Dr. Kiss Ádám

Született: 1942, Budapest; nős, két leánygyermek.

 

Cím:

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Atomfizikai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

 

Tel.: (36-1)-372-2772, -209-0555/6312/6345; Fax: (36-1)-372-2753,

 

1960: érettségi, 1960-65: egyetemi hallgató, ELTE, fizikus szak,

1965:  okleveles fizikus, Eötvös Egyetem,

1965-től: Eötvös Egyetem Atomfizikai Tanszékének munkatársa; 

1990-től: egyetemi tanár,

1970: egyetemi doktor; 1976: kandidátus; 1989: a fizikai tudományok doktora,

1971-72: 13 hónapos tanulmányút, majd 1975-76: 19 hónapos vendégkutatói tevékenység a jülichi Magkutató Intézetben,

1974: Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Gyulay Zoltán díja,

1981-2012: MTA-NSF magyar-amerikai közös kutatások magyar vezetője,

1988: az MTA Fizikai Díja,

1990-97: ELTE Természettudományi Karának dékánja,

1992-96: A kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésére indított Nemzeti Célprogram Szakértői Bizottságának elnöke

1996-99: a Tempus Közalapítvány elnöke,

1991-96: a Természettudományos Képesítési Követelményeket kidolgozó Országos Bizottság elnöke, 

1997-2003: az Országos Atomenergia Bizottság Tudományos Tanácsának tagja

1997-2005: ELTE TTK Környezettan Kari Munkacsoport vezetője, 

1997-98: Széchenyi Professzori Ösztöndíjas,

1997-1998: az ELTE Atomfizikai Tanszékének vezetője,

1998 júliusától 2002. május: az Oktatási Minisztérium felsőoktatási helyettes államtitkára,

1998-2001: a Magyar Tudományos Akadémia elnökségének tagja,

2001-2009: a radioaktív hulladékok elhelyezésére irányuló Nemzeti Célprogram Szakértői Bizottságának elnöke;

2002. június 1-től: ismét az Atomfizikai Tanszéken, egyetemi tanár,

2003-2007: az Atomfizikai Tanszék vezetője,

2005-2007: a Környezettudományi Iskola vezetője, 

2005: Simonyi Károly-díj,

2004-től: a Környezettudomány szak felelőse,

2006-2012: a Környezettudományi Doktori Iskola vezetője,

2005-2009: az ELTE Fizikus Professzori Tanácsának elnöke,

2006-2011: az MTA Magfizikai Bizottságának elnöke,

2007-2012: ELTE TTK Környezettudományi Centrum vezetője,

2009-2013 a Budapest Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) elnöke,

2010-töl: az MTA Atommagkutató Intézet Külső Tanácsadó testületének elnöke,

2010-től az Országos Atomenergia Hivatal Tudományos Tanácsának elnöke,

2011-töl a Magyar Akkreditációs Bizottság Természettudományos Bizottságának tagja,

2011-től a Budapest Science Center Alapítvány kuratóriumának elnöke,

2012-től a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség elnöke,

2012: Magyar Érdemrend Tisztikeresztjének kitüntetettje,

2012-től az ELTE professor emeritusa,

2013-tól: az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Külső Tanácsadó testületének tagja,

2013: Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme.

2013-tól: az ELTE TTK Professzori Tanácsának elnöke.

 

Nyelvtudás:

angol, német, orosz (olvas).

 

Kutatási tevékenység:

Alacsony és középenergiájú magfizika, gyorsneutron-fizika, repülési-idő spektroszkópia, aktivációs analízis, könnyű részecskék rugalmas és rugalmatlan szórása, optikai modell és csatolt-csatornás számítások, óriás-rezonanciák, nehéz-ion reakciók, kísérletek radioaktív nyalábokkal. Környezetfizikai témák: energetika, nukleáris energetika, radioaktív hulladékok elhelyezése, ionizáló sugárzások.

Egyetemi oktatási tevékenység:

Főkollégiumok:

Bevezetés a fizikába, Atomfizika, Atom és kvantumfizika; Magtechnika, Magfizika, Magenergia; Környezetfizika; Alkalmazott fizika, Energia és környezet; Laboratóriumi gyakorlatok: Atomfizika Laboratórium, Magfizika Laboratórium, Környezetfizika Laboratórium; Speciálkollégiu-mok: Magmodellek, Magreakciók, Magenergia, Reaktorfizika, A magfizika kísérleti módszerei; Postgraduális oktatás: Magfizika előadások tartása és Magfizika Laboratóriumi gyakorlatok vezetése fizika tanár továbbképzésekben, felsőfokú Sugárvédelmi Képzésben; Doktori képzés: A környezeti jelenségek fizikai vonatkozásai. 

Rangos elismerés az OTDT-nek

Az OTDK lett a Highlights of Hungary 2019 második helyezettje és a Brain Bar Különdíjasa

Bővebben...:

MRK TÁB 2019. évi ülése - rövid beszámoló

A Magyar Rektori Konferencia

Tehetséggondozási Állandó Bizottsága  2019. évi ülése

Bővebben...:

Kitüntetésátadó ünnepi ülés

Október 31-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében, Kitüntetésátadó ünnepi ülés keretében lezárult a XXXIV. OTDK.

Bővebben...:

Megjelent a XXXV. OTDK központi felhívása

Megjelent a XXXV. OTDK központi felhívása

Bővebben...:

XXXIV. OTDK-t lezáró kitüntetésátadó ülésre

XXXIV. OTDK-t lezáró kitüntetésátadó ülés 

Bővebben...: