Dr. Szávai Ferenc

Születési idő, hely: 1960. július 5; Enying

Telefon: + 36-20-980-3941

Munkahely: Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Módszertani Intézet, Gazdasági Kapcsolatok Tanszék intézetigazgató egyetemi tanár

7400 Kaposvár Guba Sándor út 40.

Tel.: +36-82-505910   Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézet Társadalomtudományi Kar egyetemi tanár

Tanulmányok:

 

1978       Enyingi Általános Gimnázium, Enying: érettségi

1983       Janus Pannonius Tudományegyetem Pécs – magyar-történelem szakos általános iskolai tanár

1987       Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen – történelem szak

1991       Eötvös Loránd Tudományegyetem politológia szak

2003       Pécsi Tudományegyetem német nyelv- és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

 

Tudományos fokozat:

 

1990       Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi doktor (dr. univ)

1994       Magyar Tudományos Akadémia - történelemtudomány kandidátusa (CSc)

2006       MTA doktora (DSc) 2006

 

Habilitációs eljárás kelte:

 

2001       Eötvös Loránd Tudományegyetem

 

Nyelvtudás:

 

Német: felső (C),

Angol: közép szakmai nyelvezettel bővített (C),

Orosz: alap (C).

 

Szakmai életút:

 

1983 diploma megszerzése.

1983-1985 sorkatonai szolgálat.

1983-1987 középiskolai tanár.

1987-1991 Pollack Mihály Műszaki Főiskola – főiskolai adjunktus.

1990-1993 - MTA TMB ösztöndíjas a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

1992-1993 Posztdoktori tanulmányok keretében két szemeszter a Stuttgart-Hohenheimi Egyetemen 1992-1993,

1994-1995 egy szemeszter a Zürichi Egyetemen

1995 Bécsi Egyetemen kutatás OTKA 9 hónap

1999-2000 között Tudományos munkatárs a Bécsi Egyetemen

1993 Gödöllői Agrártudományi Egyetem – adjunktus.

1993-1995 MTA kutatócsoport tagja és tudományos főmunkatárs a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdaságtörténeti Tanszékén.

1996 egyetemi docens Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen,

2005 egyetemi tanár a Budapesti Corvinus Egyetemen.

1999-2005 között Lise Meitner,  DAAD, Bolyai János, Széchenyi István ösztöndíjas,

2006-tól a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Társadalomtudományi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára.

2007-től a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola Nemzetközi és Biztonsági Tanulmányok alprogram programigazgatója.

2010-től a Kaposvári Egyetem rektora.

2011-től a Kaposvári Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Tanácsának elnöke.

2013. november 12-től a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Módszertani Intézetének vezetője, a Gazdasági Kapcsolatok tanszék tanszékvezető egyetemi tanára.

2012-től a Magyar Rektori Konferencia elnökségi tagja.

2013. november 15-től az ACEU elnöke.

 

Az eddigi oktatói tevékenység:

 

1983 óta tanít, 1987 óta a felsőoktatásban.

Oktatott tárgyak magyarul: Nemzetközi kapcsolatok története, Magyarország külpolitikája, Közép-Európa története, Kelet-Közép-Európa tanulmányok, Magyarország gazdaság- és társadalomtörténete, Európa gazdaság- és társadalomtörténete, Nemzetközi gazdasági kapcsolatok története, Egyetemes gazdaság- és társadalomtörténet, Közép-Európa története, Európa gazdasága az újkorban, modern gazdaságtörténet.

Idegen nyelven: Mitteleuropa im 19-20. Jahrhundert, Europas Moderne Wirtschaft II., Ostmitteleuropa als neue EU-Region

Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola BCE programvezető: Globális és magyar gazdaságtörténet, Összehasonlító civilizáció és diplomáciatörténet, a multinacionális államok felbomlása.

 

Szakmai gyakorlat:

 

- 2014-2019 a Kaposvári Egyetem rektora

- 2010-2014 a Kaposvári Egyetem rektora, intézetigazgató és tanszékvezető egyetemi tanár

- OTKA és MAB szakértő

- 2006-tól Kaposvári Egyetem – tanszékvezető egyetemi tanár

- 2005-tól egyetemi tanár, doktoriskola programigazgatója - Corvinus Egyetem Budapest

- 2000-2001: Tudományos munkatárs. Bécsi Egyetem Kelet-Európa Története Intézet.

- 1995-től Egyetemi docens. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdaságtörténeti Tanszék (ma: Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék)

- 1993-1994: Tudományos főmunkatárs. Magyar Tudományos Akadémia BKE Központi Támogatású Kutatócsoport

- 1993 Egyetemi adjunktus. Gödöllői Agrártudományi Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Agrárszociológia Tanszék.

- 1990-1993: MTA aspiráns. ELTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék

- 1987-1990: Főiskolai adjunktus. Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs.

- 1983-1987: Középiskolai tanár

 

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység:

 

- Az Alliance of Central-East European Universities (ACEU) elnöke

- A Kaposvári Egyetem Habilitációs és Doktori Tanácsának tagja, a Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Tanácsának elnöke

- a Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Nemzetközi és Fejlődéstani Doktori Bizottság tagja

- MTA Pécsi Akadémiai Bizottság tagja

- International Economic History Association – 1993 – tag, Institut für den Donauraum und - Mitteleuropa IDM – 2004 – tag

- a Magyar Tudományos Akadémia Egyetemtörténeti Albizottság – 2006 – tag,

- a Magyar Tudományos Akadémia Agrártörténeti- és Faluszociológiai Bizottság – tag 1997 -,

- a Magyar Tudományos Akadémia Bányászati Ergonómiai és Bányaegészségügyi Tudományos Bizottság Történeti Albizottság – Bizottsági tag 2002-2008– tag

 

Szerkesztőbizottsági tagság nemzetközi referált folyóiratokban

 

- Agrártörténeti Szemle 1997-2000 között a szerkesztőbizottság tagja,

- Közép-Európai Közlemények főszerkesztő helyettes 2007-től,

- Öt Kontinens ELTE Újkori Egyetemes Történeti Tanszék 2009-től,

- Grotius - Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézete

- РОССИЙСКО-АВСТРИЙСКИЙ АЛЬМАНАХ: ИСТОРИЧЕСКИЕ И KУЛЬТУР-НЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. Ставрополь.

- News of the Loweer Volga Agrouniversity Complex: Science and Higher Professional Education

 

Kutatási tevékenység:

 

Eddigi kutatási témák: 1. Gazdasági modernizáció (a mezőgazdaság szerepe a modernizációban. Humán tőke, a mezőgazdasági szakképzés története), 2. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása, a közös vagyon felosztása, 3. A Daimler-Benz és Weiss Manfréd üzleti kapcsolatok a két világháború között, 4. A német kisebbség szerepe a nemzetközi politikában.

A fenti kutatásokat mintegy 30 elnyert kutatási pályázat támogatta, nagyrészt témavezetőként, illetve résztvevőként.

Publikációs tevékenység: önálló monográfia és szakkönyv 9, összes közlemény és tudományos előadás mintegy 150.

A tudományos diákköri tevékenységben folyamatos témavezetés, intézményi és országos első helyezettek. 2012-ben Marton Péter volt PhD hallgatója „Junior Prima” díjat nyert el a „magyar tudomány” kategóriában.

 

Elismerések:

 

- „Kiváló kutatómunkájáért” kitüntetés a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma (1999-2002), 2003.

- FON Egyetem - Macedón Köztársaság – 2011. május (Az egyetemek közötti tudományos és oktatási együttműködésért)

 

- Excellence Diploma – „Vasile Goldis” Nyugati Egyetem Arad. 2014. március 14.

Ismét lehet pályázni a Pro Scientia Aranyéremre!

Megnyílt a Pro Scientia Aranyérem pályázat

Bővebben...:

Széchényi Egyetemen kezdődött meg a XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

A Győri Nemzeti Színházban megrendezett ünnepséggel nyílt meg a hallgatói tehetséggondozás legfontosabb fórumának számító 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), valamint annak Állam- és Jogtudományi Szekciója. Az utóbbinak idén – 2005 után másodszor – a Széchenyi István Egyetem a házigazdája: a háromnapos rendezvényen csaknem háromszáz fiatal mutatkozik be a zsűrik előtt..

Bővebben...:

A Roska Tamás pályázat nyertesei - 2023

Megszületett a XXXVI. OTDK-ra benyújtott Roska Tamás pályázat eredménye.

Bővebben...:

Roska Tamás előadás pályázata - 2022

Az OTDT felhívja a doktorjelölteket, fiatal doktorokat, hogy színvonalas pályamunkákkal nevezzenek a XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián tartandó Roska Tamás Tudományos Előadás megtartására.

Bővebben...:

70. születésnapját ünnepelte a tudományos diákköri tevékenység

 

Bővebben...: