TÁJÉKOZTATÓ 

A felsőoktatási tehetséggondozás elmúlt időszakban történt főbb ereseményeiről 

az MRK TÁB tagjai és meghívottjai részére 

Tisztelt Kollégák!

Ezévben is folytatódott a SARS-CoV-2 vírus által okozott pandémia, amely jelenleg már a 4. hullámban tetőzik. Annak ellenére, hogy az országban eredményesen folyik a vakcinázási kampány és a lakosság jelentős része be van oltva, a vírus mutációi (alpha, beta, ... delta, delta plus, omicron variáns stb.) és a világ oltatlansága miatt, még mindig az egymást követő hullámokkal kell megbirkózni. Ebből adódóan sajnos a szokásos évi kötetlen ülésünket/beszélgetésünket (amelyek során személyesen összegezhetjük az eredményeket, hasznos és előremutató gondolatokat cserélhetünk, és egyáltalán örülhetünk egymásnak, valamint a tehetséggondozásban elért eredményeknek), már másodízben sem tudjuk megtartani, pedig már nagyon reméltük.

Jóllehet a TÁB nem tud személyes ülést tartani, a vírus sem tudta tönkretenni a tehetséggondozási munkákat, sőt az intenzitása még fokozódott. Megállapítható, hogy a 2021. év, a tehetséggondozás éve volt. Ez számos tényezőnek köszönhető, de az bizonyos, hogy sok önzetlen, tettre kész kolléga együttműködése nélkül nem működött volna. Ezen tényekről szeretnék röviden számot adni az Önök szíves tájékoztatásra:

 

-                 Ebben az évben a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára került sor, amelyet 2021. március 29. és május 29. között bonyolítottak le 16 szekcióban. Tekintettel a járványügyi helyzetre, sajnos a személyes találkozásra nem volt lehetőség, minden programot online szerveztek meg a rendezők. Óriási kihívás volt ez mindenki számára, hiszen erre még nem volt (és reméljük, hogy nem is lesz) példa az OTDK történetében. Az OTDT előzetes várakozása az volt, hogy az online oktatás miatt csökken majd az OTDK résztvevőinek száma, azonban ennek az ellenkezője történt. A 35. OTDK-t megelőzően 1858 intézményi TDK-konferenciát rendeztek, amelyeken 12 736 pályamunka bemutatása történt meg. Az intézményi zsűrik 6974 alkotást javasoltak az OTDK-ra, melyek közül végül 4726-ot neveztek be szerzőik. Munkájukat összesen 5975 témavezető segítette. A pályamunkákat elsőként írásban értékelték, ennek során 8474 bírálatot készített el 3287 bíráló. A 16 tudományterületi szekcióban végül 518 tagozatban 4493 alkotással mutatkoztak be a hallgatók (ami mintegy 10%-kal több mint a 2019-es OTDK-n bemutatott pályamunkák száma), a szóbeli előadásokat 1766 zsűritag értékelte. A legkiválóbbakat helyezéssel ismerték el, összesen 515 első, 593 második és 351 harmadik helyezést osztottak ki.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kiemelt jelentőségűnek tartja a határon túli hallgatók részvételét, ennek szervezésére 2013-ban elindította a TDK Határok Nélkül Programot (HTDK), amelyet 2021-ben is a Sapientia Hungariae Alapítvány valósított meg a Nemzeti Tehetség Programból kapott támogatás felhasználásával. Ennek eredményként 236 dolgozatot mutattak be a határon túlról, ami jelentős növekedés a 2019-es OTDK-hoz képest.

Az online OTDK tehát minden nehézsége és problémája ellenére sikeresnek bizonyult, olyannyira, hogy az OTDK résztvevőinek száma mintegy duplájára nőtt, köszönhetően annak, hogy az internetes könnyű bekapcsolódást kihasználva a témavezetők, a családtagok és a barátok is megnézhették az előadó hallgatókat. Így az eddigi 10 000 fős érdeklődés most mintegy 20 000-re nőtt.

Ismét nagy sikert aratott a 35. OTDK-n második alkalommal megtartott Roska Tamás Tudományos Előadás pályázata, amelynek doktorjelölt és fiatal doktor nyertesei kutatásaikon és életpályájukon keresztül adtak betekintést a kutatói létbe. A 16 szekciónként egy Roska Tamás Tudományos Előadásra 107 fiatal nyújtotta be pályázatát.

Az online megrendezett 35. OTDK miatt továbbá az Országos Tudományos Diákköri Tanács első alkalommal meghirdette az OTDK Plusz eseményt, ahova a tagozati első helyezettek kaptak meghívást, hogy a szekciót rendező intézmények által lebonyolított, személyes jelenléttel zajló mini konferenciákon bemutassák kutatási eredményeiket. Az OTDK Plusz célja elsősorban az volt, hogy legalább a tagozati első helyezettek számára biztosítsa a személyes találkozás élményét és lehetőséget teremtsen számukra egymás kutatásainak megismerésére, valamint a kapcsolatépítésre. A 2021. augusztus 23. és október 1. közötti időszakban lebonyolított, gálaként funkcionáló eseménysorozaton az OTDK első helyezettek több mint fele vett részt. Azok számára, akik közülük igényelték, szintén első alkalommal szakemberek bevonásával kommunikációs felkészítést is biztosított az OTDT és a rendező intézmények.

Az OTDK-t követően a tagozati első helyezettek pályázhattak a Pro Scientia Aranyéremre. A tudományos diákköri tevékenységben kiemelkedő eredményt elérő, a teljes hallgatói életpályát figyelembe véve kimagasló teljesítményt nyújtó fiatalok azok, akik minden második évben elnyerik az Országos Tudományos Diákköri Tanács legrangosabb hallgatói elismerését, a Pro Scientia Aranyérmet. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács döntésének értelmében minden OTDK évében 48 Pro Scientia Aranyérem, emellett a művészeti tevékenységért adható két Pro Arte Aranyérem, továbbá a Pro Scientia Aranyérem Szabályzatban foglaltak figyelembe vételével a középiskolás korban nyújtott kimagasló teljesítmény alapján egy Junior Pro Scientia Aranyérem kerül kiosztásra.

Ahhoz, hogy a hallgatók eredményesek legyenek, nélkülözhetetlenek azok az oktatók, akik utat mutatnak számukra, segítik őket a fejlődésben és az előrejutásban. Közülük a felsőoktatási intézmények 2021-ben 57 főt ismertek el az Országos Tudományos Diákköri Tanács Mestertanár Aranyéremmel. Az ő munkájuk jelentősen hozzájárult a tudományos diákköri tevékenység és az abban részt vevő hallgatók sikeréhez. A Mestertanár Aranyéremre az intézmények jelölhetik azokat, akik hosszú időn keresztül segítették a fiatalokat, illetve TDK-szervezőként kiemelkedő a tevékenységük.

A több mint negyedszázada minden második évben kiosztott Pro Scientia Aranyérmek, valamint Mestertanár Aranyérmek is jelentősen hozzájárulnak a TDK folyamatosságához: sok Pro Scientia Aranyérmesnek Pro Scientia Aranyérmes hallgatói vannak, és többen közülük a Mestertanár Aranyérmet is elnyerték. Ez az utánpótlási folyamat sokat tesz hozzá ahhoz, hogy nyugodt szívvel emlegethessük az OTDT jelmondatát: „A TDK örök!”.

2021. november 24-én, hagyományosan a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében vehették át a Pro Scientia és Mestertanár Aranyérmesek a díjaikat, az OTDT további kitüntetettjeivel együtt:

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács legrangosabb, meghatározó személyiségeknek szóló elismerését, a Honoris Causa Pro Scientia Aranyérmet 1989 óta ítéljük oda. A kitüntetés minden második évben három olyan személynek adományozható, akik jelentősen támogatták és támogatják a tudományos diákköri tevékenységet, akik sokat tesznek a fiatalok és mestereik elismertetéséért. A kitüntetést az OTDT döntése alapján a társadalomtudományok és a természettudományok egy-egy kiemelkedő képviselője, valamint egy közéleti személyiség kapja meg. Ebben az évben Balogh Judit egyetemi docens, az Országos Tudományos Diákköri Tanács Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottságának elnöke elkötelezett, több évtizedes, eredményes oktató és tehetségtámogató tevékenységéért, kiemelkedő oktatásszervező és szakmai munkásságáért; Pénzes Béla egyetemi tanár, az OTDT alelnöke, az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának elnöke több évtizedes, eredményes oktató és tehetségtámogató tevékenységéért, kiemelkedő, széles körben elismert szakmai munkásságáért; Szendrő Péter egyetemi tanár, az Országos Tudományos Diákköri Tanács  elnöke az OTDT elnöki funkciójában töltött 35 éves áldozatos munkájáért, a tudományos diákköri és a felsőoktatási tehetségtámogatási tevékenység országos szintű elismertetésében, a szakmai és tudománypolitikai kapcsolatok kialakításában, a tehetséges fiatal tudósjelöltek előmenetelének segítésében hosszú idő óta végzett kiemelkedő munkásságáért nyerte el a kitüntetést.

A felsőoktatási tehetséggondozást támogató eredményes munkásságot ismeri el az Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége az OTDT Arany Kitűzővel, amelyet 2021-ben Balogh László egyetemi docensnek, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége elnökének, a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnökének; Birkner Zoltán egyetemi docensnek, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének; Dubéczi Zoltánnak, a Magyar Rektori Konferencia főtitkárának; Maróth Miklós akadémikusnak, a határon túli magyar felsőoktatást és tehetséggondozást segítő SHA Alapítvány korábbi elnökének; Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszternek adományozott.

A tudományos diákköri és a felsőoktatási tehetséggondozási tevékenység nyilvánosságának folyamatos segítése és az OTDK-ról szóló, kimagasló színvonalú kortárs tudósítás elismeréseként az Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége 2021-ben Kommunikációs Díj kitüntetést ítélt oda Koósné Török Erzsébetnek, az OTDT volt titkárának, a 2021-ben megjelent „A TDK vonzásában. 7 évtized, 35 OTDK” című kötet szerkesztéséért; Szécsi Gábornak, az OTDT kommunikációs alelnökének „A megújulás műhelyei. A magyar tudományos diákköri konferenciák története” című kiadvány szerzőjének a kiadvány elkészültéért; az M5 csatorna „Novum – a tudomány sokszínű!” című műsorának, a műsor szerkesztőjének, Z. Molnár Szilviának és operatőrének, Bujdosó Balázsnak a TDK-ról készült és bemutatott audiovizuális tartalmakért.

Az OTDT az egyik kiemelkedő egyéniségének, Máriás Antal professzornak az emlékére 2001-ben megalapította a Máriás Antal Emlékérmet, amely kétévente három iskolateremtő szenior mesternek – köztük mindig egy, a gazdasági tudományokhoz kapcsolódó szakembernek – adományozható. A háromfős kuratórium 2021-ben a kitüntetést Lengyel Imre egyetemi tanárnak; Padisák Judit akadémikus, egyetemi tanárnak, az OTDT Biológia Szakmai Bizottsága elnökének; Sütő Zoltán egyetemi tanárnak, az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottsága elnökhelyettesének ítélte oda.

A Pro Scientia Aranyérmesek évtizedek óta Csányi Sándor elnök-vezérigazgató kezdeményezésére az OTP Banktól kapnak támogatást a kitüntetés mellé. Ezzel megegyező összeggel ismeri el a Mestertanár Aranyérmeseket és munkájukat a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Matolcsy György. Mindkét felajánlónak köszönjük, hogy személyesen azokat támogatják, akik arra a legérdemesebbek.

A Pro Scientia Aranyérmesek számára többen is különdíjat ajánlottak fel. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2021-ben már nyolcadik alkalommal tette ezt meg, amelynek elnökétől, Pomázi Gyulától vehette át a különdíjat Szabó Máté, doktorandusz. Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa hagyományosan szintén egy különdíjat ajánlott fel, amelyet Balázs Gergő Barna jogász hallgató vehetett át. A Pro Progressio Alapítvány ebben az évben is két Pro Scientia Aranyérmest ismert el különdíjjal, amelyeket Pakucs János, a kuratórium elnöke, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke adott át Csutak Balázs és Reizinger Patrik doktoranduszoknak.

Az ülés végén Prof. Dr. Szendrő Péter 35 év szolgálat után átadta az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöki tisztségét Prof. Dr. Weiszburg Tamás megválasztott elnöknek.

 

-      A Kooperatív Doktori Program (KDP) első pilot meghirdetése sikeresnek bizonyult. A Doktori Hallgatói Ösztöndíj szerződések megkötésre kerültek, elindítva egy nagy ívű, jövőbe mutató programot, amelynek megvalósulása még az elején van. A 2020/21-es tanévben első alkalommal meghirdetett Kooperatív Doktori Program, tekintettel annak a doktori hallgatók körében tapasztalt rendkívüli népszerűségére, a 2021/22-es tanévben ismét meghirdetésre került. A program új Nemzetvédelmi Alprogrammal (NVKDP) bővül. Az 2021. évi pályázati felhívás az első forduló tapasztalataira, illetve a beérkezett szakmai javaslatokra, észrevételekre építve került kialakításra, ezáltal is törekedve arra, hogy a Kooperatív Doktori Program megfeleljen a felsőoktatás és a munkaerőpiac által támasztott igényeknek. A formai ellenőrzés befejeződött és jelenleg a bíráltatásuk folyik. Döntés december-januárban várható.

 

-      Töretlen a nagy érdeklődés az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) iránt, amely már saját honlapot is üzemeltet (www.unkp.gov.hu). A pályázatok 2021. áprilisában meghirdetésre kerültek 6 fő kategóriában:

1)  Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-1): célja az alapképzésben résztvevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.

2)  Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-2): célja a mester- (osztatlan) képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.

3)  Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-3): célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató, doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.

4)  „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-4): célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató fiatal kutatók, predoktorok és doktorjelöltek, doktorvárományosok és posztdoktorok kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint doktorvárományosok esetén a doktori disszertáció (PhD, DLA) megírása.

5)  Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-5): célja a kiemelkedő tudományos és művészi kutatási eredményeket felmutató, az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő oktatók, kutatók támogatása.

6)  „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-6): célja a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, a középiskolai tudományos tanulmányi versenyen eredményesen teljesítő, alapképzésre, osztatlan mesterképzésre jelentkező, elsőéves tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének, valamint a tanulmányi kötelezettségen túlmutató kutatói tevékenység támogatása.

Az OTDK és a felsorolt további tehetségtámogató program lebonyolítása Dr. Szabó István az NKFIH elnökhelyettese hathatós támogatásával és személyes közreműködésével már rutinosan működik. A felsőoktatási tehetséggondozás az ITM és az NKFIH vezetésének, valamint valamennyi munkatársának empátiáját élvezi. Köszönet érte.

 

Végezetül:

-       Az Országos Tudományos Diákköri Tanács a 2021. július 6-i ülésén megválasztotta Prof. Dr. Weiszburg Tamást az OTDT új elnökének, aki Prof. Dr. Szendrő Pétert annak 35 évnyi rendkívül sikeres elnöksége után követi az elnöki székben. Prof. Dr. Weiszburg Tamás általános alelnök már 40 éve elkötelezetten munkálkodik a TDK és az OTDK hazai és kárpát-medencei fejlesztése érdekében.

Prof. Dr. Szendrő Pétert, aki az OTDT történetében eddig egyedülálló, több mint egy emberöltőnyi időn át a magyar felsőoktatási tehetséggondozás fejlesztéséért és sikeréért dolgozott, az OTDT örökös elnökének választották. Az OTDT új elnökségét pedig a 2021. október 12-i ülésén választotta meg a Testület.

 

-       "Bonis Bona – a nemzet tehetségeiért" Kiváló Tehetséggondozó Szervezet díjban részesült az Országos Tudományos Diákköri Tanács. A díjjal elismerték az 1973 óta működő Országos Tudományos Diákköri Tanács és szakmai bizottságai minden tagjának, továbbá valamennyi OTDK rendezőnek, illetve intézményi és kari TDK-felelősnek a tevékenységét, valamint a TDK-s hallgatókat és témavezetőiket, hiszen a szervezet elsődleges célja az ő segítésük és támogatásuk. A díjat az OTDT képviseletében Prof. Dr. Szendrő Péter elnök és dr. Cziráki Szabina titkár vette át.

 

-        A TDK örök - a tudományos diákköri mozgalom megalakulásának 70. évfordulója alkalmából két kiadvány jelent meg az Akadémiai Kiadó gondozásában: Koósné Török Erzsébet által szerkesztett kötet A TDK vonzásában - 7 évtized, 35 OTDK, valamint Prof. Dr. Szécsi Gábor alelnök által szerkesztett kötet A megújulás műhelyei

 

-        2021. évben a Magyar Országgyűlés egy határozatban foglaltatta az OTDT jogi személy státuszát.

 

-        A Magyar Nemzeti Bank továbbra is támogatja az OTDK-t. A támogatás a TDK-ért Közhasznú Alapítványon keresztül valósul meg.

 

-        A Magyar Kormány az ITM-en keresztül, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosította a 35. OTDK szervezésének költségeit (több mint 400 millió Ft). A forrás nemcsak a szervezésben felmerülő költségeket fedezte, hanem a kiváló eredményeket elérő hallgatók díjazását is biztosította. Az intézményi TDK munka pedig a 2008-2028 időszakra a Parlament által elfogadott Nemzeti Tehetség Program keretében kap rendszeres anyagi támogatást.

 

Megköszönve valamennyiük támogató tevékenységét, ezúton is kívánok:

                      Áldott karácsonyt, eredményes újesztendőt és jó egészséget, tisztelettel:

 

 

Budapest, 2021. december 2.

 

 

 

 

Prof. Dr. Nguyen Duc Quang

TÁB titkára 

 

TDK-s elismerések hallgatóknak és oktatóknak - Az OTDT kitüntetésátadó ünnepi ülése

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2023. november 24-én tartotta kitüntetésátadó ünnepi ülését a 36. OTDK befejezése alkalmából, a Zeneakadémia Nagytermében.

Bővebben...:

Megjelent a XXXVII. OTDK központi felhívása

Megjelent a XXXVII. OTDK központi felhívása

Bővebben...:

Ismét lehet pályázni a Pro Scientia Aranyéremre!

Megnyílt a Pro Scientia Aranyérem pályázat

Bővebben...:

Széchényi Egyetemen kezdődött meg a XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

A Győri Nemzeti Színházban megrendezett ünnepséggel nyílt meg a hallgatói tehetséggondozás legfontosabb fórumának számító 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), valamint annak Állam- és Jogtudományi Szekciója. Az utóbbinak idén – 2005 után másodszor – a Széchenyi István Egyetem a házigazdája: a háromnapos rendezvényen csaknem háromszáz fiatal mutatkozik be a zsűrik előtt..

Bővebben...:

A Roska Tamás pályázat nyertesei - 2023

Megszületett a XXXVI. OTDK-ra benyújtott Roska Tamás pályázat eredménye.

Bővebben...: