Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta

 

Születési hely, idő: Győr, 1961. március 22.

Munkahely: Széchenyi István Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Vezetéstudomány és szervezeti Kommunikáció Tanszék

 

 

Szakképzettség

2013

habilitáció

Gazdálkodás és Szervezéstudományok

(Stratégiai kommunikációmenedzsment)

(Széchenyi István Egyetem)

2006

Nyelvtudomány,

Alkalmazott Nyelvészet

PhD cím

2000–2004

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola

Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program

2004

 

PhD szigorlat

2000

Pécsi Tudományegyetem BTK

magyar szakos középiskolai tanár és bölcsész diploma

1983

Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar

magyar-történelem szakos tanári diploma

Nyelvtudás

angol

felsőfokú „C” (ECL)

2011

német

középfok „C” (ELTE Rigó utcai)

2002

latin

érettségi

1979

orosz

főiskolai szigorlati vizsga

1983

 

Szakmai életút

 

2004-

Széchenyi István Egyetem

 

2015-

Vezetéstudomány és Szervezeti Kommunikáció Tanszék

habilitált egyetemi docens

2013-

KGYK Marketing és Menedzsment Tanszék

habilitált egyetemi docens

2009. szept.1-től

KGYK Marketing és Menedzsment Tanszék

egyetemi docens

2008-tól

KGYK Marketing és Menedzsment Tanszék

egyetemi adjunktus

2006-2008

Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék

 

egyetemi adjunktus

2004-2006

Kommunikációs Titkárság

munkatárs

 

Egyéb felsőoktatási tapasztalat

2007-2009

Dunaújvárosi Főiskola

főiskolai docens

2004, 2006

NYME Apáczai Kar

óraadó

2004-2006

SZE Marketing és Menedzsment Tanszék

óraadó

 

2002

NYME Apáczai Kar szakkollégiumi kurzus

óraadó

2001

Széchenyi Szakkollégium

óraadó

1983-2004

Kovács Margit Á M K

magyar–történelem szakos tanár

1998-2002, 2003-2004

Dolgozók Középiskolája

magyar szakos tanár

 

Felsőoktatási tevékenység

 

Kommunikációs ismeretek

(elmélet és gyakorlat)

mérnök informatika BSc, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi kommunikáció, műszaki menedzser, villamosmérnök, mérnök tanár-informatika, nemzetközi igazgatás, gazdaságinformatikus szakos nappali tagozatos, valamint mérnök informatika BSc szakos, levelező tagozatos hallgatóknak SZE MMT

Menedzsment ismeretek

(elmélet és gyakorlat)

nemzetközi kapcsolatok, környezetmérnöki, közlekedésmérnöki, műszaki informatika levelező tagozatos, valamint egészségügyi szervező, ápolás és betegellátás, nemzetközi igazgatás, jogász, különböző mérnöki szakok nappali tagozatos hallgatóknak SZE MMT

Kommunikáció elmélet

közgazdász egyetemi szakos, nappali tagozatos hallgatóknak SZE MMT

Szakirányú kommunikációs tréning

közgazdász egyetemi szakos, nappali tagozatos hallgatóknak SZE MMT

Kommunikáció gyakorlat

közgazdász egyetemi szakos, nappali tagozatos hallgatóknak SZE MMT

Tudásmenedzsment

(elmélet)

gazdasági menedzser szakos, levelező tagozatos hallgatóknak SZE MMT

Management Tools and Practice

(angol nyelven)(elmélet)

közgazdász egyetemi kiegészítő szakos, levelező tagozatos hallgatóknak, valamint Erasmus hallgatóknak SZE MMT

Közcélú szervezetek menedzsmentje

(elmélet és gyakorlat)

Közszolgálati szakos, nappali és levelező tagozatos hallgatóknak

PR (Public Relations)

(elmélet)

Nemzetközi tanulmányok nappali és levelező, Kereskedelem és Marketing szakos nappali tagozatos hallgatóknak SZE MMT

Bevezetés a közszolgálati kommunikációba (gyakorlat)

Közszolgálati szakos, nappali tagozatos hallgatók SZE RT Tanszék

Marketingkommunikáció II.

(elmélet és gyakorlat)

Kereskedelem és Marketing szak, nappali tagozat SZE MMT

Kommunikáció fontosabb funkciói

és interpretációi (elmélet és gyakorlat)

Kommunikáció és Médiatudomány BSc, DÚF

Kommunikáció és média

sajátos színterei

(elmélet és gyakorlat)

Kommunikáció és Médiatudomány BSc, DÚF

Szervezeti kultúra és vezetői magatartás

Vezetés és Szervezés MSc, Marketing MSc

Gazdasági szervezetek menedzsmentje

(angol nyelven)

Marketing MSc (angol)

Kamara a vállalkozásokért

Kereskedelem és Marketing BSc, gazdálkodási és menedzsment BSc, Nemzetközi tanulmányok BA, Közszolgálati BSc

Üzleti kommunikáció

(elmélet és gyakorlat)

felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatóknak

Közönségkapcsolatok tervezése

Marketing MSc

PR Activity Planning

(angol nyelven)

Marketing MSc (angol)

Stratégiai kommunikációmenedzsment

SZE Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Menedzsment kompetenciák

 

SZE MSc hallgatók

 

2006-2008: Közszolgálati szak szakfelelős

 

Kutatási területek

 

A kommunikáció, s azon belül a kulturális kontextus (nemzetközi kommunikáció), szervezeti kommunikáció, marketingkommunikáció, PR, retorika, területek, valamint a menedzsment (a női menedzsment kommunikációja, nemzetközi menedzsment, humán erőforrás).

 

 • Az interkulturális kommunikáció vizsgálata győri, külföldi érdekeltségű vállalatok körében (2002-től)
 • Az egyetemi marketing/marketingkommunikáció kérdései (2004-től)
 • A női menedzsment kommunikációja, vezetői stílusa, innovációt generáló tevékenysége (2005-től)
 • CURE nemzetközi projekt: A regionális és a szervezeti kultúra egymásra hatása (2008-2009)
 • Public Relations; kommunikáció-, hírnév- és krízismenedzsment (2010-től)
 • Hírnév-kutatás: Audi Hungaria Co. (2013-2015)

A PhD disszertáció: A tőketelepítés nyelvi és kulturális infrastruktúrája. A kultúraközi kommunikáció vizsgálata győri, külföldi tulajdonú cégek körében

Habilitáció: A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai

 

Tudományos közéleti tevékenység: hazai és nemzetközi szervezeti tagság

 • Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottsága munkacsoport tag
 • Gazdasági és Vállalati Kommunikáció Műhely alapító tag (PTE szervezésében)
 • EUPRERA (European Public Relations Education and Research Association) tag
 • EMAC tag 2011-2012
 • MOK tag 2006 óta

 

Ösztöndíj

„Nemzetközi vendégoktatói ösztöndíj”: 2010-2011. Az Universitas-Győr Alapítvány Kuratóriuma által kiírt pályázat

2011. január-június: Anglia (Leeds Metropolitan University, London South Bank University)

 

Projektek

 

 • CURE_FP6-NEST-043438 (Corporate Culture and Regional Embeddedness – Vállalati kultúra és regionális beágyazódás) EU projekt keretében az alábbi feladatok ellátása (2008-2009)
  • vállalati mélyinterjúk lebonyolítása, dokumentálása, elemzése
  • a projekt által előírt regional report készítésében való közreműködés
  • a nemzetközi work shop-okon való részvétel (Győr, Olten/Svájc, Cardiff/Wales)
  • a kutatás eredményeinek publikálása hazai és nemzetközi konferenciákon, szaklapokban
 • az ECM (European Communication Monitor) kutatásba való bekapcsolódás, Ralph Tench professzorral való együttműködés/Leeds Metropolitan University: az ECM 2010 eredmények magyar vonatkozásainak publikálása hazai és nemzetközi konferenciákon (2011-2012)
 • a Dunaújvárosi Főiskolán kutatási projekt szakmai vezetése: DÚR (Vállalati kultúra és regionális beágyazódás vizsgálata: Dunaújváros vállalatai és a régió közti kapcsolatok kutatása, elemzése) (2010)
 • 2010. június-december: az „Egyetemi Tudásmenedzsment Központ létrehozása, valamint a regionális szintű tudáshasznosulást és tudástranszfert segítő szervezeti fejlesztések a Széchenyi István Egyetemen” projekt (TÁMOP-4.2) „Üzlet- és vállalkozásfejlesztési munkacsoport” vezetése 2010. július 1.- 2011. december 31.
 • 2011-2013: TÁMOP 4.2.2/B projekt TDK alprojekt vezetése
 • 2013- : TÁMOP 4.1.1.C projekt (alprojekt vezetése)
 • 2014-2015: TÁMOP 4.2.2. B

 

 

Társadalmi kapcsolatok

 

 • Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (GYMSKIK) HR-klubjának szervezése, vezetése (2006 óta)A kamarai feladatok újra-pozicionálása a válság következtében” – pályázat mentorálása: 2010 tavasz
  • A „Kamara a vállalkozásokért” egyetemi tantárgy szervezése: 2011. őszi szemesztertől (a vállalkozói gondolkodást, a vállalkozóvá válást segítő folyamat részeként épül be a közgazdász alapképzésbe)
  • „Kamarai ezüst emlékérem” elismerés: 2011. december
 • Média klub tagság 2004 óta

 

 

Tudományszervezés:

2011. szeptembertől: SZE Tudományos és Művészeti Diáktanács elnöke

2014-től: Széchenyi István Egyetem Tehetségtámogató Tanács elnöke és a Széchenyi István Egyetem Tehetségpont képviselője

Doktori iskolai tevékenység

Széchenyi István Egyetem

kurzus (Stratégiai kommunikációmenedzsment)

témavezető (2 levelező PhD hallgató)

bíráló (2010, 2012, 2014)

bizottsági tagság (2010-)

University of South Africa

bíráló (2 értekezés: 2012, 2013)

Pécsi Tudományegyetem

bíráló (2014)

Nemzetközi tapasztalatok

 • nemzetközi konferencián részvétel (14 )
 • vendégelőadó Angliában
  • 2011 Jan-June: Leeds Metropolitan University and London South Bank University)
 • Erasmus vendégelőadó
  • University of Economy, Bratislava (2013, 2014)
  • Ancona University (2015)
 • Külföldi vendégelőadók szervezése
  • Professor Geert Hofstede (2009)
  • Dr. Szondi György (Leeds Metropolitan University, 2011)
  • Dr. Basuvraj Rajarushi (Indiai, 2011)
 • nemzetközi kutatási programokban részvétel
  • a CURE_FP6-NEST-043438 (Corporate Culture and Regional Embeddedness, 2007-2009)
  • az ECM (European Communication Monitor) cooperation with professor Ralph Tench (Leeds Metropolitan University), 2011-2012

 

Publikációs aktivitás

 • 4 könyv, monográfia
 • 10 könyvfejezet
 • 15 folyóiratcikk
 • 67 konferencia tanulmány
 • 7 könyvismertető
 • 94 konferencia előadás
 • 18 olvasószerkesztés

A Roska Tamás pályázat nyertesei - 2023

Megszületett a XXXVI. OTDK-ra benyújtott Roska Tamás pályázat eredménye.

Bővebben...:

Roska Tamás előadás pályázata - 2022

Az OTDT felhívja a doktorjelölteket, fiatal doktorokat, hogy színvonalas pályamunkákkal nevezzenek a XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián tartandó Roska Tamás Tudományos Előadás megtartására.

Bővebben...:

70. születésnapját ünnepelte a tudományos diákköri tevékenység

 

Bővebben...:

Megjelentek a szekció felhívások

 

Bővebben...:

Zajlanak a tavaszi intézményi TDK Konferenciák

2022 tavaszi TDK konferenciák 

Bővebben...: