Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor György

intézetvezető egyetemi tanár

Született: 1953. április 16.

 

Munkahely

Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar, Folyamatmérnöki Intézet. Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Egyetemi tanulmányok

Élelmiszeripari Technológiai Egyetem Moszkva,

Budapesti Műszaki Egyetem.

Oklevél

Okleveles gépészmérnök (1976), Budapesti Műszaki Egyetem, Oklevél: gépipari gazdasági mérnök (1982), Kertészettudományi doktori fokozat (1983), Műszaki Tudomány Kandidátusa (1988), Habilitált doktor (1998), MTA Doktora (2008).

Nyelvtudás

orosz, angol

Egyetemi tisztség

Tanszékvezető (1989-), oktatási főigazgató-helyettes: (1989-1993), tudományos főigazgató-helyettes: (1993-1996), kari főigazgató (1996-2003), SZTE Műszaki képzés fejlesztése Bizottság mb. Vezetője (2000-2003). SZTE Támogatás Szervező Bizottság mb. vezetője (2000-2003). SZTE Dél-alföldi Agrártudományi Centrum Elnök (2000-2003). SZTE Gazdasági és Közkapcsolatok rektorhelyettes (2000-2003). SZTE Egyetemi Tanács Tagja (2000-2003). SZTE rektor: (2003-2010).

Tudományos tisztség

MTA Szegedi Területi Bizottság Műszaki Szakbizottsága, Elnök (1999-2003). MTA Szegedi Területi Bizottság Műszaki Szakbizottsága, Élelmiszergépészeti és Művelettani Munkabizottság elnöke (1997-2003). MTA Agrártudományok Osztálya, Agrárműszaki Bizottsági tag (2001-től). MTA Kémiai Tudományok Osztálya Vegyipari Gépészeti Munkabizottság (2002-től). Magyar Ösztöndíj Bizottság, Agrártudományi Szakmai Kollégium tagja (1999-2004). Honourable Member of the Scientific Council of I. I. Mechnikov Odessa National University (2005). Honourary Professor of the Moscow State University of Food Production (2006), Doctor Honoris Causa of the University of Oradea (2009).

Tudományos megbízatások

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Egyetemi Doktori Tanács, Élelmiszermérnöki és Ökonómiai Szakbizottsági tag (1995-2000). Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági gépészet alapjai PhD program, Műszaki Tudományi Doktori Iskola, alapító külső tag (2000-től). Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság. Külső tag (2001-től). Kaposvári Egyetem, Műszaki Kémiai Kutató Intézet Tudományos Tanács tag (2000-2003).

Hazai folyóiratok szerkesztőbizottsági tagsága

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Közleményei, Publicationes Universitatis Horticulturae Industriaeque Alimentariae, Szerkesztőbizottsági tag (1997-2003). Tejgazdaság c. szakmai lap (Hungarian Dairy Journal, Scienece and Practice) Tanácsadó Szerkesztőbizottsági tag (1994-2003).

Testületi, társadalmi megbízatások

Csongrád Megyei Mérnöki Kamara, tiszteletbeli tagja (2004-től). Felsőoktatás Tudományos Tanács (FTT) plénum tagja (1998-2000). FTT Finanszírozási Szakbizottság tagja (1999-2000). Szegedért Alapítvány Tudományos Kuratórium tagja (1999-2003). Progress Alapítvány Kuratórium tagja (1996-2003). UNICOTEC Universitas Kooperációs Kutatási és Technológiai Transzfer Centrum Kht. Felügyelőbizottság Elnöke (2002-2003). Rotary Klub, Szeged alapító tagja (1990-2005). I. Szeged Lions Klub tagja (2005-től). DÉMÁSZ Kajak-Kenu Szakosztály Elnökségi tagja (2006-), MRK Egyetemi Tagozat Elnöke (2007-2009), MÉTE Elnöke (2008-), Magyar Rektori Konferencia Elnöke (2009-2010), Európai Egyetemek Szövetsége (EUA) Elnökségi Tag (2009-2010), Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének tanácskozási jogú tagja (2009-), Kutatási és Tudománypolitikai Tanács tagja (2009-), Kutatóegyetemmé Minősítő Bizottság Társelnöke (a 276/2009 (XII. 4.) kormányrendelet alapján (2009-2010). Magyar Rektori Konferencia Tiszteletbeli Elnöke (2010-2011)

Kitüntetés

Tankönyv-nívódíj (Élelmiszer-ipari eljárások és berendezések, 1996)., Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998-2002)., Akadémiai Díj, MTA Elnökség (2001)., Tankönyv nívódíj (Műszaki hőtan mérnököknek 2002)., Universidad Ricardo Palma, Lima, Peru.Szakmai elismerése a mikrohullámú kutatás, a termodinamika oktatása és az élelmiszeripari mérnöki tevékenység területén elért eredményekért. (2004)., A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (2004)., Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (2005). FAO-Élelmezési Világnap Emlékérem (ezüst fokozat) (2008).

Fontosabb kutatási témakörök:

  • szimultán hő- és tömegtranszport hibrid (konvektív-mikrohullámú) energiaközléses műveletekben
  • mezőgazdasági anyagok hibrid energiaközléses, vibro-aerofluid rétegű szárításának elméleti megalapozása,
  • fiziko-matematikai modellalkotás kombinált (mikrohullám-konvektív) energiaközléses, vibro-aerofluid rétegű agglomeráló-szárító berendezés műveleti- és eljárás-paramétereinek optimálására,
  • mikrohullámú üregrezonátor elektromágneses téreloszlásának homogenitását biztosító, egyidejűleg több helyről történő energiaközlési-rendszer megvalósításának elméleti megalapozása, az elektrodinamikai rendszer tervezési algoritmusának leírása,
  • a mikrohullámú hőközlés alkalmazása és hatásának vizsgálata hüvelyes magvak táplálkozás-élettani tulajdonságainak megváltoztatására, minőségileg új termékek előállítása,
  • mikrohullámmal segített extrakciós eljárás kidolgozása ergoszterin tartalom gyors meghatározására és a gabonafertőzöttség mértékének megállapítására, a gabona-feldolgozási és táplálkozási lánc egészére vonatkozóan.

Tudományos közlemények

Tudományos közleményeinek, hazai, nemzetközi előadásainak száma: 210. Társszerzős tankönyvei száma 4. Oktatási jegyzeteinek száma 7. Szabadalmak száma 3. Diszciplináris kutatási és szakértői jelentéseimnek, díjazott pályaműveimnek és tanulmányaimnak száma összesen 47. 1997-2009 között 11 pályázat: Nemzetközi K+F projektek száma 2, Uniós finanszírozással megvalósult hazai K+F projektek száma 2, Uniós finanszírozással megvalósult hazai intézményfejlesztési projektek száma 2, NKTH 1, OTKA pályázatok száma 4.

Ismét lehet pályázni a Pro Scientia Aranyéremre!

Megnyílt a Pro Scientia Aranyérem pályázat

Bővebben...:

Széchényi Egyetemen kezdődött meg a XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

A Győri Nemzeti Színházban megrendezett ünnepséggel nyílt meg a hallgatói tehetséggondozás legfontosabb fórumának számító 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), valamint annak Állam- és Jogtudományi Szekciója. Az utóbbinak idén – 2005 után másodszor – a Széchenyi István Egyetem a házigazdája: a háromnapos rendezvényen csaknem háromszáz fiatal mutatkozik be a zsűrik előtt..

Bővebben...:

A Roska Tamás pályázat nyertesei - 2023

Megszületett a XXXVI. OTDK-ra benyújtott Roska Tamás pályázat eredménye.

Bővebben...:

Roska Tamás előadás pályázata - 2022

Az OTDT felhívja a doktorjelölteket, fiatal doktorokat, hogy színvonalas pályamunkákkal nevezzenek a XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián tartandó Roska Tamás Tudományos Előadás megtartására.

Bővebben...:

70. születésnapját ünnepelte a tudományos diákköri tevékenység

 

Bővebben...: