Dr. Csernoch László 


MUNKAHELY CÍME:                      Élettani Intézet

                                                 Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

                                                 4012 Debrecen, Pf. 22.   

                                                 Tel: 52/255-575, Fax: 52/255-116

KÉPZÉS:

Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen. Okleveles fizikus, 1985.

POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS:

Dr. Kovács László laboratóriumában a Debreceni Orvostudományi Egyetem Élettani

Intézetében 1985–tól 1990–ig.

Dr. Eduardo Ríos laboratóriumában a Department of Physiology, Rush Medical

University, Chicago, IL, USA 1988–ban.

TUDOMÁNYOS FOKOZAT:

A biológiai tudományok kandidátusa 1990–ben: Töltésmozgás komponensek és a

kontraktilis rendszer aktiválásának kapcsolata harántcsíkolt izomban.

Az MTA doktora 2001–ben: A szarkoplazmatikus retikulumból történı

kalciumfelszabadulás szabályozásának mechanizmusai harántcsíkolt izmokon.

HABILITÁCIÓ:

2001-ben az DE OEC Általános Orvostudományi Karon.

POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ:

Az amerikai Muscular Dystrophy Association két éves ösztöndíja (Postdoctoral Research

Fellowship), melyet Dr. Martin F. Schneider laboratóriumában a Department of

Biological Chemistry, University of Maryland, Baltimore, MD, USA töltöttem 1990 és

1992 között.

 

MUNKAHELY:

1985-1990:      tudományos segédmunkatárs DOTE Élettani Intézetében.

1990-1992:      tudományos munkatárs DOTE Élettani Intézetében.

1992-1993:      egyetemi tanársegéd DOTE Élettani Intézetében.

1993-1998:      egyetemi adjunktus DOTE Élettani Intézetében.

1998-2005:      egyetemi docens Debreceni Egyetem, Orvos és Egészségtudományi

Centrum Élettani Intézetében.

2005- óta:        egyetemi tanár a Debreceni Egyetem, Orvos és Egészségtudományi

Centrum Élettani Intézetében.

 

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG:

A DE OEC ÁOK általános dékánhelyettese 2004-2007.

A DE ÁOK Kari Tanácsának tagja

A DE OEC Minőségirányítási bizottságának tagja

A DE ÁOK Hallgatói feed-back bizottságának tagja, majd 2004-2007. elnöke

A DE ÁOK Fogyatékkal élő hallgatók bizottságának elnöke 2003-2007.

A DE OEC ÁOK dékánja 2007-2013

A DE Szenátus Minőségfejlesztési Bizottságának tagja 2010-2013.

A DE Szenátus Sportbizottságának elnöke 2010 óta

A DE tudományos rektorhelyettese 2013 óta

A DE Egyetemi Doktori és  Habilitációs Tanács elnöke 2013 óta

Az Országos Doktori Tanács tagja 2013 óta

Az Országos Doktori Tanács elnöke 2014 óta

 

SZAKMAI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG:

DE Molekuláris Orvostudományi Doktori Iskola vezetője 2010 óta

DE Orvostudományi Doktori Tanács tagja 2009 óta

Az Izombetegségek Kutatása és Gyógyítása Alapítvány kuratóriumi elnöke 2005-2015.

A DAB Sejt- és Molekuláris Élettani Munkabizottság elnöke 2005 óta

A MAB Biológiai Szakbizottságának tagja 2007-2010.

Az OTKA Kísérletes Orvostudományi zsűri tagja 2011-2014.

 

TÁRSASÁGI TAGSÁG:

A Magyar Élettani Társaság tagja 1988 óta.

Az American Biophysical Society tagja 1990 óta.

Az angol Physiological Society tagja 2006 óta.

A Magyar Biofizikai Társaság tagja 2010 óta

A Magyar Élettani Társaság elnöke 2014 óta

NYELVISMERET:

Angol C típusú felsőfokú nyelvvizsga (0034544314/2012).

Orosz C típusú középfokú nyelvvizsga (042357/1989).

 

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG:

Harántcsíkolt izmok elektro–mechanikai kapcsolata. Az intracelluláris

kalciumkoncentráció-változások optikai úton történı detektálása, a kalciumhomeosztázis

vizsgálata ingerlékeny és nem-ingerlékeny sejteken. Eddig 111 angol nyelvű, 6 magyar nyelvű közlemény, valamint 5 angol nyelvű, és 1 magyar nyelvű könyvfejezet jelent meg, melynek szerzője, illetve társszezője vagyok. Idézhető absztraktok száma: 95. A megjelent közleményeim

összimpakt faktora: 342,5

idézettsége: 1849   független idézettsége: 1236

közleményeim Hirsch-indexe: 24

 

 

VENDÉGOKTATÓI MEGHÍVÁSOK:

Vendég professzor (visiting professor) a lyoni Claude Bernard University Élettani

Intézetében 1998. és 1999-ben.

Vendég professzor (visiting professor) a Rush Medical University (Chicago, IL, USA),

Molekuláris Biofizikai és Élettani Intézetében 2002-ben.

Vendég professzor (visiting professor) a Robert Wood Johnson Medical School

(Piscataway, NJ, USA), Élettani és Biofizikai Intézetében 2005-ben.

 

 

TUDOMÁNYOS DÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK, KITÜNTETÉSEK:

1998–2001      Széchenyi Professzori Ösztöndíj

2002-2005       Széchenyi Professzori Ösztöndíj

2008                A Magyar Felsőoktatásért Érdemérem kitüntetés

2004                DE ÁOK Kiváló oktatója

2012                ÁOK Év Oktatója

2014                Magyar Érdemrend Lovagkereszt

 

OKTATÓ TEVÉKENYSÉG:

Orvosi élettan általános orvos és fogorvostan hallgatóknak. Gyakorlatok és

szemináriumok 1988, előadások 1992 óta magyar nyelven. Előadások, szemináriumok

és gyakorlatok 1992 óta angol nyelven.

Sejtélettan molekuláris biológus hallgatóknak 1993 óta.

Humán élettan gyógyszerész hallgatóknak 1997 óta.

Számítástechnika molekuláris biológus hallgatóknak 1993 óta.

 

 

TÉMAVEZETÉSEMMEL KÉSZÜLT ÉRTEKEZÉSEK:

PH.D. értekezések:

 

Sárközi Sándor (1996) A szarkoplazmatikus reticulum kalcium csatornáinak szabályozása harántcsíkolt izomban.

Szentesi Péter (1998) A szarkoplazmatikus reticulum szerepe a kontraktilis rendszer szabályozásában harántcsíkolt izmon.

Dr. Bíró Tamás (1998) Vanilloid és purinerg receptorok farmakológiája és intracelluláris jelátviteli mechanizmusai.

Gönczi Mónika (2003) Az intracelluláris kalciumhomeosztázis szabályozása humán immortalizált keratinocytákon.

Szappanos Henrietta (2004) Az intracelluláris kalciumhomeosztázis szabályozása vázizomsejteken.

Dr. Deli Tamás (2007) Purinerg jelátvitel a sejtek differenciálódásában és malignus transzformációjában: a P2X7 receptor kitüntetett szerepe.

Dr. Telek Andrea (2008) Jelátviteli mechanizmusok szerepe a bőr biológiai folyamatainak szabályozásában. (Bíró Tamással közös)

Fodor János (2009) A kalciumhomeosztázis szabályozásában szerepet játszó fehérjék vizsgálata mesenchymalis eredetű, differenciálódó sejtmodellekben.

Oláh Tamás (2012) A vázizom Ca2+-homeosztázisának módosulása egyes regulatórikus- és csatornafehérjék overexpressziója esetén

Dr. Ruzsnavszky Olga (2013) A külső károsító tényezők hatása a HaCaT keratinociták kalcium homeosztázisára

Dr. Jenes Ágnes (2014) A TRPV1 ioncsatorna aktivitását befolyásoló egyes regulátorok vizsgálata érzőneuronokon Témavezetők: Dr. Nagy István, Dr. Csernoch László

Szabó László Zsolt (2014) Kalcium felszabadulási események számítógépes elemzése Témavezetők: Dr. Pethő Attila, Dr. Csernoch László

Tóth Adrienn (2015) A kalciumhomeosztázis regulációjában szerepet játszó fehérjék vizsgálata porc- és vázizomsejtekben.

 
 

Diplomamunkák:

 

Berecki Géza: A sejtfelszíni membrán ionáramainak és az intracelluláris kalcium-koncentrációjának szerepe spontán immortalizált humán keratinocyta sejtvonalon (HaCaT). 1996. Témavezető: Dr. Csernoch László.

Gönzi Mónika: Az extracelluláris kalcium koncentráció szerepe az intracelluláris kalcium koncentráció szabályozásában humán keratinocytákban. 1999. Témavezető: Dr. Csernoch László.

Szabó Ágnes Éva: Emlős szív- és vázizom Ca2+-homeosztázisának vizsgálata. 1999. Témavezető: Dr. Csernoch László, Dr. Papp Zoltán.

Szappanos Henrietta: Tenyésztett vázizomsejtek kacium háztartásának ligandfüggő szabályozása. 2000. Témavezető: Dr. Csernoch László.

Kiss Andrea: Az intracelluláris kalciumkoncentráció szabályozása egér tenyésztett harántcsíkolt izmain. 2001. Témavezető: Dr. Csernoch László.

Kis-Tóth Tamás: Ionáramok és töltésmozgás mérése emlős harántcsíkolt izmokon elektrofiziológiai módszerekkel. 2001. Témavezető: Dr. Csernoch László, Dr. Szentesi Péter.

Balogh Attila: Az intracelluláris kalciumhomeosztázis szabályozásának módosulása proteinkináz C izoenzimeket overexpresszáló HaCaT keratinocitákon. 2003. Témavezető: Dr. Csernoch László.

Lakatos Andrea: Triadin 95 overexpresszió hatása a calcium felszabadulására C2C12 és egér primer myotubulusokon. 2007. Témavezető: Dr. Csernoch László, Dr. Szentesi Péter.

Kistamás Kornél. 2010. Hormonreceptorok vizsgálata az appendix testisen. Témavezető: Dr. Csernoch László

Tóth Adrienn: A Trisk 32 fehérje vázizom Ca2+ homeosztázisában betöltött szerepének vizsgálata L6 myoblastokon 2011. Témavezető: Dr. Csernoch László.

Angyal Ágnes: Daganatos sejtek autofluorescenciájának vizsgálata 2013. Témavezető: Dr. Csernoch László.

 

TDK pályamunkák:

 

Papp Zoltán: Assembler szintű file kezelő rutinok mágneslemez meghajtóhoz. 1986. Témavezető: Dr. Csernoch László

Papp Zoltán, Rusznák Zoltán: Szív és vázizomból elvezetett akcióspotenciálok számítógépes elemzése. 1987. Témavezető: Dr. Csernoch László, Dr. Szűcs Géza.

Papp Zoltán, Rusznák Zoltán: Idegrost akciós potenciáljának számítógépes szimulációja. 1988. Témavezető: Dr. Csernoch László, Dr. Kovács László.

Rusznák Zoltán, Papp Zoltán: A glükóz tolerancia teszt mikroszámítógépes szimulációja. 1988. Témavezető: Dr. Csernoch László, Dr. Szûcs Géza.

Kálmán Szabolcs: Az artériás pulzushullám számítógépes szimulációja. 1990. Témavezető: Dr. Csernoch László.

Bereczki Géza, Jancsó Zoltán: Extracelluláris ATP által indukált intracelluláris Ca2+-tranziensek HaCaT sejteken. 1995. Témavezető: Dr. Csernoch László, Dr. Bíró Tamás.

Jancsó Zoltán, Bereczki Géza: Különböző jelátviteli rendszerek aktivátorai által indukált intracelluláris Ca2+-tranziensek HaCaT sejteken. 1995. Témavezető: Dr. Csernoch László, Dr. Bíró Tamás.

Szabó Ágnes: Emlős szív- és vázizom Ca2+-homeosztázisának vizsgálata. 1999. Témavezető: Dr. Csernoch László, Dr. Papp Zoltán.

Lesznyák Tamás, Román Éva: Ca felszabadulás aktiválta Ca beáramlás HaCaT keratinocytákon. 1999. Témavezető: Dr. Csernoch László.

Szappanos Henrietta: Tenyésztett vázizomsejtek Ca háztartásának ligandfüggő szabályozása. 2000. Témavezető: Dr. Cseri Julianna, Dr. Csernoch László.

Deli Tamás: C2C12 izomsejtek depolarizációra és ATP hatására bekövetkező kalciumtranzienseinek vizsgálata a fejlődés különböző stádiumaiban. 2002. Témavezető: Dr. Csernoch László.

Boczonádi Veronika: Skorpió-toxin által módosított elemi kalciumfelszabadulás patkányból izolált vázizomrostokon. 2004. Témavezető: Dr. Csernoch László, Dr. Szigeti Gyula Péter.

Ruzsnavszky Olga: A P2X7 purinoreceptor és a 2-es típusú rianodin receptor overexpressziójának kimutatása és kölcsönhatásuk vizsgálata melanoma sejteken. 2006. Témavezető: Dr. Csernoch László.

Bihari Judit: Triadin 95 overexpresszió hatása a kalcium felszabadulásra C2C12 és egér primer myotubulusokon. 2007. Témavezető: Dr. Csernoch László

Balogh Ágnes: UV-B besugárzás hatása HaCaT keratinocyták purinoreceptor-expressziójára. 2007. Témavezető: Dr. Csernoch László.

Tóth Adrienn:  A Trisk 32 fehérje szabályozó hatása az IP3 receptorokon keresztül történő Ca2+-felszabadulásra patkány eredetű L6 myoblastokban. 2009. Témavezető: Dr. Csernoch László

Molnár Magdolna, Vincze János: A hypercholesterinaemia és a statinkezelés hatása a patkány vázizom kalcium-homeosztázisára. 2009. Témavezető: Dr. Csernoch László, Dr. Szentesi Péter

Vincze János, Molnár Magdolna: A fluvastatin és az ubikinon in vitro illetve in vivo alkalmazásának hatása a vázizomsejtek fejlődésére és működésére. 2009. Témavezető: Dr. Csernoch László, Dr. Szentesi Péter

Tóth Adrienn: A triadin fehérje vázizom Ca2+ homeosztázisában betöltött szerepének in vitro vizsgálata vázizomtenyészetekben. 2010. Témavezető: Dr. Csernoch László.

Kistamás Kornél: Az appendix testisen jelen lévő hormon receptorok lehetséges szerepe a testis vándorlásában. 2010. Témavezető: Dr. Csernoch László.

Vincze János: Koffein és depolarizáció hatására kialakult kalcium sparkok időbeli és térbeli sajátságai. 2011. Témavezető: Dr. Csernoch László.

Garami Nóra: Differenciálódó porcsejtek kalcium-háztartásának vizsgálata. 2013. Témavezető: Dr. Csernoch László.

Vincze János: Elemi kalciumfelszabadulási események vizsgálata béka harántcsíkolt izmán. 2013. Témavezető: Dr. Csernoch László, Dr. Szentesi Péter

Garami Nóra: Az SR kalcium pumpa expresszió változása a vázizom differenciálódás során. 2014. Témavezető: Dr. Csernoch László.

Nádró Bíborka: A CB1 kannabinoid receptor részt vesz az elektromechanikai kapcsolat szabályozásában emlős vázizomban. 2015. Témavezető: Dr. Oláh Tamás, Dr. Csernoch László.

 

 

A Roska Tamás pályázat nyertesei - 2023

Megszületett a XXXVI. OTDK-ra benyújtott Roska Tamás pályázat eredménye.

Bővebben...:

Roska Tamás előadás pályázata - 2022

Az OTDT felhívja a doktorjelölteket, fiatal doktorokat, hogy színvonalas pályamunkákkal nevezzenek a XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián tartandó Roska Tamás Tudományos Előadás megtartására.

Bővebben...:

70. születésnapját ünnepelte a tudományos diákköri tevékenység

 

Bővebben...:

Megjelentek a szekció felhívások

 

Bővebben...:

Zajlanak a tavaszi intézményi TDK Konferenciák

2022 tavaszi TDK konferenciák 

Bővebben...: