Dr. Tonk Márton

Név: Tonk Márton

Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia

Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Telefon, e-mail: tel. +40-264-260209; e-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Munkahelyi cím: Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar, RO-400193 Kolozsvár, Tordai u. 4. sz.

Munkahely: Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar, Európai Tanulmányok Tanszék

Oktatói státus: egyetemi tanár

Egyetemi tanulmányok:

1991–1996: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Történelem-Filozófia Kar, Filozófia szak

1996: Filozófia licenciátus. Államvizsga-dolgozat címe: „Tavaszy Sándor filozófiája” 

Egyetem utáni tanulmányok:

1996–2001: doktorandus a „Babeş-Bolyai” Tudományegyetemen, Metafizika és ontológia szakirány

2001: PhD. Doktorátus filozófiából. A disszertáció címe: „Tavaszy Sándor filozófiája – Metafizika és ontológia”

Tudományos fokozat: filozófia doktora (PhD)

Szakmai tevékenység:

1996–1998: gyakornok a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia Tanszékcsoport, Filozófiatörténet és Logika Tanszék (antik filozófia, modern filozófia szemináriumok)

1998–2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia Tanszékcsoport, Filozófiatörténet és Logika Tanszék (antik filozófia, modern filozófia, klasszikus német filozófia, magyar filozófia szemináriumok)

2002–2006: adjunktus a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia Tanszékcsoport, Filozófiatörténet és Logika Tanszék (modern filozófiatörténet, klasszikus német filozófia előadások)

2006–2014: docens a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar, Jogtudományi és Európai Tanulmányok tanszékén (európai politikai gondolkodás története, politikai ideológiák és doktrínák, oktatáspolitika előadások)

2014–: egyetemi tanár a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar, Európai Tanulmányok tanszékén (európai politikai gondolkodás története, politikai ideológiák és doktrínák, oktatáspolitika előadások)

Meghívott oktatói tevékenység:

2000–2001: társult tanársegéd a Partiumi Keresztény Egyetem Filozófia Tanszékén (antik filozófiatörténet, modern filozófiatörténet szemináriumok)

2002–2006: társult adjunktus a Partiumi Keresztény Egyetem Filozófia Tanszékén (antik filozófiatörténet, középkori filozófiatörténet, magyar filozófia előadások)

2006–2014: társult docens a Partiumi Keresztény Egyetem Filozófia Tanszékén (magyar filozófiatörténet előadások)

2009-2010: meghívott előadótanár a veszprémi Pannon Egyetem Társadalomtudományi Tanszékén (politikai eszmetörténet, államelmélet kurzus)

2010–2015: helyszíni képzésvezető, óraadó a Budapesti Gazdasági Főiskola (Egyetem) kolozsvári Nemzetközi Tanulmányok mesterképzőjének keretében (politikai eszmetörténet, országelemzések előadások)

2014–2015: társult egyetemi tanár a Partiumi Keresztény Egyetem Filozófia Tanszékén (magyar filozófiatörténet előadások)

Szakmai egyesületi, szerkesztőségi tagság/vezetői tagság:

1994–2004: „Kellék”- filozófiai folyóirat (Kolozsvár) – főszerkesztő

1994–: Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár) – tag

1997–: Pro Philosophia Alapítvány (Kolozsvár) – alapító tag, igazgató

1999–: Magyar Filozófia Társaság (Budapest) – tag

2003–: Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) – külső köztestületi tag

2004–: „Kellék”- filozófiai folyóirat (Kolozsvár) – alapítószerkesztő, szerkesztőbizottsági tag

2007–: Kolozsvári Akadémiai Bizottság (Kolozsvár) – tag

2008–: Sapientia EMTE Regionális Tanulmányok Kutatóintézet (Kolozsvár) – tag

2009–: Acta Universitatis Sapientiae – European and Regional Studies (Scientific Journal of Sapientia University, Kolozsvár) – szerkesztőbizottsági tag

2010–: Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények; Journal of Economic and Social Studies (Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza) – tanácsadó testület tagja

2010–: Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság – tag

2010–: Romániai Magyar Évkönyv (Temesvár-Kolozsvár) – szerkesztőbizottsági tag

2010–: Acta Universitatis Sapientiae – Social Analysis (Scientific Journal of Sapientia University, Csíkszereda) – szerkesztőbizottsági tag

2013–: Közép-Európai Közlemények (Szeged) – szerkesztőbizottsági tag

2013–: Prosperitás (Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest) – szerkesztőbizottsági tag

2013–: OTDT Társadalomtudományi Szakmai Bizottság (Magyarország) – bizottsági tag

2013–: Mediterrán és Balkán Fórum (Pécs) – szerkesztőbizottsági tag

2013–: Asociația pentru Dezvoltarea Evaluării în România (ADER, București) - tag

2014–: Külhoni Magyar Oktatási Tanács Romániai Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíj Bizottság – elnök

2015–: Politeia – Romániai Magyar Politikatudományi Egyesület – tag

2015–: Magyar Rektori Konferencia, Tehetséggondozó Állandó Bizottság – tag

Közéleti tevékenységek/tisztségek:

2000–2005 : Sapientia Alapítvány (Kolozsvár) – oktatási tanácsos

2003–: Sapientia Hungariae Alapítvány (Budapest) – felügyelőbizottsági tag

2003–2004: Partiumi Egyetemi Kiadó (Nagyvárad) – igazgató

2004–2012: Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet (Kolozsvár) – igazgatótanácsi tag

2006–2008: Tanszékvezető a Sapientia – EMTE Természettudományi és Művészeti Karának Európai tanulmányok tanszékén (Kolozsvár)

2006–: Dékán a Sapientia – EMTE Természettudományi és Művészeti Karán (Kolozsvár)

2007–: Kulturális Autonómia Tanács – tag

2008–: Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium – igazgatótanácsi tag, alelnök

2008–: Robert Schuman Egyesület (Kolozsvár) – alapító tag, alelnök`

2010–: Kós Károly Alapítvány (Kolozsvár) – kuratóriumi tag

2012–: Prof. Lupán Ernő Alapítvány (Kolozsvár) – vezetőtanácsi tag

Kutatói tevékenység:

Tudományterület:

1. filozófia- és eszmetörténet, ezen belül elsősorban a magyar eszmetörténet, a magyar (erdélyi) filozófiai és politikai gondolkodás története;

2. kisebbségelmélet, kisebbségpolitika;

3. politikai gondolkodás és ideológiák története; politika- és államelmélet;

4. oktatáspolitika.

 

Konferencia-részvétel és -előadás:

2001. február 9–10. – Protestáns Teológiai Intézet (Kolozsvár): Éves Tudományos Szimpózium; előadás címe: Tavaszy Sándor filozófiája

2001. november 3. – BBTE (Kolozsvár): Alkalmazott filozófia – a filozófia alkalmazása; előadás címe: Filozófia és világnézet

2002. június 1. – Sapientia-KPI (Kolozsvár): Tudomány és önismeret Erdélyben. 1990–2001; előadás címe: Az erdélyi magyar filozófia a XX. század utolsó évtizedében

2002. november 23. – EME-MTA (Kolozsvár): A Magyar Tudomány Napja Erdélyben; előadás címe: Forráskutatások a magyar nyelvű filozófiai irodalom területén

2004. november 13. – BBTE (Kolozsvár): Állam és egyén; előadás címe: Kisebbségelméleti argumentációk a XX. századi erdélyi politikafilozófiában

2007. szeptember 26-27 – Hollandiai Mikes Kör (Hága): Mikes International Philosophiai Symposium (Elspeet, NL); előadás címe: „Van a filozófiának egészen erdélyi feladata is...” Kolozsvári forráskutatások a magyar filozófia körében

2007. november 23-24 – Pannon Egyetem (Veszprém): Társadalmak, nyelvek, civilizációk (Veszprém); előadás címe: A nemzeti/etnikai kisebbségek megközelítésének kérdése az Európai Unióban

2008. március 27-29. – Sapientia-EMTE (Kolozsvár); BBTE (Kolozsvár); Romániai Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár); MTA Politikatudományi Intézet (Budapest): European Union Nations and National Minorities; előadás címe: European Organizations and the Minority Issue

2009. május 8. – Pannon Egyetem (Veszprém) – Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala: A kultúra, a tudomány és a nemzet helyzete a Kárpát-medencében (Veszprém); előadás címe: Filozófiai kultúra és filozófiatörténet-írás Erdélyben: intézmények, eredmények, kihívások; szekcióelnök: Magyar bölcselet

2010. június 17-19. – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár); Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Amszterdami Egyetem (Amszterdam); European Consortium for Political Research: Minority Politics within the Europe of Regions (Kolozsvár); előadás címe: Present and Future of Higher Education in the Hungarian Language in Romania

2010. november 9. – Nyíregyházi Főiskola (Nyíregyháza): Tudománnyal a régió gazdasági-társadalmi fellendüléséért; előadás címe: Kisebbségi felsőoktatás Romániában

2011. május 6-7. – Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Forum Iuris Egyesület (Kolozsvár); Hargita Megyei Kulturális Központ: Actual Issues of the European Law – Minority Rigths and Policies (Kolozsvár); előadás címe: Oktatáspolitika és annak dilemmái a romániai magyar felsőoktatásban

2011. május 27-28. – Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron); Életfa Egyesület (Hegykő): A társadalmi és kulturális átalakulás tendenciái a Kárpát-medencében; előadás címe: Kisebbségi társadalom és kisebbségi oktatás Erdélyben

2011. július 8-9. – Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Neumann János Informatikatudományi Társaság (Budapest); Romániai Magyar Pedagógusszövetség (Csíkszereda): XVII. Nemzetközi Multimédia az Oktatásban Konferencia; előadás címe: WEB alapú információs és kommunikációs technológiák a felsőoktatásban. Az Európai Virtuális Akadémia című LLP-Erasmus projekt, mint a multimédia felsőoktatási alkalmázának egyik lehetősége

2011. szeptember 2. – Dr. Bernády György Kulturális Alapítvány (Marosvásárhely): Educația în limba maternă, o șansă și o oportunitate – cum o folosim? / Az anyanyelvű oktatás: esélyek és lehetőségek; előadás címe: Romániai magyar felsőoktatás – tények, dilemmák, lehetőségek

2011. október 22-23. – Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron); Pálos-Karmelita Kolostor (Sopronbánfalva): Világvallások a társadalomtudományok tükrében; előadás címe: Filozófia és teológia a kolozsvári iskola gondolkodóinál

2011. december 9. – Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár); Magyar Tudományos Akadémia (Budapest): A Magyar Tudomány Napja Erdélyben: Az erdélyi magyar tudomány a rendszerváltás után; előadás címe: Társadalomtudományi kutatások a Sapientia kolozsvári karán

2012. május 24-26. – Temesvári Nyugati Egyetem: The First International Conference on Social Inclusion and Equal Opportunities – SIEO 2012 „Employment for Young People: Challenges and Opportunities“ (Temesvár); előadás címe: Educational Policy in the European Union. The Impact of the Bologna Process ont he MA Programmes of the Universities in Cluj-Napoca

2012. október 11-14. – Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár); ECPR Standing Group on Regionalism and Federalism; Amszterdami Egyetem: Minority Representation and Minority Language Rights. Origins, Experiences and Lessons to Be Learned (Kolozsvár); előadás címe: Opinions and Experiences on the Higher Education Programs among MA Students in Kolozsvár – a Multicultural Approach

2012. október 26-27. – Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Veszprém); Humán Tudományokért Alapítvány (Veszprém): Nemzetpolitika és magyarságtudomány; előadás címe: Nemzetpolitika és kisebbségi oktatás

2012. november 16. – Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Területi Bizottsága (Kolozsvár): Anyanyelvoktatás. Irányok és törésvonalak; előadás címe: Tények, adatok a romániai magyar felsőoktatásról

2012. november 28-30. – Nemzeti Közszolgálati Egyetem (Budapest); PI-NET: PI-NET Conference; előadás címe: Actual State and Challenges in the Education of the Future Generation of Hungarian Scientists Beyond the Border of Hungary

2013. február 2. – Debreceni Egyetem (Debrecen): Az egyetemes doktorképzés a Kárpát-medencében; előadás címe: Felsőoktatás és doktorképzés Erdélyben

2013. november 20-21. – Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár); Magyar Tudományos Akadémia (Budapest): A Magyar Tudomány Napja Erdélyben: Velünk élő tudomány; előadás címe: A civil társadalom és az egyház – együttműködés, rivalizálás vagy komplementer jelleg az erdélyi magyar társadalomban

2013. november 22. – Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézete (Pécs); Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja (Veszprém); Földtudományok Doktori Iskola (Pécs); „Borderless Europe” – Jean Monnet Centre of Excellence (Pécs); Mediterrán Világ (Veszprém); MTA Világgazdasági Kutatóintézet (Budapest): Nemzetpolitika és identitás a Mediterráneumban és a Balkánon; előadás címe: A civil társadalom és az egyház – együttműködés, rivalizálás vagy komplementer jelleg az erdélyi magyar társadalomban

2013. november 29. – Magyar Tudományos Akadémia Politikai Földrajzi Albizottsága (Budapest); Szegedi Akadémiai Bizottság Magyar Történeti Munkabizottsága (Szeged); Közép-Európai Közlemények (Szeged); Móra Ferenc Múzeum Történeti Osztály (Szeged): VI. Régiótörténeti kutatások konferencia. Partium, Bánság, Székelyföld és Erdély mint történelmi régiók; előadás címe: Az erdélyi magyar nyelvű oktatás jellemzői, különös tekintettel a felsőoktatásra

2014. november 6-8. – Universitatea din Oradea (Nagyvárad): Migration and European Integration of Minorities; előadás címe: Hungarian Minority and Minority Higher Education System in Romania

2015. november 14. – Erdélyi Szövetség (Budapest): Számvetés 70 év után: Fejlődés vagy visszafejlődés a romániai magyar oktatásban; előadás címe: Romániai magyar felsőoktatás: helyzetkép és stratégiai kihívások

2016. február 11-12. – Budapesti Corvinus Egyetem: II. Kárpát-medencei közgazdász konferencia. A magyar nyelvű gazdasági képzés lehetőségei a Kárpát-medencében (Budapest); előadás címe: Magyar felsőoktatás Erdélyben: helyzetkép, kihívások, lehetőségek

 

Előadások nyári egyetemeken, szabadegyetemeken, egyéb rendezvényeken:

2005. május 26–28. – Kolozsvár-Külső Református egyházmegye (Kolozsvár): Református Szabadegyetem: Az ember és az egyház Istenképe; előadás címe: A filozófiai Isten-fogalom

2006. június 6–12. – RMDSZ-MIÉRT (Tusnádfürdő): Ifjúság és Európai Unió; előadás címe: Az Európai Unió oktatáspolitikája

2006. szeptember 15–16. – Királyhágómelléki Református Egyházkerület (Nagyvárad): „In Memoriam Tavaszy Sándor”; előadás címe: Mire jó a filozófia, ha „kisebbségi magyar”?

2006. december 19. – Evangélikus-Lutheránus Püspökség (Kolozsvár): Járosi Andor Keresztény Kulturális Műhely; előadás címe: Mit ér a filozófia, ha magyar? A nemzeti filozófia lehetőségeiről

2007. július 10-15. – RMDSZ-MIÉRT (Tusnádfürdő): EU-konferencia; előadás címe: Romániai felsőfokú oktatás az EU-csatlakozás után

2008. január 29. – Kemény Zsigmond Társaság (Marosvásárhely); előadás címe: Filozófiatörténet és filozófiai kultúra Erdélyben

2008. július 8-13. – RMDSZ-MIÉRT-Sapientia (Tusnádfürdő): EU-konferencia; előadás címe: Tanulmányi lehetőségek itthon és az EU-ban

2009. július 7-12. – RMDSZ-MIÉRT-Sapientia (Tusnádfürdő): Egy kis hazai Európa; előadás címe: Oktatási reform – figyelembe veszi valaki a fiatalok érdekeit?

2009. július 14-19. – Pro Minoritate Alapítvány (Budapest)-MIT (Kolozsvár)-Jakabffy Elemér Alapítvány (Kolozsvár): XX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem –„Húsz esztendőm hatalom…” (Tusnádfürdő); előadás címe: Nemzetpolitika és az önálló erdélyi magyar felsőoktatás

2010. május 19. – Román Távközlési Minisztérium (Bukarest): Erdélyi E-karaván (Kolozsvár); előadás címe: Karrierlehetőségek diákoknak a privát és közszférában

2010. június 11. – Magyar Rektori Konferencia (Budapest); Sapientia-EMTE (Kolozsvár): Kolozsvári felsőoktatási fórum; előadás címe: A romániai magyar felsőoktatás helyzete és kihívásai

2010. június 29-július 4. – RMDSZ-MIÉRT-Sapientia (Marosfő): EU-szabadegyetem: Állás – megállás nélkül; előadás címe: Munkaerőpiaci esélyek és felsőoktatás

2010. július 20-25. – Pro Minoritate Alapítvány (Budapest)-MIT (Kolozsvár): XXI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem – Nyílt lapokkal! (Tusnádfürdő); előadás címe: Az állami magyar egyetem lehetőségéről

2011. július 5-10. – MIÉRT-Sapientia (Marosfő): EU Szabadegyetem; előadás címe: Megjegyzések az oktatási törvényhez

2011. október 20-22. – Sapientia EMTE (Kolozsvár) – ELTE (Budapest): Egyetemközi együttműködések; előadás címe: Helyzetjelentés a romániai magyar felsőoktatásról

2012. március 3. – Klebelsberg Kuno Művelődési, Kulturális és Művészeti Központ (Budapest): Erdély a Klebelsberg Kultúrkúriában; előadás címe: Az erdélyi magyarság helyzete

2012. július 3-8. – MIÉRT-Sapientia (Marosfő): EU-szabadegyetem; előadás címe: Látszik-e a fény az alagút végén? – A romániai magyar oktatás helyzete

2013. március 20. – Erdélyi Múzeum-Egyesület Jog-, Közgazdaság és Társadalomtudományi Szakosztály; előadás címe: Az erdélyi magyar felsőoktatás jelene és jövője – kihívások, stratégiák, Bolyai Egyetem

2013. július 2-7. – MIÉRT-Sapientia-Kós Károly Akadémia (Marosfő): Változó Európa, változó Erdély; előadás címe: Versenyképesség hazai pályán

2013. augusztus 21. – Kincses Kolozsvár Egyesület (Kolozsvár): 4. Kolozsvári Magyar Napok; előadás címe: A tehetséggondozásról és tehetségápolásról

2013. szeptember 27. – Magyar Rektori Konferencia (Budapest); Partiumi Keresztyén Egyetem (Nagyvárad): Felsőoktatási fórum; előadás címe: Az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete és az együttműködési lehetőségek az anyaországi intézményekkel

2013. október 18. – Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok és a Nyelv- és irodalomtudományok Osztálya (Budapest); Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete (Budapest); Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (Budapest); Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár); Semmelweis Egyetem (Budapest); Beyte István Pannon Történeti Természetismereti Társaság (Budapest): A félezer éves magyar orvosi nyelv; előadás címe: Félezer éves orvosi nyelv – félezer éves kolozsvári felsőoktatás

2014. június 17. – Pécsi Tudományegyetem (Pécs): Hálózatosodás határon túli magyar felsőoktatási intézményekkel; előadás címe: Demográfia és felsőoktatás Erdélyben. Sapientia – EMTE.

2015. június 10-11. – Országos Tudományos Diákköri Tanács (Budapest): Romániai felsőoktatási tehetséggondozó fórum (Kolozsvár); előadás címe: A tehetséggondozás helyzete Erdélyben és a Sapientia EMTE-n

2016. május 23-24. – Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium (Budapest); Emberi Erőforrások Minisztériuma (Budapest): MÁSZ Kutatói Szakkollégiumi Program – Zárókonferencia (Budapest); előadás címe: „Világok harca”? – Eurábia, avagy az iszlám Európában

 

Nemzetközi konferenciák szervezőbizottságának tagja:

2005. június 21-22. – Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Román Tanügyminisztérium (Bukarest); Pro Philosophia Alapítvány (Kolozsvár): The Modernization of East Central Europe

2008. március 27-29. – Sapientia-EMTE (Kolozsvár); BBTE (Kolozsvár); Romániai Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár); MTA Politikatudományi Intézet (Budapest): European Union Nations and National Minorities

2010. június 17-19. – Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Romániai Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár); ECPR Standing Group on Regionalism and Federalism;  Amszterdami Egyetem (Hollandia): Minority Politics within the Europe of Regions

2011. május 6-7. – Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Forum Iuris Egyesület (Kolozsvár); Hargita Megyei Kulturális Központ (Csíkszereda): Actual Issues of the European Law – Minority Rights and Policies

2012. október 11-14. – Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Románai Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár); ECPR Standing Group on Regionalism and Federalism; Amszterdami Egyetem (Hollandia): Minority Representation and Minority Language Rights. Origins, Experiences and Lessons to Be Learned

2015. október 8-9. – Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Románai Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár); ECPR Standing Group on Regionalism and Federalism; Amszterdami Egyetem (Hollandia): Patterns of Integration of Old and New Minorities in a Europe of Complex Diversity

2015. október 8-9. – Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Budapesti Gazdasági Főiskola (Budapest); Edmund Siemers Stiftung (Hamburg): Zerfällt Europa? Aktuelle Krisenherde und ihre Bewältigung im Spannungfeld nationaler Interessen

 

Díjak, kitüntetések:

Bocskai István Hagyományőrző Egyesület (Hajdúszoboszló) – Bocskai István emlékérem a Bocskai-örökség fennmaradásáért és ápolásáért végzett tevékenységért, 2011. március 11.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése – Bocskai István díj a határon túli magyarság érdekében kifejtett kiemelkedő színvonalú tevékenység elismeréseként, 2011. november 22.

 

Ismert idegen nyelvek: román, német, angol (ECL B2)

 

 

MRK TÁB 2021. beszámoló

 TÁJÉKOZTATÓ 

A felsőoktatási tehetséggondozás elmúlt időszakban történt főbb ereseményeiről 

az MRK TÁB tagjai és meghívottjai részére 

Bővebben...:

Kitüntetés átadó ünnepi ülés

2021. november 24-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében, Kitüntetés átadó ünnepi ülés keretében lezárult a XXXV. OTDK.

Bővebben...:

Véget ért a XXXV. OTDK

2021. május 19-én véget ért a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Bővebben...:

Megkezdődött a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Prof. Dr. Szendrő Péter OTDT elnöke, Prof. Dr. Sótonyi Péter Állatorvostudományi Egyetem rektora és Dr. Nagy István agrárminiszter a Prof. Dr. Freund Tamás MTA elnöke, Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter,  Dr. Hankó Balázs az ITM felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára és Dr. Birkner Zoltán NKFIH elnöke üdvözleti szavaival 2021. március 29-én, az Állatorvostudományi Egyetemen megnyitották a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. A megnyitó egyben az Agrártudományi Szekció kezdetét is jelentette, amelynek a 234 éves Intézmény ad otthont három napon keresztül.

Bővebben...:

A tervezett számot jelentősen meghaladva pályázatot támogat a Kooperatív doktori program

A tervezett számot jelentősen meghaladva 246 pályázatot támogat a Kooperatív doktori program - közölte az innovációs és technológiai miniszter a kiírás hétfői sajtótájékoztatóján Budapesten

Bővebben...: