Dr. Kiss Ádám

Született: 1942, Budapest; nős, két leánygyermek.

 

Cím:

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Atomfizikai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

 

Tel.: (36-1)-372-2772, -209-0555/6312/6345; Fax: (36-1)-372-2753,

 

1960: érettségi, 1960-65: egyetemi hallgató, ELTE, fizikus szak,

1965:  okleveles fizikus, Eötvös Egyetem,

1965-től: Eötvös Egyetem Atomfizikai Tanszékének munkatársa; 

1990-től: egyetemi tanár,

1970: egyetemi doktor; 1976: kandidátus; 1989: a fizikai tudományok doktora,

1971-72: 13 hónapos tanulmányút, majd 1975-76: 19 hónapos vendégkutatói tevékenység a jülichi Magkutató Intézetben,

1974: Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Gyulay Zoltán díja,

1981-2012: MTA-NSF magyar-amerikai közös kutatások magyar vezetője,

1988: az MTA Fizikai Díja,

1990-97: ELTE Természettudományi Karának dékánja,

1992-96: A kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésére indított Nemzeti Célprogram Szakértői Bizottságának elnöke

1996-99: a Tempus Közalapítvány elnöke,

1991-96: a Természettudományos Képesítési Követelményeket kidolgozó Országos Bizottság elnöke, 

1997-2003: az Országos Atomenergia Bizottság Tudományos Tanácsának tagja

1997-2005: ELTE TTK Környezettan Kari Munkacsoport vezetője, 

1997-98: Széchenyi Professzori Ösztöndíjas,

1997-1998: az ELTE Atomfizikai Tanszékének vezetője,

1998 júliusától 2002. május: az Oktatási Minisztérium felsőoktatási helyettes államtitkára,

1998-2001: a Magyar Tudományos Akadémia elnökségének tagja,

2001-2009: a radioaktív hulladékok elhelyezésére irányuló Nemzeti Célprogram Szakértői Bizottságának elnöke;

2002. június 1-től: ismét az Atomfizikai Tanszéken, egyetemi tanár,

2003-2007: az Atomfizikai Tanszék vezetője,

2005-2007: a Környezettudományi Iskola vezetője, 

2005: Simonyi Károly-díj,

2004-től: a Környezettudomány szak felelőse,

2006-2012: a Környezettudományi Doktori Iskola vezetője,

2005-2009: az ELTE Fizikus Professzori Tanácsának elnöke,

2006-2011: az MTA Magfizikai Bizottságának elnöke,

2007-2012: ELTE TTK Környezettudományi Centrum vezetője,

2009-2013 a Budapest Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) elnöke,

2010-töl: az MTA Atommagkutató Intézet Külső Tanácsadó testületének elnöke,

2010-től az Országos Atomenergia Hivatal Tudományos Tanácsának elnöke,

2011-töl a Magyar Akkreditációs Bizottság Természettudományos Bizottságának tagja,

2011-től a Budapest Science Center Alapítvány kuratóriumának elnöke,

2012-től a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség elnöke,

2012: Magyar Érdemrend Tisztikeresztjének kitüntetettje,

2012-től az ELTE professor emeritusa,

2013-tól: az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Külső Tanácsadó testületének tagja,

2013: Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme.

2013-tól: az ELTE TTK Professzori Tanácsának elnöke.

 

Nyelvtudás:

angol, német, orosz (olvas).

 

Kutatási tevékenység:

Alacsony és középenergiájú magfizika, gyorsneutron-fizika, repülési-idő spektroszkópia, aktivációs analízis, könnyű részecskék rugalmas és rugalmatlan szórása, optikai modell és csatolt-csatornás számítások, óriás-rezonanciák, nehéz-ion reakciók, kísérletek radioaktív nyalábokkal. Környezetfizikai témák: energetika, nukleáris energetika, radioaktív hulladékok elhelyezése, ionizáló sugárzások.

Egyetemi oktatási tevékenység:

Főkollégiumok:

Bevezetés a fizikába, Atomfizika, Atom és kvantumfizika; Magtechnika, Magfizika, Magenergia; Környezetfizika; Alkalmazott fizika, Energia és környezet; Laboratóriumi gyakorlatok: Atomfizika Laboratórium, Magfizika Laboratórium, Környezetfizika Laboratórium; Speciálkollégiu-mok: Magmodellek, Magreakciók, Magenergia, Reaktorfizika, A magfizika kísérleti módszerei; Postgraduális oktatás: Magfizika előadások tartása és Magfizika Laboratóriumi gyakorlatok vezetése fizika tanár továbbképzésekben, felsőfokú Sugárvédelmi Képzésben; Doktori képzés: A környezeti jelenségek fizikai vonatkozásai. 

MRK TÁB 2021. beszámoló

 TÁJÉKOZTATÓ 

A felsőoktatási tehetséggondozás elmúlt időszakban történt főbb ereseményeiről 

az MRK TÁB tagjai és meghívottjai részére 

Bővebben...:

Kitüntetés átadó ünnepi ülés

2021. november 24-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében, Kitüntetés átadó ünnepi ülés keretében lezárult a XXXV. OTDK.

Bővebben...:

Véget ért a XXXV. OTDK

2021. május 19-én véget ért a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Bővebben...:

Megkezdődött a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Prof. Dr. Szendrő Péter OTDT elnöke, Prof. Dr. Sótonyi Péter Állatorvostudományi Egyetem rektora és Dr. Nagy István agrárminiszter a Prof. Dr. Freund Tamás MTA elnöke, Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter,  Dr. Hankó Balázs az ITM felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára és Dr. Birkner Zoltán NKFIH elnöke üdvözleti szavaival 2021. március 29-én, az Állatorvostudományi Egyetemen megnyitották a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. A megnyitó egyben az Agrártudományi Szekció kezdetét is jelentette, amelynek a 234 éves Intézmény ad otthont három napon keresztül.

Bővebben...:

A tervezett számot jelentősen meghaladva pályázatot támogat a Kooperatív doktori program

A tervezett számot jelentősen meghaladva 246 pályázatot támogat a Kooperatív doktori program - közölte az innovációs és technológiai miniszter a kiírás hétfői sajtótájékoztatóján Budapesten

Bővebben...: