Dr. Kurutz Károlyné Dr. Kovács Márta

Született: Budapest, 1940.03.24.
MTA levelező tag: 2004
MTA rendes tag: 2010

 

Székfoglaló előadások:


A szerkezeti mechanikától a biomechanikáig. Elhangzott: 2004.10.14.
Az emberi gerinc biomechanikai modellezése – mérnöki kalandozások a derékfájás körül. Elhangzott: 2010.11.18.

 

Szakterület: műszaki mechanika, biomechanika

Tanulmányok:

1946-1954 - Általános Iskola, Balatonfüred
1954-1958 - Lóczy Lajos Gimnázium, Balatonfüred
1959-1964 - Budapesti Műszaki Egyetem (ÉKME), Építőmérnöki Kar

 

Diplomái, minősítései, tudományos fokozatai:

1964 - okl. mérnök, Budapesti Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar, kitüntetéses
1972 - műszaki doktor, Budapesti Műszaki Egyetem
1985 - a műszaki tudomány kandidátusa, TMB
1994 - PhD, Budapesti Műszaki Egyetem
1994 - habilitált doktor, Budapesti Műszaki Egyetem
1994 - a műszaki tudomány (MTA) doktora
2004 – az MTA levelező tagja
2010 - az MTA rendes tagja

 

Nyelvtudása:

angol (felsőfok), német (középfok), olasz (középfok), orosz (alapfok)

 

Munkahelyei:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Építőmérnöki Kar, Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék
tanársegéd (1964-72), adjunktus (1972-86), docens (1986-1994), egyetemi tanár (1994-),
tanszékvezető-helyettes (1991-1996), tanszékvezető (1996-2004), professor emeritus (2010-)

 

Oktatási tevékenysége:

Budapesti Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar, Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék:
a nappali tagozaton: Statika, Szilárdságtan, Rugalmasságtan, Dinamika, Tartók statikája I-II..,
Tartók elmélete, Rúdszerkezetek, Végeselem-módszer, Számítástechnika,
a doktoranduszképzésben: Szerkezetek nemlineáris vizsgálata, Variációs elvek,
az angolnyelvű tagozat BSc kurzusán: Mechanics: Strength of Materials I-II.
az angolnyelvű tagozat MSc kurzusán: Elasticity, Plasticity
az angolnyelvű tagozat PhD kurzusán: Variational Principles, Nonlinear Analysis of Structures
a Mérnök-Matematikus Szakmérnöki tagozaton: Rúdszerkezetek mátrixanalízise,
Variációs elvek, Végeselem-módszer, Alkalmazott modellalkotás
a BME Mérnöki Továbbképző Intézetében: Rúdszerkezetek mátrixanalízise,
Ortotrop lemezek számítása, Vékonyfalú szerkezetek számítáa, A végeselem-módszer, Rugalmas-képlékeny állapotváltozás-vizsgálat

 

 

Szakmai tevékenysége:

Tartószerkezetek statikai, stabilitási és dinamikai vizsgálatára alaklmas számítógépes algoritmusok és programok kidolgozása, fejlesztese. A mátrixaritmetika és a végeselem-módszer hazai meghonosítása és alkalmazása  tartószerkezeti számításokra. Süllyedő alátámasztású magasépítmények számítása, keretek képlékeny teherbírás-számítása,  a talaj és szerkezet kölcsönhatásának számítása, gerendarácsok viselkedése ágyazatokon, vékonyfalú szerkezetek számítása, előregyártott szerkezetek különleges statikai problémáinak megoldása, nagypaneles építmények vizsgálata rendkívüli terhekre, fizikailag nemlineáris, rugalmas-képlékeny rúdszerkezetek teherbírásának meghatározása, nagypaneles épületek kapcsolati csomópontjai alaptípusainak egységes szilárdsági kezelése, Szerkezetek stabilitás-vizsgálata.

 

Főbb kutatási területei:

Mechanika: Szerkezetek nemsima analízise. Egyenlőtlenségi feltételekkel módosított variációs elvek, variációs/hemivariációs egyenlőtlenségek. Feltételes, egyoldalú, szubdifferenciális kapcsolatú szerkezetek állapotváltozás-vizsgálata. Nemsima és nemkonvex potenciálfüggvényű szerkezetek stabilitás-vizsgálata. Panelcsomópontok szilárdságtana, numerikus modellje. Deformáció-függő terhelési folyamatok. Tökéletlenség-érzékenységi vizsgálatok. Anyagi és szerkezeti nemlinearitások kölcsönhatása. Anyagi instabilitás, károsodás, károsodó szerkezetek állapotváltozás-vizsgálata. Komplex szerkezeti nemlinearitás. Merevségi mátrix a szerkezeti nemlinearitások kölcsönhatásában. Az alakváltozási nemlinearitás és anyagi károsodás stabilitási kölcsönhatásai.
Biomechanika: A nemsima mechanika analitikus és numerikus eszközeinek alkalmazása a csont-protézis kapcsolat elemzésére és a gerinc biomechanikai modellje finomítására, a károsodásmechanika analitikus és numerikus alkalmazása a csont-protézis kilazulása károsodási folyamatának elemzésére. Osteoporotikus gerinc-csigolyák csontszilárdság-meghatározása mechanikai és képalkotó módszerekkel. Az emberi gerinc biomechanikája, a lumbális gerinc kísérleti vizsgálata, nyújtási terápiában keletkező deformációi, rugalmas és viszkoelasztikus anyagállandói, biomechanikai paraméteranalízise, a lumbális gerinc numerikus modellje, konzervatív terápiák számítógépes szimulációja, a lumbális gerincegységet alkotó szervek anyagállandóinak paraméter-identifikációja. A lumbális gerinc degenerációs folyamatainak vizsgálata végeselem-módszerrel. A gerinc hagyományos és új műtéti eljárásainak összehasonlító numerikus vizsgálata végeselem-módszerrel.

 

Szervezeti tagságok:

Hazai szervezetek:

MTA Doktori Tanács (2008-1014),
MTA Doktori Tanács Ügyrendi Bizottsága (2016-)
MTA Felügyelő Testület (1010-)
MTA Szociális Bizottság (2015-)
MTA Szilárd Testek Mechanikája Bizottság (1994-), elnök (2008-2014)
MTMT - Magyar Tudományos Művek Tára, Felügyelő Bizottság, tag (2009-2014),
OTKA - Élettelen Term.tud. Koll., Építő-Építész Közlek. Szakzsűri, elnök (2000-2003).
OTKA - Élettelen Természettud. Kollégium, tag (2003-2006).
OTKA - Publikációs Bizottság, tag (2008-2011).
MAB - Műszaki Intézményi Szakbizottság, tag (1997-2000)
MAB - Építő-, Építész- és Közl. Tud. Bizottság, tag (2001-2004)
OM - Misztótfalusi Kis Miklós Kuratórium, tag (1999-2005)
OM - Felsőoktatási Stratégiai Bizottság, tag (1998-2000)
OM - Felsőoktatási Integrációs Bizottság, tag (1999-2000)
OM - Felsőoktatási Humánpolitikai Munkabizottság, tag (1999-2000)
Nemzeti Távoktatási Tanács, tag, (2000-2004)
Magyar Mérnöki Kamara - Tartószerkezeti Tagozat, tag (1997-99, 2002-)
Magyar Biomechanikai Társaság, alapító tag, elnökségi tag (2004-)
Méréstechnikai, Automatizálási és Informatikai Tudományos Egyesület, tag (2004-)
Biomechanica Hungarica, szerkesztőbizottsági tag (2007-)
Journal of Computational and Applied Mechanics, szerkesztőbizottsági tag (2000-)
International Centre for Mechanical Sciences (CISM) magyar nemzeti bizottsága, titkár (1999-)
Nemzetközi Balneológiai Kutatóközpont, Tanácsadó Testület, tag (2011-)

 

Nemzetközi szervezetek:

Central European Association of Computational Mechanics (CEACM), tag (1995-),
European Society of Biomechanics (ESB), tag, (2002-),
European Society of Mechanics (EUROMECH), tag (1995-),
European Society of Mechanics Solid Mechanics Conference Commmittee (EUROMECH-SMCC), tag (2004-2010),
International Association of Science and Technology for Development Technical Committee on Biomechanics (IASTED), tag (2003-),
International Centre for Mechanical Sciences (CISM) Administrative Council, tag (1999-) International Centre for Mechanical Sciences (CISM) Academic Council, tag (1999-)
International Society of Biomechanics (ISB), tag (2000-),
International Society of the Study of the Lumbar Spine, fellow (2004).
International Review of Mechanical Engineering (IREME), szerkesztőbizottsági tag (2006-)

 

Díjak, kitüntetések:

Széchenyi Professzori Ösztöndíj, Oktatási Minisztérium, (1999-2002),
Az Év Oktatója, Budapesti Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar, 1989, 1990.
Miniszteri Dicséret, 1989.
Rektori dicséret, Budapesti Műszaki Egyetem, 1992.
Rektori Nívódíj tankönyvért, Budapesti Műszaki Egyetem, 1992.
Az Év Oktatója, Budapesti Műszaki Egyetem, 1995, 1996.
Az Angol nyelvű Mérnökképzés Jubileumi Díja, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2000.
Millenniumi Emlékérem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2000.
"A Hallgatókért" Díj, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2003.
Fellow, International Society of the Study of the Lumbar Spine (ISSLS), 2004.
Ipolyi Arnold-díj, Országos Tudományos Kutatási Alap, 2004.
Szent-Györgyi Albert-díj, Oktatási Miniszter, 2004.
Causa Laudis, Lóczy Lajos Gimnázium, Balatonfüred, 2005.
"A Legjobb Jegyzet" Díj, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2007.
Dékáni Dicséret, Építőmérnöki Kar, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2009.
Simonyi Károly Műszaki Díj, Amerikai-Magyar Koalíció, Arany János Közalapítvány, 2011.
Budapest Főváros Díszpolgára, Budapest Főváros Önkormányzata, 2013.

 

Tanulmányutak:

University of Wisconsin-Milwaukee, USA, 1991.,  Imperial College, London, England, 1993.,
Universita di Roma "La Sapienza", Italia, 1993., Universita di  Napoli,  Italia, 1993.,
Politecnico di Milano, Italia, 1993. 

OTKA-kutatásai:style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;"

Csontdeformációk mechanikai vizsgálata, résztvevő (1989-1992)
A koponya mechanikai vizsgálata, résztvevő (1991-1994)
Szerkezetek dinamikai és stabilitásvizsgálata, résztvevő (1991-1994)
Rúdszerkezetek posztkritikus vizsgálata, résztvevő (1995-1997)
Biomechanikai testmodell a súlyfürdő elemzése alapján, témavezető (1997-2000)
A képlékeny alakváltozás és az anyagi instabilitás elemzése, résztvevő (1997-1999)
Ultrahangdiagnosztikai műszeregyüttes beszerzése, témavezető (1999)
Rúdszerkezetek nemlineáris analítikus és numerikus elemzése, résztvevő (1998-2001)
A súlyfürdő-terápia biomechanikai elemzésének továbbfejlesztése, témavezető (2000-2003)
A mechanika nemlineáris egyenletrendszereinek elemzése és megoldása, résztvevő (2002-2005)
FKFP kutatási pályázatai:   
Standardizált numerikus biomechanikai modellek, témavezető (1997-2000)
Korszerű kutatási irányok a nemlineáris mechanikában, résztvevő (1997-1998)   
Az emberi váz- és izomrendszer biomechanikai vizsgálata, résztvevő (1999-2002)
Nemlineáris mérnöki mechanikai rendszerek numerikus módszerei, résztvevő (1999-2001)
A mechanika nemlineáris egyenletrendszereinek elemzése és megoldása, résztvevő (2002-2005)
A lumbális gerinc kísérleti és numerikus biomechanikai vizsgálata, témavezető (2004-2007)
Gerinc-szegmentumokban a műtéti és konzervatív kezelés hatására lejátszódó mechanikai változások kísérleti és numerikus vizsgálata (2008-2013)

 

FKFP kutatási pályázatai:   
Standardizált numerikus biomechanikai modellek, témavezető (1997-2000)
Korszerű kutatási irányok a nemlineáris mechanikában, résztvevő (1997-1998)   
Az emberi váz- és izomrendszer biomechanikai vizsgálata, résztvevő (1999-2002)
Nemlineáris mérnöki mechanikai rendszerek numerikus módszerei, résztvevő (1999-2001)

 

Egyéb kutatási pályázatai:

OMFB Olasz-magyar: Az anyagi instabilitás tartószerkezeti hatásai, résztvevő (1996-97)
AMFK: Korszerű tartószerkezet-kutatás eredményei az oktatásban, témavezető (1997)
ETT- Csontszilárdság in vitro meghatározása mechanikai és képalkotó módszerekkel (2000-2003)
TéT-Görög-Magyar: A memsima mech. alkalm. a szerkezeti és biomechanikában (2004-2005)

 

 

Publikációi:

Összesen 259

Hivatkozásai:

Összesen 357

Ismét lehet pályázni a Pro Scientia Aranyéremre!

Megnyílt a Pro Scientia Aranyérem pályázat

Bővebben...:

Széchényi Egyetemen kezdődött meg a XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

A Győri Nemzeti Színházban megrendezett ünnepséggel nyílt meg a hallgatói tehetséggondozás legfontosabb fórumának számító 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), valamint annak Állam- és Jogtudományi Szekciója. Az utóbbinak idén – 2005 után másodszor – a Széchenyi István Egyetem a házigazdája: a háromnapos rendezvényen csaknem háromszáz fiatal mutatkozik be a zsűrik előtt..

Bővebben...:

A Roska Tamás pályázat nyertesei - 2023

Megszületett a XXXVI. OTDK-ra benyújtott Roska Tamás pályázat eredménye.

Bővebben...:

Roska Tamás előadás pályázata - 2022

Az OTDT felhívja a doktorjelölteket, fiatal doktorokat, hogy színvonalas pályamunkákkal nevezzenek a XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián tartandó Roska Tamás Tudományos Előadás megtartására.

Bővebben...:

70. születésnapját ünnepelte a tudományos diákköri tevékenység

 

Bővebben...: