Dr. Szilágyi Tivadar

Születési hely, év, hó, nap: Ramocsaháza, 1955.12.01.

Állampolgársága: magyar

 

Munkahelye:

Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar,

Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet, Civil    

Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék, tudományos    

dékánhelyettes, tanszékvezető, egyetemi tanár

 

Elérhetősége:

Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

telefon: (36)28/522-000

 http://www.gtk.szie.hu/tudomany

 

Iskolai végzettség:

• Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (Légvédelmi és repülő ágazat, rádiótechnikai szak) 

Oklevél kelte: Budapest, 1987. július 28.

• Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola (Rádiótechnikai – rádiólokátor ágazat, híradástechnikai szak). 

Oklevél kelte: Budapest, 1978. augusztus 20.  

Tudományos címek és fokozatok 

• A hadtudomány kandidátusa, 

Budapest, 1991. 11. 11.  

• Egyetemi doktor, 

 Budapest, 1991. 09. 27.                          

• Habilitált doktor (Dr. habil.), hadtudomány tudományág: 

Budapest, 1997. 10. 20.    

  

Vezetői munkakörök:

• Szent István Egyetem – tudományos dékánhelyettes 2011-

• Szent István Egyetem – tanszékvezető 2010-

• Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem - tudományos rektorhelyettes 1997 – 2003

• Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem - tudományos osztályvezető 1993 – 1997

• Zrínyi Miklós Katonai Akadémia - tudományos főmunkatárs 1991 – 1993

• Magyar Honvédség rádiólokátort üzemeltető mérnök 1978 – 1984

 

Oktatói munkakörök:

• Szent István Egyetem – egyetemi tanár 2010-

• Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem - egyetemi tanár 1998 – 2007

• Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem - egyetemi docens 1996 – 1998  

• Zrínyi Miklós Katonai Akadémia - egyetemi docens 1991 – 1996 

• Zrínyi Miklós Katonai Akadémia - egyetemi tanársegéd 1990 – 1991

 

Főbb hazai és nemzetközi tudományszervezési tevékenysége és ideje:

• 2007-2010:   A MAB Hadtudományi és Haditechnikai Bizottság tagja 

• 2004-2007:   Az MTA küldött közgyűlés tagja 

• 2003-2006:   A ZMNE Doktori Tanács tagja 

• 1998-2003:   A ZMNE Doktori Tanács elnöke

• 2000-től:       A Honvéd Vezérkar Hadtudományi Alapítvány Kuratóriumának elnöke

• 1994-2000:   A Honvéd Vezérkar Hadtudományi Alapítvány Kuratóriumának tagja 

• 2000-től:       A Bolyai János Honvéd Alapítvány Kuratóriumának tagja 

• 1998-2003:   Az Országos Doktori és Habilitációs Bizottság tagja 

• 2005-2008:   A Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Hadtudományi Bizottság       elnökhelyettese

• 1999-2008:   A Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Hadtudományi Bizottság tagja 

• 1997-2003:   A Magyar Honvédség Tudományszervező Tanács tagja 

• 1999-2006:   A Honvédelmi Minisztérium Oktatási és Tudományos Tanács tagja 

• 1997-2003:   A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Bizottság elnöke

• 2015-től:   A Szent István Egyetem Tudományos Diákköri Tanács elnöke

• 1997-2007:   A Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények időszaki tudományos kiadvány szerkesztőségének vezetője

• 2015-től A Pro Scientia Ruralis a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány által létrehozott tudományos folyóirat főszerkesztője

• 1996-1998:   Bundeswehr, Luftwaffe – Légierő harmonizációs munkacsopor tagja

• 1995-1995:    Bundessprechennamt magyarországi munkacsoport vezetője

Legfontosabb hazai és külföldi tudományos-szakmai megbízatásai és ideje:

• 2011-től:     Az ÚJ SZECHENYI TERV Társadalmi Megújulás Operatív Program: virtuális,  multimédiás képzés- és tartalomfejlesztés a SZIE GTK-n című projekt, mint projektvezető

• 2010-től       A hazafiság, a biztonság és a védelem kultúrája című projekt (SZIE, Brnói Védelmi Egyetem, Sapientia Egyetem), mint projektvezető 

• 2009-től:     A Telepíthető Gyorsdiagnosztikai Laboratórium című projekt (A Nemzeti Kutatási   és Technológiai Hivatal által meghirdetett pályázata), mint projektvezető – helyettes

• 2006-2007:  A Visegrádi Négyek Védelmi Tudományok Akadémiája című internetes, tudományos     kommunikációs hálózat  című projekt (ZMNE, HM, Brnói Védelmi Egyetem),  mint projektvezető

• 2005-2007: Honvédelmi Tudományok Akadémiája című internetes program projekt (ZMNE, HM), mint projektvezető

• 2004-2007: Kézfogás a honért című honvédelmi, tudományos ismeretterjesztő internetes program című projekt (ZMNE, OM, HM Brnói Védelmi Egyetem), mint projektvezető - helyettes.

 

Szakmai elismerés, díjak, kitüntetések:

A Magyar Köztársasági Elnök által adományozott elismerés 

• A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2004)

Az oktatási miniszter által adományozott elismerés

• Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1999)

A honvédelmi miniszter által adományozott elismerések 

• Zrínyi Miklós Díj (2001)

• A Szolgálati Érdemjel arany fokozata (2003)

• Vezéri Buzogány (2003)

• Honvédségért Emlékplakett (2007)

• Arany Emlékgyűrű (2007)

A Doktoranduszok Országos Szövetsége által adományozott elismerés

• Pro Doctorandis – díj (2002)

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora által adományozott elismerés

• Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemi Emlékgyűrű (2000)

A Gábor Dénes Főiskola rektora által adományozott elismerés

• Gábor Dénes Nívódíj (2003)

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem Tudományos Társaság elismerése

• A Rendvédelem – történetért érdemkereszt (2003)

 A Bolyai János Honvéd Alapítvány által adományozott elismerés

• Bolyai Aranygyűrű (2000)

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány

• A Magyar Kultúra Lovagja (2006)

 

A Roska Tamás pályázat nyertesei - 2023

Megszületett a XXXVI. OTDK-ra benyújtott Roska Tamás pályázat eredménye.

Bővebben...:

Roska Tamás előadás pályázata - 2022

Az OTDT felhívja a doktorjelölteket, fiatal doktorokat, hogy színvonalas pályamunkákkal nevezzenek a XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián tartandó Roska Tamás Tudományos Előadás megtartására.

Bővebben...:

70. születésnapját ünnepelte a tudományos diákköri tevékenység

 

Bővebben...:

Megjelentek a szekció felhívások

 

Bővebben...:

Zajlanak a tavaszi intézményi TDK Konferenciák

2022 tavaszi TDK konferenciák 

Bővebben...: