Új Nemzeti Kiválóság Program

 

A Program célja

 

Alapvető cél a tudományos utánpótlás mennyiségének és minőségének megerősítése, a tudományos életpálya vonzóvá tétele.

 

A magyar felsőoktatás fontos feladata, hogy hozzájáruljon Magyarország versenyképességének növeléséhez. Ez a gazdaság igényeinek megfelelő innovatív munkaerő kialakításával, elismerésével és motivációjával érhető el. A fenti célok fontos eszköze egy olyan támogatási rendszer, amely a tehetséges alap-, mesterszakos- hallgatókat a kutatási tevékenységekbe való bekapcsolódásra, a doktori képzésben részt vevő hallgatókat, doktorjelölteket, fiatal oktató-kutatókat a kutatási tématerületükön belül, de a kutatási témájukon túl egy plusz kutatási munkára ösztönzi.

 

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (Új NKP) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2016-ban meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai, a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan, az alapképzésben, a mesterképzésben vagy a doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program a kutatói és alkotói kiválóságot minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.

 

Az ösztöndíjprogram lehetőséget teremt a kiváló hallgatók számára a kutatói életpályán történő elinduláshoz, hozzájárul a felsőoktatási oktatói-kutatói utánpótlás biztosításához, a kiválóságok itthon tartásához, valamint segíti a magyarországi munkahelyekre: elsősorban a felsőoktatási kutatóhelyekre történő beilleszkedésüket.

 

 

A Program költségvetése

 

Az Új NKP 2016. évi megvalósításának pénzügyi kerete 2,1941 milliárd forint (forrása a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. sz. melléklete XX. fejezet (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 20/3/3 számú fejezeti kezelésű előirányzata).

 

A felsőoktatási intézmény is érdekelt abban, hogy minél több kiváló hallgatót, leendő kutatót ösztönözzön minél nagyobb teljesítményre. Az Új NKP ösztöndíjast befogadó intézmény ugyanis az ösztöndíjak után kutatási / működési költség támogatásra jogosult.

A kutatói ösztöndíjat elnyert pályázó ösztöndíja 40%-át kitevő összegre azon felsőoktatási intézmény lesz jogosult kutatási infrastrukturális és működési költség (rezsi), valamint lebonyolítási költség jogcímen, amelyben a kutatói ösztöndíjas hallgató esetén hallgatói jogviszonyban, doktorjelölt esetén doktorjelölti jogviszonyban, oktató, kutató esetén munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. Így a személyekhez kapcsolt kiválósági támogatás egyúttal az intézmény kiválósági támogatását is jelenti.

 

 

A Program kedvezményezettjei, főbb tudnivalók

 

  • Az Új Nemzeti Kiválóság Program keretein belül meghirdetésre kerülő kiválósági ösztöndíjak potenciális kedvezményezettjei 2016-ban:

-        Alapszakos hallgatók

-        Mesterszakos hallgatók

-        Doktori képzésben részt vevő hallgatók

-        Doktorjelöltek

-        Fiatal oktató-kutatók (40 év alatti PhD fokozatott szerzettek)

  • Az ösztöndíjpályázatok 2016. május 27-én kerültek meghirdetésre, a kedvezményezett időszak 2016/2017-es tanév őszi félévében indul.
  • A tanévenként, megfelelő feltételek teljesülése esetén meghosszabbítható ösztöndíj-pályázatok időtartama egységesen 10 hónap.
  • A 2016. évi felhívások keretében közel 1000 hallgató és fiatal oktató-kutató támogatására nyílik lehetőség.
  • Az ösztöndíjra sikeresen pályázó, tanulmányaik és kutatási tevékenységük során kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók, doktorjelöltek és fiatal oktató-kutatók - támogatott célcsoporttól függően - 75.000 - 350.000 forint/hó nettó támogatásban részesülhetnek 2016 őszétől.
  • Az ösztöndíjat bármilyen tudományterületen igénybe lehet venni.
  • A pályázati határidő az összes ösztöndíjpályázat esetén: 2016. június 27.
  • A pályázatokat a fogadó felsőoktatási intézményekhez kell benyújtani.
  • Az Pályázati Felhívások, Pályázati Útmutatók és mellékletei elérhetőek:

www.kormany.hu / Dokumentumok / Pályázatok / Az Új Nemzeti Kiválóság Program pályázati dokumentációja.

MRK TÁB 2021. beszámoló

 TÁJÉKOZTATÓ 

A felsőoktatási tehetséggondozás elmúlt időszakban történt főbb ereseményeiről 

az MRK TÁB tagjai és meghívottjai részére 

Bővebben...:

Kitüntetés átadó ünnepi ülés

2021. november 24-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében, Kitüntetés átadó ünnepi ülés keretében lezárult a XXXV. OTDK.

Bővebben...:

Véget ért a XXXV. OTDK

2021. május 19-én véget ért a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Bővebben...:

Megkezdődött a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Prof. Dr. Szendrő Péter OTDT elnöke, Prof. Dr. Sótonyi Péter Állatorvostudományi Egyetem rektora és Dr. Nagy István agrárminiszter a Prof. Dr. Freund Tamás MTA elnöke, Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter,  Dr. Hankó Balázs az ITM felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára és Dr. Birkner Zoltán NKFIH elnöke üdvözleti szavaival 2021. március 29-én, az Állatorvostudományi Egyetemen megnyitották a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. A megnyitó egyben az Agrártudományi Szekció kezdetét is jelentette, amelynek a 234 éves Intézmény ad otthont három napon keresztül.

Bővebben...:

A tervezett számot jelentősen meghaladva pályázatot támogat a Kooperatív doktori program

A tervezett számot jelentősen meghaladva 246 pályázatot támogat a Kooperatív doktori program - közölte az innovációs és technológiai miniszter a kiírás hétfői sajtótájékoztatóján Budapesten

Bővebben...: