, lehetőségek

 

Előadások nyári egyetemeken, szabadegyetemeken, egyéb rendezvényeken:

2005. május 26–28. – Kolozsvár-Külső Református egyházmegye (Kolozsvár): Református Szabadegyetem: Az ember és az egyház Istenképe; előadás címe: A filozófiai Isten-fogalom

2006. június 6–12. – RMDSZ-MIÉRT (Tusnádfürdő): Ifjúság és Európai Unió; előadás címe: Az Európai Unió oktatáspolitikája

2006. szeptember 15–16. – Királyhágómelléki Református Egyházkerület (Nagyvárad): „In Memoriam Tavaszy Sándor”; előadás címe: Mire jó a filozófia, ha „kisebbségi magyar”?

2006. december 19. – Evangélikus-Lutheránus Püspökség (Kolozsvár): Járosi Andor Keresztény Kulturális Műhely; előadás címe: Mit ér a filozófia, ha magyar? A nemzeti filozófia lehetőségeiről

2007. július 10-15. – RMDSZ-MIÉRT (Tusnádfürdő): EU-konferencia; előadás címe: Romániai felsőfokú oktatás az EU-csatlakozás után

2008. január 29. – Kemény Zsigmond Társaság (Marosvásárhely); előadás címe: Filozófiatörténet és filozófiai kultúra Erdélyben

2008. július 8-13. – RMDSZ-MIÉRT-Sapientia (Tusnádfürdő): EU-konferencia; előadás címe: Tanulmányi lehetőségek itthon és az EU-ban

2009. július 7-12. – RMDSZ-MIÉRT-Sapientia (Tusnádfürdő): Egy kis hazai Európa; előadás címe: Oktatási reform – figyelembe veszi valaki a fiatalok érdekeit?

2009. július 14-19. – Pro Minoritate Alapítvány (Budapest)-MIT (Kolozsvár)-Jakabffy Elemér Alapítvány (Kolozsvár): XX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem –„Húsz esztendőm hatalom…” (Tusnádfürdő); előadás címe: Nemzetpolitika és az önálló erdélyi magyar felsőoktatás

2010. május 19. – Román Távközlési Minisztérium (Bukarest): Erdélyi E-karaván (Kolozsvár); előadás címe: Karrierlehetőségek diákoknak a privát és közszférában

2010. június 11. – Magyar Rektori Konferencia (Budapest); Sapientia-EMTE (Kolozsvár): Kolozsvári felsőoktatási fórum; előadás címe: A romániai magyar felsőoktatás helyzete és kihívásai

2010. június 29-július 4. – RMDSZ-MIÉRT-Sapientia (Marosfő): EU-szabadegyetem: Állás – megállás nélkül; előadás címe: Munkaerőpiaci esélyek és felsőoktatás

2010. július 20-25. – Pro Minoritate Alapítvány (Budapest)-MIT (Kolozsvár): XXI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem – Nyílt lapokkal! (Tusnádfürdő); előadás címe: Az állami magyar egyetem lehetőségéről

2011. július 5-10. – MIÉRT-Sapientia (Marosfő): EU Szabadegyetem; előadás címe: Megjegyzések az oktatási törvényhez

2011. október 20-22. – Sapientia EMTE (Kolozsvár) – ELTE (Budapest): Egyetemközi együttműködések; előadás címe: Helyzetjelentés a romániai magyar felsőoktatásról

2012. március 3. – Klebelsberg Kuno Művelődési, Kulturális és Művészeti Központ (Budapest): Erdély a Klebelsberg Kultúrkúriában; előadás címe: Az erdélyi magyarság helyzete

2012. július 3-8. – MIÉRT-Sapientia (Marosfő): EU-szabadegyetem; előadás címe: Látszik-e a fény az alagút végén? – A romániai magyar oktatás helyzete

2013. március 20. – Erdélyi Múzeum-Egyesület Jog-, Közgazdaság és Társadalomtudományi Szakosztály; előadás címe: Az erdélyi magyar felsőoktatás jelene és jövője – kihívások, stratégiák, Bolyai Egyetem

2013. július 2-7. – MIÉRT-Sapientia-Kós Károly Akadémia (Marosfő): Változó Európa, változó Erdély; előadás címe: Versenyképesség hazai pályán

2013. augusztus 21. – Kincses Kolozsvár Egyesület (Kolozsvár): 4. Kolozsvári Magyar Napok; előadás címe: A tehetséggondozásról és tehetségápolásról

2013. szeptember 27. – Magyar Rektori Konferencia (Budapest); Partiumi Keresztyén Egyetem (Nagyvárad): Felsőoktatási fórum; előadás címe: Az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete és az együttműködési lehetőségek az anyaországi intézményekkel

2013. október 18. – Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok és a Nyelv- és irodalomtudományok Osztálya (Budapest); Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete (Budapest); Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (Budapest); Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár); Semmelweis Egyetem (Budapest); Beyte István Pannon Történeti Természetismereti Társaság (Budapest): A félezer éves magyar orvosi nyelv; előadás címe: Félezer éves orvosi nyelv – félezer éves kolozsvári felsőoktatás

2014. június 17. – Pécsi Tudományegyetem (Pécs): Hálózatosodás határon túli magyar felsőoktatási intézményekkel; előadás címe: Demográfia és felsőoktatás Erdélyben. Sapientia – EMTE.

2015. június 10-11. – Országos Tudományos Diákköri Tanács (Budapest): Romániai felsőoktatási tehetséggondozó fórum (Kolozsvár); előadás címe: A tehetséggondozás helyzete Erdélyben és a Sapientia EMTE-n

2016. május 23-24. – Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium (Budapest); Emberi Erőforrások Minisztériuma (Budapest): MÁSZ Kutatói Szakkollégiumi Program – Zárókonferencia (Budapest); előadás címe: „Világok harca”? – Eurábia, avagy az iszlám Európában

 

Nemzetközi konferenciák szervezőbizottságának tagja:

2005. június 21-22. – Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Román Tanügyminisztérium (Bukarest); Pro Philosophia Alapítvány (Kolozsvár): The Modernization of East Central Europe

2008. március 27-29. – Sapientia-EMTE (Kolozsvár); BBTE (Kolozsvár); Romániai Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár); MTA Politikatudományi Intézet (Budapest): European Union Nations and National Minorities

2010. június 17-19. – Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Romániai Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár); ECPR Standing Group on Regionalism and Federalism;  Amszterdami Egyetem (Hollandia): Minority Politics within the Europe of Regions

2011. május 6-7. – Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Forum Iuris Egyesület (Kolozsvár); Hargita Megyei Kulturális Központ (Csíkszereda): Actual Issues of the European Law – Minority Rights and Policies

2012. október 11-14. – Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Románai Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár); ECPR Standing Group on Regionalism and Federalism; Amszterdami Egyetem (Hollandia): Minority Representation and Minority Language Rights. Origins, Experiences and Lessons to Be Learned

2015. október 8-9. – Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Románai Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár); ECPR Standing Group on Regionalism and Federalism; Amszterdami Egyetem (Hollandia): Patterns of Integration of Old and New Minorities in a Europe of Complex Diversity

2015. október 8-9. – Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Budapesti Gazdasági Főiskola (Budapest); Edmund Siemers Stiftung (Hamburg): Zerfällt Europa? Aktuelle Krisenherde und ihre Bewältigung im Spannungfeld nationaler Interessen

 

Díjak, kitüntetések:

Bocskai István Hagyományőrző Egyesület (Hajdúszoboszló) – Bocskai István emlékérem a Bocskai-örökség fennmaradásáért és ápolásáért végzett tevékenységért, 2011. március 11.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése – Bocskai István díj a határon túli magyarság érdekében kifejtett kiemelkedő színvonalú tevékenység elismeréseként, 2011. november 22.

 

Ismert idegen nyelvek: román, német, angol (ECL B2)

 

 

A Roska Tamás pályázat nyertesei - 2023

Megszületett a XXXVI. OTDK-ra benyújtott Roska Tamás pályázat eredménye.

Bővebben...:

Roska Tamás előadás pályázata - 2022

Az OTDT felhívja a doktorjelölteket, fiatal doktorokat, hogy színvonalas pályamunkákkal nevezzenek a XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián tartandó Roska Tamás Tudományos Előadás megtartására.

Bővebben...:

70. születésnapját ünnepelte a tudományos diákköri tevékenység

 

Bővebben...:

Megjelentek a szekció felhívások

 

Bővebben...:

Zajlanak a tavaszi intézményi TDK Konferenciák

2022 tavaszi TDK konferenciák 

Bővebben...: