Dr. Szávai Ferenc

Születési idő, hely: 1960. július 5; Enying

Telefon: + 36-20-980-3941

Munkahely: Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Módszertani Intézet, Gazdasági Kapcsolatok Tanszék intézetigazgató egyetemi tanár

7400 Kaposvár Guba Sándor út 40.

Tel.: +36-82-505910   Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézet Társadalomtudományi Kar egyetemi tanár

Tanulmányok:

 

1978       Enyingi Általános Gimnázium, Enying: érettségi

1983       Janus Pannonius Tudományegyetem Pécs – magyar-történelem szakos általános iskolai tanár

1987       Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen – történelem szak

1991       Eötvös Loránd Tudományegyetem politológia szak

2003       Pécsi Tudományegyetem német nyelv- és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

 

Tudományos fokozat:

 

1990       Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi doktor (dr. univ)

1994       Magyar Tudományos Akadémia - történelemtudomány kandidátusa (CSc)

2006       MTA doktora (DSc) 2006

 

Habilitációs eljárás kelte:

 

2001       Eötvös Loránd Tudományegyetem

 

Nyelvtudás:

 

Német: felső (C),

Angol: közép szakmai nyelvezettel bővített (C),

Orosz: alap (C).

 

Szakmai életút:

 

1983 diploma megszerzése.

1983-1985 sorkatonai szolgálat.

1983-1987 középiskolai tanár.

1987-1991 Pollack Mihály Műszaki Főiskola – főiskolai adjunktus.

1990-1993 - MTA TMB ösztöndíjas a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

1992-1993 Posztdoktori tanulmányok keretében két szemeszter a Stuttgart-Hohenheimi Egyetemen 1992-1993,

1994-1995 egy szemeszter a Zürichi Egyetemen

1995 Bécsi Egyetemen kutatás OTKA 9 hónap

1999-2000 között Tudományos munkatárs a Bécsi Egyetemen

1993 Gödöllői Agrártudományi Egyetem – adjunktus.

1993-1995 MTA kutatócsoport tagja és tudományos főmunkatárs a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdaságtörténeti Tanszékén.

1996 egyetemi docens Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen,

2005 egyetemi tanár a Budapesti Corvinus Egyetemen.

1999-2005 között Lise Meitner,  DAAD, Bolyai János, Széchenyi István ösztöndíjas,

2006-tól a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Társadalomtudományi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára.

2007-től a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola Nemzetközi és Biztonsági Tanulmányok alprogram programigazgatója.

2010-től a Kaposvári Egyetem rektora.

2011-től a Kaposvári Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Tanácsának elnöke.

2013. november 12-től a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Módszertani Intézetének vezetője, a Gazdasági Kapcsolatok tanszék tanszékvezető egyetemi tanára.

2012-től a Magyar Rektori Konferencia elnökségi tagja.

2013. november 15-től az ACEU elnöke.

 

Az eddigi oktatói tevékenység:

 

1983 óta tanít, 1987 óta a felsőoktatásban.

Oktatott tárgyak magyarul: Nemzetközi kapcsolatok története, Magyarország külpolitikája, Közép-Európa története, Kelet-Közép-Európa tanulmányok, Magyarország gazdaság- és társadalomtörténete, Európa gazdaság- és társadalomtörténete, Nemzetközi gazdasági kapcsolatok története, Egyetemes gazdaság- és társadalomtörténet, Közép-Európa története, Európa gazdasága az újkorban, modern gazdaságtörténet.

Idegen nyelven: Mitteleuropa im 19-20. Jahrhundert, Europas Moderne Wirtschaft II., Ostmitteleuropa als neue EU-Region

Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola BCE programvezető: Globális és magyar gazdaságtörténet, Összehasonlító civilizáció és diplomáciatörténet, a multinacionális államok felbomlása.

 

Szakmai gyakorlat:

 

- 2014-2019 a Kaposvári Egyetem rektora

- 2010-2014 a Kaposvári Egyetem rektora, intézetigazgató és tanszékvezető egyetemi tanár

- OTKA és MAB szakértő

- 2006-tól Kaposvári Egyetem – tanszékvezető egyetemi tanár

- 2005-tól egyetemi tanár, doktoriskola programigazgatója - Corvinus Egyetem Budapest

- 2000-2001: Tudományos munkatárs. Bécsi Egyetem Kelet-Európa Története Intézet.

- 1995-től Egyetemi docens. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdaságtörténeti Tanszék (ma: Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék)

- 1993-1994: Tudományos főmunkatárs. Magyar Tudományos Akadémia BKE Központi Támogatású Kutatócsoport

- 1993 Egyetemi adjunktus. Gödöllői Agrártudományi Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Agrárszociológia Tanszék.

- 1990-1993: MTA aspiráns. ELTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék

- 1987-1990: Főiskolai adjunktus. Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs.

- 1983-1987: Középiskolai tanár

 

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység:

 

- Az Alliance of Central-East European Universities (ACEU) elnöke

- A Kaposvári Egyetem Habilitációs és Doktori Tanácsának tagja, a Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Tanácsának elnöke

- a Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Nemzetközi és Fejlődéstani Doktori Bizottság tagja

- MTA Pécsi Akadémiai Bizottság tagja

- International Economic History Association – 1993 – tag, Institut für den Donauraum und - Mitteleuropa IDM – 2004 – tag

- a Magyar Tudományos Akadémia Egyetemtörténeti Albizottság – 2006 – tag,

- a Magyar Tudományos Akadémia Agrártörténeti- és Faluszociológiai Bizottság – tag 1997 -,

- a Magyar Tudományos Akadémia Bányászati Ergonómiai és Bányaegészségügyi Tudományos Bizottság Történeti Albizottság – Bizottsági tag 2002-2008– tag

 

Szerkesztőbizottsági tagság nemzetközi referált folyóiratokban

 

- Agrártörténeti Szemle 1997-2000 között a szerkesztőbizottság tagja,

- Közép-Európai Közlemények főszerkesztő helyettes 2007-től,

- Öt Kontinens ELTE Újkori Egyetemes Történeti Tanszék 2009-től,

- Grotius - Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézete

- РОССИЙСКО-АВСТРИЙСКИЙ АЛЬМАНАХ: ИСТОРИЧЕСКИЕ И KУЛЬТУР-НЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. Ставрополь.

- News of the Loweer Volga Agrouniversity Complex: Science and Higher Professional Education

 

Kutatási tevékenység:

 

Eddigi kutatási témák: 1. Gazdasági modernizáció (a mezőgazdaság szerepe a modernizációban. Humán tőke, a mezőgazdasági szakképzés története), 2. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása, a közös vagyon felosztása, 3. A Daimler-Benz és Weiss Manfréd üzleti kapcsolatok a két világháború között, 4. A német kisebbség szerepe a nemzetközi politikában.

A fenti kutatásokat mintegy 30 elnyert kutatási pályázat támogatta, nagyrészt témavezetőként, illetve résztvevőként.

Publikációs tevékenység: önálló monográfia és szakkönyv 9, összes közlemény és tudományos előadás mintegy 150.

A tudományos diákköri tevékenységben folyamatos témavezetés, intézményi és országos első helyezettek. 2012-ben Marton Péter volt PhD hallgatója „Junior Prima” díjat nyert el a „magyar tudomány” kategóriában.

 

Elismerések:

 

- „Kiváló kutatómunkájáért” kitüntetés a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma (1999-2002), 2003.

- FON Egyetem - Macedón Köztársaság – 2011. május (Az egyetemek közötti tudományos és oktatási együttműködésért)

 

- Excellence Diploma – „Vasile Goldis” Nyugati Egyetem Arad. 2014. március 14.

MRK TÁB 2021. beszámoló

 TÁJÉKOZTATÓ 

A felsőoktatási tehetséggondozás elmúlt időszakban történt főbb ereseményeiről 

az MRK TÁB tagjai és meghívottjai részére 

Bővebben...:

Kitüntetés átadó ünnepi ülés

2021. november 24-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében, Kitüntetés átadó ünnepi ülés keretében lezárult a XXXV. OTDK.

Bővebben...:

Véget ért a XXXV. OTDK

2021. május 19-én véget ért a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Bővebben...:

Megkezdődött a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Prof. Dr. Szendrő Péter OTDT elnöke, Prof. Dr. Sótonyi Péter Állatorvostudományi Egyetem rektora és Dr. Nagy István agrárminiszter a Prof. Dr. Freund Tamás MTA elnöke, Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter,  Dr. Hankó Balázs az ITM felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára és Dr. Birkner Zoltán NKFIH elnöke üdvözleti szavaival 2021. március 29-én, az Állatorvostudományi Egyetemen megnyitották a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. A megnyitó egyben az Agrártudományi Szekció kezdetét is jelentette, amelynek a 234 éves Intézmény ad otthont három napon keresztül.

Bővebben...:

A tervezett számot jelentősen meghaladva pályázatot támogat a Kooperatív doktori program

A tervezett számot jelentősen meghaladva 246 pályázatot támogat a Kooperatív doktori program - közölte az innovációs és technológiai miniszter a kiírás hétfői sajtótájékoztatóján Budapesten

Bővebben...: